LISTEN AND READ

     

Mr. Brown is talking to lớn some volunteer conservationists. “I want everyone to lớn listen carefully, please. First of all, I’d lượt thích you lớn divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to


LISTEN & READ

Mr. Brown is talking lớn some volunteer conservationists.

Bạn đang xem: Listen and read

"I want everyone khổng lồ listen carefully, please. First of all, I’d lượt thích you khổng lồ divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back lớn me as you will need another. I need group one to walk along the shore. Group two should check the sand, & group three has to kiểm tra among the rocks. Mr. Jones is going khổng lồ collect all the bags & take them khổng lồ the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won’t eat until the whole area is clean. If you can’t find your place, I will help you get there with this map. Don"t worry. . . uh ... I’m disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And. If we work hard, we’ll make this beach a clean và beautiful place again. OK. Now, let’s get started."

Dịch bài đọc:

Ông Brown đã nói cùng với người bảo đảm môi trường tình nguyện:

"Xin cảm phiền, tôi muốn mọi bạn hãy lắng nghe thật cẩn thận. Thứ nhất tôi muốn các bạn chia thành 3 nhóm. Từng nhóm buộc phải lấy 5 túi nhựa. Mỗi khi bạn có một túi đầy, hãy trở về chỗ tôi vì bạn sẽ cần một túi khác. Tôi bắt buộc nhóm một đi dọc từ bờ biển. Nhóm hai sẽ khám nghiệm cát, cùng nhóm ba thanh tra rà soát giữa những tảng đá. Ông John đang thu gom tất cả các túi và mang bọn chúng ra bến bãi rác. Bà Smith đã giỏi bụng chuẩn bị một bữa ăn trưa xung quanh trời cho việc đó ta, nhưng chúng ta sẽ ko ăn cho tới khi cả khoanh vùng này hoàn toàn sạch sẽ. Nếu các bạn không tra cứu ra vị trí của mình, tôi sẽ giúp chúng ta đến đó bằng tấm bảng thiết bị này. Đừng lo lắng... Uh... Tôi thất vọng rằng mọi tín đồ đã có tác dụng hư sợ vùng này. Mặc dù nhiên, chúng ta ở đây để làm một điều gì đó đối với sự ô nhiễm này. Bọn họ phải làm việc thật siêng chỉ. Cùng nếu chúng ta làm câu hỏi chăm chỉ, họ sẽ làm cho cho bãi tắm biển này trở lại là 1 trong nơi thật sạch và đẹp. Được rồi. Bây chừ chúng ta hãy hợp tác vào việc.


Bài 1


Task 1: Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences.


(Nối các tên sống cột A với những nhiệm vụ ở cột B. Tiếp đến viết những câu đầy đủ.)

A

B

1. Group 1

2. Group 2

3. Group 3

4. Mr. Jones

5. Mrs. Smith

6. Mr. Brown

a) collect all the bags và take them to the garbage dump.

b) check among the rocks.

c) provide a picnic lunch for everyone.

d) give out the bags.

e) check the sand.

f) walk along the shore.

Lời giải đưa ra tiết:

1 - f: Group 1 walk along the shore.

2 - e: Group 2 kiểm tra the sand.

3 - b: Group 3 check the rocks.

4 - a: Mr. Jones collects all the bags & takes them to lớn the garbage dump.

5 - c: Mrs. Smith provides a picnic lunch for everyone.

Xem thêm: Bảng Chiều Cao Cân Nặng Của Trẻ Trên 10 Tuổi Cao Bao Nhiêu Là Chuẩn Who Từ 0

6 - d: Mr. Brown gives out the bags.

Tạm dịch:

Nhóm 1: đi dọc bãi biển

Nhóm 2: kiểm soát cát

Nhóm 3: chất vấn đá

Ông Jones: thu gom toàn bộ túi và mang bọn chúng đến kho bãi rác

Bà Smith: chuẩn bị bữa ăn uống trưa xung quanh trời cho hầu như người

Ông Brown: phân phạt túi


Bài 2

Task 2: Answer.

(Trả lời)

1. Who is the speaker?

2. Who are the listeners?

3. Where are they?

4. What are they going khổng lồ do?

5. What will they achieve if they work hard today?

6. Have you ever done anything similar? If yes, what did you do? Where did you bởi it?

7. If pollution continues, what might happen?

Lời giải chi tiết:

1. Mr. Brown is the speaker.

2. The listeners are the volunteer conservationists.

3. They are on the beach.

4. They are going khổng lồ clear the beach.

5. If they work hard today, they will make the beach a clean và beautiful place again.

6. Yes, I have. I collected garbage in my schoolyards with my friends and put it in the garbage bins.

7. If pollution continues, the environment might not be fresh, then our life will be damaged.

Tạm dịch:

1. Ai là người nói?

=> bạn nói là ông Brown.

2. Những người nghe là ai?

=> những người dân nghe là người bảo đảm an toàn môi ngôi trường tình nguyện.

3. Họ vẫn ở đâu?

=> Họ đang ở trên bến bãi biển.

4. Họ dự tính làm gì?

=> họ định làm sạch kho bãi biển.

5. Nếu hôm nay họ làm việc cần mẫn họ sẽ giành được điều gì?

=> Nếu từ bây giờ họ thao tác làm việc chăm chỉ, họ sẽ làm cho cho bãi biển sạch và đẹp trở lại.

Xem thêm: Bài Khấn Mùng 1 Tháng 8 - Văn Khấn Mùng 1 Tháng 8 Âm Lịch

6. Các bạn đã khi nào làm vấn đề nào tương tự chưa? ví như có chúng ta đã có tác dụng gì? chúng ta đã làm nó ngơi nghỉ đâu?

=> gồm tôi sẽ từng. Tôi đã thu gom rác nghỉ ngơi sân trường với các bạn và cho vào thùng rác.

7. Nếu sự độc hại tiếp tục, điều gì có thể xảy ra?

=> nếu sự độc hại tiếp tục, môi trường thiên nhiên sẽ không còn trong lành nữa, sau đó cuộc sống đời thường của bọn chúng ra có khả năng sẽ bị hủy diệt.