LOOKING BACK UNIT 7 LỚP 11

     

1. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, áp dụng dạng đúng cùa đụng từ vào ngoặc.)


PRONUNCIATION (Phát âm)

1. Listen & repeat. Pay attention khổng lồ the intonation.

Bạn đang xem: Looking back unit 7 lớp 11

(Nghe cùng lặp lại. Hãy chú ý đến ngữ điệu.)

Click tại đây để nghe:

*

Tạm dịch:

1. Vì sao bạn ra quyết định đi du học?

2. Bàn sinh hoạt ngành gì vậy?

3. Lúc nào bạn sẽ nộp đối chọi xin học bổng?

4. Chúng ta mất bao thọ để ngừng khóa học luyện thi?

5. Bạn sẽ làm việc nơi đâu trong thời hạn thực tập?

2. Listen and mark the rising (↗) or falling (↘) intonation for each question.

(Nghe và ghi lại ngữ điệu lên (↗) hoặc xuống (↘) mang lại từng câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

*

Tạm dịch:

1. Các bạn có bằng cấp gì?

2. Các bạn đã chọn một trường đh để thường xuyên học tập?

3. Các bạn sẽ đi đâu trong thời gian trống của bạn?

4. Nhiều người đang tìm kiếm học tập bổng sau đh phải không?

5. Làm thế nào chúng ta có thể đăng ký kết thực tập?

VOCABULARY (Từ vựng)

1. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets.

(Hoàn thành câu, áp dụng dạng đúng cùa cồn từ trong ngoặc.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Academic 2. Broaden

3. Graduation 4. Analytical

5. Internship 6. Respectively

Tạm dịch:

1. Tuy vậy Kevin không có trình độ học tập vấn cao, nhưng mà anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

2. Gồm hai chuyên ngành hoàn toàn có thể mở rộng lớn tiềm năng câu hỏi làm của bạn.

3. Maria ý muốn dành 1 năm nghỉ sau khi tốt nghiệp trung học.

4. Số đông các trường đh đang hỗ trợ các khóa học sẽ giúp học sinh nâng cấp kỹ năng phân tích.

5. Thời hạn thực tập ngành y của người sử dụng trong bệnh viện này là bao lâu?

6. Bằng cử nhân và bằng thạc sĩ ở quốc gia Anh thường yêu mong học cha năm và một năm.

GRAMMAR (Ngữ pháp)

1. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous.

(Hoàn thành câu với những động từ mang đến sẵn trong khung. áp dụng thì hiện tại tại ngừng hoặc hiện tại kết thúc tiếp diễn.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Have taken

2. Have ... Been waiting

3. Have ... attended

4. Have been writing

5. Has been travelling

Tạm dịch:

1. Từ tháng 1, cửa hàng chúng tôi đã gia nhập vào bố cuộc thảo luận về giáo dục và đào tạo đại học.

2. Tôi xin lỗi tôi đang đi tới muộn! các bạn đã ngóng tôi bao thọ rồi?

3. Các bạn đã tham dự bao nhiêu khoá học?

4. Tôi đang viết bài báo nghiên cứu và phân tích của tôi tính từ lúc tháng 10 và tôi cố gắng hết mức độ để dứt và gửi mang đến giáo sư của mình vào tuần tới.

5. Alice đã đi phượt ở nước ta trong khoảng thời gian nghỉ học của cô ấy và sẽ quay trở về Mỹ trong thời điểm tháng Mười Hai.

2. Rewrite the sentences, using the present perfect or the present perfect continuous.

(Viết lại câu bằng phương pháp sử dụng thì hiện tại dứt hoặc hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn.)

*

Hướng dẫn giải:

1. The graduate students have been arriving since four o"clock.

2. The graduate students have all arrived at the lecture hall.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Tranh De Tài Tự Chọn Lớp 9 Đẹp Nhất, Vẽ Tranh Đề Tài Tự Chọn Lớp 9 Đẹp Nhất

3. She has been doing her research project since last month.

4. They have visited this college three times (before).

5. I have been learning khổng lồ play the piano over the last eight months / for eight months.

6. I have been discussing my research proposal with my professor since the beginning of my course.

Tạm dịch:

1. Những sinh viên xuất sắc nghiệp bước đầu đến lúc tứ giờ. Họ vẫn đang đến.

Các sinh viên xuất sắc nghiệp đã đến từ tứ giờ.

2. Những sinh viên tốt nghiệp bắt đầu đến lúc tư giờ. Toàn bộ đều ngơi nghỉ trong giảng đường.

Các sinh viên giỏi nghiệp đang đi vào giảng đường.

3. Cô bắt đầu dự án nghiên cứu vào thời điểm tháng trước. Cô ấy vẫn thao tác đó.

Cô đã làm dự án nghiên cứu của mình kể từ thời điểm tháng trước.

4. Họ đang đi đến thăm trường cđ này vào khoảng thời gian 2009, 2012 và 2014. (ba lần)

Họ đang đi tới thăm trường cđ này cha lần trước đó/ khoảng tầm ba lần.

5. Tôi bắt đầu học lối chơi piano 8 mon trước. Tôi vẫn đã học nó.

Tôi đang học chơi piano trong tám mon qua/ khoảng chừng 8 tháng.

6. Tôi bắt đầu đàm luận về lời khuyên nghiên cứu của mình với giáo sư của tôi khi ban đầu khóa học. Công ty chúng tôi vẫn đang bàn thảo về nó.

Xem thêm: Bình Úp Cây Nước Nóng Lạnh Kangaroo 04/2022, Bình Úp Cây Nóng Lạnh Kangaroo 04/2022

Tôi đã trao đổi về lời khuyên nghiên cứu của mình với giáo sư tính từ lúc khi bắt đầu khóa học của mình.