Mắt xích tiếng anh là gì

     
Dưới đó là những mẫu mã câu bao gồm chứa từ bỏ "mắt xích", trong cỗ từ điển tiếng tandk.com.vnệt - giờ đồng hồ Anh. Bạn cũng có thể tham khảo đông đảo mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu cùng với từ mắt xích, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ mắt xích trong bộ từ điển giờ đồng hồ tandk.com.vnệt - tiếng Anh

1. Từng dây xích tất cả 90 mắt xích.Bạn sẽ xem: mắt xích giờ anh là gì

Each track was made up of 90 links.Bạn đã xem: đôi mắt xích giờ đồng hồ anh là gì

2. Dây xích dễ dàng đứt khi có một mắt xích yếu.

Bạn đang xem: Mắt xích tiếng anh là gì

A chain is only as strong as its weakest link.

3. Anh chắc chắn rằng sẽ bắt buộc những: " mắt xích còn thiếu ".

You'll surely let me in if I say: " missing link ".

4. Mỗi hành vi tạo ra một mắt xích không giống o bế ta cùng với nó.

Every kích hoạt builds another liên kết that binds us to it.

5. Bệnh xá là mắt xích yếu độc nhất vô nhị trong cục bộ hệ thống an ninh

The infirmary's the weakest liên kết in the security chain.

6. Thợ rèn gắn các mắt xích thành dây xích để chiến thuyền được thả neo vững vàng chắc.

Xem thêm: 5 Phân Vàng Giá Bao Nhiêu Tiền 2022, Giá 5 Phân Vàng Bao Nhiêu Tiền 2022

No wonder we're dangling at the bottom of the food chain.

8. Xin hãy là một mối dây bền vững và kiên cố trong chuỗi mắt xích những thế hệ của những em.

Please be a strong liên kết in the chain of your generations.

9. Cùng lòng trắc ẩn là mắt xích của các vòng tròn béo và to hơn nữa bởi những vết hiệu, những mẩu chuyện chứ không bao giờ bằng thống kê cùng chiến lược.

and compassion is unleashed in wider & wider circles by signs & stories, never by statistics & strategies.

10. Tôi khẩn cầu cho các em một phước lành của sứ đồ, bằng quyền lực của Đức Thánh Linh, những em hoàn toàn có thể hiểu toàn diện hơn tầm quan trọng của vị thế của các em vào chuỗi mắt xích các thế hệ.

I invoke upon you an apostolic blessing, even that by the power nguồn of the Holy Ghost you may understand more fully the importance of your place in the chain of the generations.

Xem thêm: Thực Đơn 30 Ngày Ăn Dặm Cho Be 7 Tháng

12. đều điều ta thấy, trong tất cả những trường đúng theo này, không có bất kì tương đồng nào với hiện thực để chúng ta có thể chắc chắn tóm lại được có một mắt xích lâu năm của tandk.com.vnệc lập luận cùng lí giải về trả thuyết liên kết với nhau

What we see, in all these cases, bears no resemblance to the reality that we conclude is responsible -- only a long chain of theoretical reasoning & interpretation connects them.