LANGUAGE FOCUS UNIT 7: WORLD POPULATION DÂN SỐ THẾ GIỚI

     

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm /kl/, /gl/,/kr/, /gr/ cùng /kw/trong giờ đồng hồ Anh, cũng giống như ôn tập về câu điều kiện trong câu loại gián tiếp . Bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần lưu ý cũng như giải đáp giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

Glean: mót (Lúa, gạo), lặt nhặtCranky: tròng trành

II. Cấu trúc cần giữ ý

Âm /kl/ trong giờ đồng hồ Anh là một trong phụ âm, vạc âm ghép của chữ cái "k" cùng "l" (Đọc tức khắc thành một âm)Âm /gl/ trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong những phụ âm, vạc âm ghép của chữ cái “g” và “l”(Đọc ngay tức khắc thành một âm)Âm /kr/ trong tiếng Anh là 1 phụ âm, phạt âm ghép của chữ cái “k” và “r”(Đọc ngay lập tức thành một âm)Âm /gr/ trong giờ đồng hồ Anh là một phụ âm, phân phát âm ghép của chữ cái “g” với “r”(Đọc ngay tắp lự thành một âm)Âm /kw/ trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong những phụ âm, vạc âm của vần âm "qu"

III. Khuyên bảo giải bài xích tập

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/kl/

Clean: dọn sạchClass: Lớp họcClaim: nhậnQuikly: cấp tốc chóng

/gl/:

Glean: mót (Lúa, gạo), nhặt nhặtGlass: lyStruggle: chống lạiUgly: xấu xí

/kl/:

Crowd: đám đôngCranky: tròng trànhCrash: làm vỡCreature: sinh vật

/gr/:

Grow: phân phát triểnGreen: xanh láGrouping: theo nhómGround: mặt đất

/kw/:

Quarrel: biện hộ cọQuarter: phần tưQuality: hóa học lượngQueen: phụ nữ hoàng

Practise reading aloud this dialogue:

A: Didn’t you go to the cricket club?B: yes, I did go to the cricket club.A: Was it crowded?B: Greg was there, yes. And Robert Queen was there, too.A: Does Rorbert Queen like cricket?B: No, he doesn’t. He Quarrel with Greg. He went to lớn the pub & drank some glasses of beer.A: Oh dear!B: Mm. Shall I take your clothes lớn the cleaner’s?

2. Grammar:

Exercise 1.Put the verbs in brackets into the correct form. Add’ll/will, or’d/wouldif necessary.

Bạn đang xem: Language focus unit 7: world population dân số thế giới

1. I (drive) ……. world drive …… khổng lồ work if I had a car.2. Where in Vietnam would you like to live if you (can)…… could choose….choose?3. If the weather (be)……is…….good, we will have lunch outside.4. If the company offers me a job, I think I (take)…… will take …..it.5. Many people would be out of work if that factory (close) …… closed …….down.6. It you finish before 4:30, I (come)…… will come ……..and pick you up.

Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form

1. They would have paid you more if they (be told)…… had been told ….of its value.2. If I (realise) …… had realized…..that Greg wanted to get up early, I would have woken him up.3. If you had had breakfast, you (not/be)…… wouldn"t have been …….hungry.4. If they had had enough money, they (buy)……… would have bought ……that house.5. If he (study) …… had studied………harder, he would have passed the exams.

Exercise 3.Change the following conditional sentences into reported speech

1. “I will come khổng lồ see you if I have time,” the man said to lớn her.

->The men told her he would come to see her if he had time.

2. “What would you say if someone stepped on your feet?” he asked her.

-> He asked her what she would say if someone stepped on her feet.

3. “If it doesn’t rain, we will go out with you,” they said to lớn me.

-> They told me if it didn"t rain, they would go out with me.

Xem thêm: Bể Bơi Thành Cao Cho Bé - Top 7 Bể Bơi Cho Bé Tốt Nhất 2022

4. “What would you vị if you were a billionaire?” the man asked the woman.

-> The man asked the woman what she would vày if she were a billionaire.

5. “If you had asked me, I would have lent vou my motorbike.” the man said lớn me.

-> The man told me if I had asked him, he would have lend me his motorbike.

6. “They would be very disappointed if you did not come," the man said lớn his daughter.

-> The man told his daughter the would be very disappointed if she didn"t come.

7.“I’m sure they will understand if you explain the situation to lớn them” the boy said to the girl.

Xem thêm: Chuyển Đổi Tiền Đô Sang Tiền Việt Ở Đâu Hợp Pháp Giá Cao Nhất?

-> The boy told the girl he was sure they would understand if she explained the situation to them.