Liệt Kê Trong Tiếng Anh

     

Like với As trong tiếng Anh hay khó khác nhau bởi cả hai từ này dề được thực hiện để so sánh các hành động hoặc một trường hợp nào đó. Có các bạn nào gặp gỡ khó khăn khi đề xuất lựa lựa chọn sử dụng lượt thích và As(nghĩa là như/giống như)trong câu hay không?

Do vậy trong nội dung bài viết này Vietop sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng like và As đúng vào câu nhé!


*

*

*

*

As dùng trong so sánh – liên từ

1. As dùng trong so sánh – liên từ

as + adjective + as VÀ as much as

Dùng để so sánh 1 đồ dùng vật, người, vụ việc có hay là không có đủ 1 tính chất gì đó như một vật vật, người, vụ việc khác.Bạn vẫn xem: giải pháp liệt kê trong tiếng anh

Ví dụ:She loves curry as much as I do.He’s not as tall as his brother.It’s not as expensive as the other hotel

Sử dụng “as” giống như như vào “the same as”

2. As if/as though + clause

As if/as though dung vào trường vừa lòng so sánh trường hợp thực với tình huống trong tưởng tượng với thường được theo sau bởi 1 mệnh đề.

Bạn đang xem: Liệt kê trong tiếng anh

Ví dụ:I felt as if I was floating above the ground.You talk as though we’re never going lớn see each other again.

3. Such as dùng để làm liệt kê, nêu ví dụ

Ví dụ:You should take something soft, such as a towel, to lớn lie on

4. As như liên từ liên kết 2 mệnh đề

As = because

Có tức thị “bởi vì”, cần sử dụng để diễn tả mối quan tiền hệ lý do – kết quả, hay được dùng làm đứng làm việc đầu câu, vào các trường hợp văn phòng trang trọng.

Phân biệt với “Because”:

As = Since mô tả các lý do, tại sao đã biết, không phải nội dung quan trọng để nhấn mạnh. Mệnh đề As, Since không đứng trơ tráo mà phải áp dụng tích đúng theo trong câu.Because sử dụng để diễn đạt những thông tin mới, lý do chưa biết, cần thông báo, dìm mạnh. Mệnh đề Because hoàn toàn có thể đứng 1 mình, được sử dụng như cấu tạo trả lời đến câu hỏi bước đầu bằng Why.

As = ‘while’ or ‘during the time that’

Ví dụ:She called as I was getting out of the bath.As they were arriving, we were leaving.

As =When

Có tức là “khi”, miêu tả 1 hành vi đang được diễn ra, 1 hành vi khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ tiến hành chia làm việc thể tiếp diễnVí dụ:She came as we were preparing for our dinner.

Xem thêm: Trong Tầm 8 Triệu Nên Mua Điện Thoại Nào 2021 ? Tầm 8 Triệu Nên Mua Điện Thoại Nào 2022

As = ‘in the way that’

As you know, classes restart on 15 January.As I said, I think this project will be a challenge.

5. As + noun = mô tả chức năng, vai trò

C. Áp dụng trong bài xích thi IELTS

1. IELTS Speaking

Bạn hoàn toàn có thể áp dụng các cách miêu tả sau đây:

“As I mentioned before/earlier,…”“As far as I know, this…”“In many/various ways, such as,…”“It can be…like (listing some examples)…”

2. IELTS Writing

Bạn rất có thể áp dụng các cách miêu tả sau đây:

Task 1As regards khổng lồ (country A),…As opposed lớn (country A),…As … can be seen in…Task 2As long asAs a result,…As well as…

3. IELTS Listening and Reading

Cấu trúc as = because; as = in the way that được sử dụng rất nhiều trong các bài reading, vị vậy bạn phải chú ý.

Còn vào phần listening, like và as (trong such as) được sử dụng với tác dụng liệt kê hơi nhiều. Dường như “as” có ý nghĩa sâu sắc chỉ mục đích 1 người cũng rất được áp dụng tương đối nhiều, các bạn cần chú ý.

D. Bài xích tập

Bài tập

Bài tập 1: Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. __________ you know, the factory will shut down in May.2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.3. I was so tired. I slept __________ a baby.4. Study as hard __________ you can và I’m sure you’ll pass your exams.5. He wants lớn be a nurse __________ he loves helping people.6. This song sounds __________ David Bowie.7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.8. The music was playing __________ they walked into the church.

Xem thêm: Lời Chúc Sinh Nhật Con Gái 3 Tuổi ❤️️ Lời Cmsn Cho Bé, Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bé Yêu Ý Nghĩa Nhất

Bài tập 2: In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.Bài tập 3: Complete the sentences using like or as + the following
a beginnerblocks of icea palacea birthday presenta childa churchwintera tourist guide

1. This house is beautiful. It’s like a palace.2. My feet are really cold. They’re ………………………….3. I’ve been playing tennis for years, but I still play …………4. Marion once had a part-time job …………………………..5. I wonder what that building with the tower is. It looks …….6. My brother gave me this watch …………….. A long time ago.7. It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………8. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

Bài tập 1:

1.As 2. As 3. Lượt thích 4. As 5. As 6. Lượt thích 7. As 8. As

Bài tập 2:
3. Lượt thích her mother4. People like him5. OK6. Lượt thích most of his friends7. Lượt thích talking khổng lồ the wall8. OK9. OK10. OK11. Like a bomb exploding12. Like a fish
Bài tập 3:
2. Like blocks of ice3. Lượt thích a beginner4. As a tourist guide5. Like a church6. As a birthday present7. Like winter8. Like a child

Hi vọng bài viết phân biệt giải pháp dùng lượt thích và As trong tiếng Anh giúp chúng ta học xuất sắc hơn nhé!