Looking back trang 56 unit 5 tiếng anh 7 mới

  -  

Omellete, pancake, beef noddle soup, chicken noodle soup, rice, noodles, pork, sandwich, meat, tofu, bread, spring rolls...

Bạn đang xem: Looking back trang 56 unit 5 tiếng anh 7 mới

Shrimp,salt, cooking oil, flour, pork, turmeric, pepper, noodle, vegetable, egg, meat, tofu...

A slice, a can, a bottle, a kilo, a bar, a glass, a bag, a teaspoon, a tablespoon


2. Fill each gap with a verb from the box

(Điền vào chỗ trông với một cồn từ vào khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. fold the omellete in half 

2. pour the sauce over the cake 

3. Beat the milk together with flour, sugar và cheese 

4. Heat the food for 5 minutes 

5. Serve it on a plate 

Tạm dịch:

1. gấp trứng lại thành một nửa

2. đổ nước nóng lên bánh

3. đánh hầu như sữa với bột, mặt đường và phô mai

4. đun nóng thức ăn trong 5 phút

5. để trên đĩa.

3. Choose a/an or some for the following words

(Chọn a/ an hoặc some cho phần đa từ sau.)

*

Hướng dẫn giải:


*

4. Complete the sentences with some or any.

(Hoàn thành những câu với some hoặc any.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Any

2. Some

3. Any

4. Some, any

5. Any, some

Tạm dịch:

1. Không tồn tại quả trứng nào trong tủ giá cả.

2. Chúng ta có muôn uống chút coffe không?

3. Bao gồm chút nước cam cố kỉnh nào vào tủ lạnh lẽo không?

4. Cô ấy gồm vài quả trứng mà lại cô ấy không có chút sữa như thế nào cả.

Xem thêm: Ăn Quả Nào Nhiều Vitamin C Nhất, 10 Loại Trái Cây Giàu Vitamin C

5. Tôi đã đi được câu cá tuy thế tôi ko bắt được bé cá nào, vày vậy công ty chúng tôi ăn buổi tối với không nhiều bánh mì.

5. Make questions with How many/How mixt for the underlined words in the following sentences.

(Làm thành thắc mắc với How many /How much cho đông đảo từ được gạch ốp dưới trong các câu sau.)

*

Hướng dẫn giải:

1. How many oranges has Ann got?

2. How much milk is there in the bottle?

3. How much cans of lemonade vị you need?

4. How many apples has Peter got in his bag?

5. How much rice is there left in the electric cooker?

Tạm dịch:

1. Ann gồm 3 quả cam.

Ann tất cả bao nhiêu trái cam?

2. Có một ít sữa vào chai.

Có bao nhiêu sữa vào chai?

3. Tôi bắt buộc 3 lon nước chanh.

Bạn nên bao những lon nước chanh?

4. Peter tất cả 3 trái hãng apple trong túi anh ấy.

Peter gồm bao nhiêu táo bị cắn dở trong túi của anh ấy ấy?

5. Tất cả một ít cơm sót lại trong nồi cơm trắng điện.

Xem thêm: Từ Bài Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới Nghị Luận, Dàn Ý Nghị Luận Xã Hội Về Hành Trang Vào Đời

Có bao nhiêu cơm vào nồi cơm điện?

6. Choose sentences (A-D) to lớn complete the following conversation. Practise tKe conversation with a partner.

(Chọn đều câu (A-D) để kết thúc bài đàm thoại sau. Thực hành bài đàm thoại với một bạn học.)