Unit 1 Lớp 9: Listen

     

Bài học Listen Unit 1 Lớp 9 – A visit from pen pal hướng dẫn những em nghe và chọn câu trả lời đúng theo như hình đã gợi ý.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9: listen


Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen lớn their conversation and check (V) the numbers of the correct pictures (Carlo, một bạn tâm thư bạn Mĩ của Tim Jones, đã thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của mình và ghi lại vào các số của hình đúng.)

*


Tim: Are you hungry Carlo?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to lớn a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You’re lucky lớn have a place like this close khổng lồ your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

Tim: Carol! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim?

Tim: No. That’s a 103 bus. We want the number 130.

Carlo: Where are you going lớn eat?

Tim: It’s up to you. There’s a new Mexican restaurant in town.

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers.

Tim: Okay. I know exactly where we need khổng lồ go!


Bài dịch phần nghe

Tim: chúng ta đói không Carlo?

Carlo: Rồi bạn.

Tim: Được thôi, bản thân vào nhà hàng trong trung tâm nhé. Nếu bọn họ đi băng qua khu dã ngoại công viên này, chúng ta có thể bắt được chuyến xe buýt trên đường Ocean.

Xem thêm: Những Trường Đại Học Công Lập Ở Tphcm Tốt Nhất, Các Trường Đại Học Công Lập Ở Tp

Carlo: tốt quá. Mình thực thụ thích đi bộ trong công viên. Bạn suôn sẻ có một nơi như thế này gần nhà của bạn. Nó thật rất đẹp với tất cả các cây với hoa và một cái ao nghỉ ngơi giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận. Ai đang đi trên cỏ đấy. Tín đồ giữ khu dã ngoại công viên mới trồng thêm. Các bạn sẽ giết chết thảm cỏ new đấy!

Carlo: Oh, xin lỗi. Bản thân không bắt gặp biển báo.

Tim: Đi thôi nào, cho lúc chúng ta bắt xe cộ buýt rồi.

Carlo: Đó tất cả phải xe pháo buýt cho họ không, Tim?

Tim: Không, sẽ là xe buýt số 103. Xe họ cần đi là số 130.

Carlo: bọn họ sẽ ăn uống ở đâu?

Tim: Tùy các bạn thôi. Bao gồm một nhà hàng quán ăn Mexico mới mở ngơi nghỉ thị trấn.

Carlo: Oh không, mình hoàn toàn có thể ăn món nạp năng lượng Mexico ở nhà cũng khá được mà. Mình đang có nhu cầu muốn đồ nạp năng lượng của Mỹ. Mình muốn ăn bánh hamburger.

Tim: Được rồi. Mình biết đúng đắn nơi họ cần đi rồi.


Bài tập trắc nghiệm


Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen – Unit 1 tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức và kỹ năng bài học mời các em tham gia bài bác tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 9 Listen.


Câu 1: Read the following passage & choose the thắng lợi (A, B, C or D) that best answers each of the questions about it

Every nation và every country has its own customs và traditions. In Britain traditions play a more important part in the life of the people than in other countries. Englishmen are proud of their traditions & carefully keep them up.

It has been the law for about 300 years that all theatres are closed on Sundays. No letters are delivered; only a few Sunday papers are published. 

To this day an English family prefers a house with a garden lớn a flat in a modern house with central heating. English people like gardens. Sometimes the garden in front of the house is a little square covered with cement painted garden in imitation of grass & a box of flowers.

Holidays are especially rich in old traditions and are different in Scotland, Ireland, Wales and England. Christmas is a great English national holiday, và in Scotland it is not kept, except by clerks in banks, all shops and factories are working.

Xem thêm: Đắp Mặt Nạ Bằng Lá Tía Tô Trị Mụn Ẩn Bằng Lá Tía Tô An Toàn, Hiệu Quả Bất Ngờ

What is the best title for the passage?


A. Traditions và Customs in Great Britain B. The Importance of Traditions và Customs C. Traditional Life vs. Modern Life D. Englishmen’s Hobbies

Câu 2:

How important are traditions in Britain?


A. It is slightly important. B. It is more important than in other countries. C. It is rather important. D. It is somewhat important.

Câu 3:

In Great Britain, ___.


A. Only a few papers are published B. A garden in front of the house is a little square covered with cement painted garden in imitation of grass và a box of flower C. All shops and factories are working at Christmas D. Traditions are preserved

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi test Online nhằm củng cố kiến thức về bài học này nhé!


Hỏi đáp Listen Unit 1 Lớp 9


Trong quá trình học tập trường hợp có thắc mắc hay cần trợ góp gì thì những em hãy bình luận ở mục Hỏi đáp, xã hội Tiếng Anh tandk.com.vn sẽ cung cấp cho những em một cách nhanh chóng!