Một Bóng Đèn 220V-100W Khi Sáng Bình Thường

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 2. Một đèn điện loại 220V - 100W khi sáng bình thường thì có ánh nắng mặt trời 2000 độC. Biết rằng dây tóc đèn điện làm bởi vonfam có hệ số nhiệt điện trở bởi 4,5.10^-3(K^-1). Tính năng lượng điện trở của đèn điện ở 30 độ C. Mn giúp mình với bản thân cảm ơn các ạ

*

Một bóng đèn 220V-100W có dây tóc làm bằng vônfram. Lúc sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Khẳng định điện trở của đèn điện khi thắp sáng sủa và khi không thắp sáng. Biết ánh sáng của môi trường là 20 ° C và hệ số nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .

Bạn đang xem: Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

A. R S = 484 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

B.  R S = 48 , 84 Ω , R 0 = 484 Ω

C.  R S = 848 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

D.  R S = 48 , 4 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω


*

Lời giải:

Ta có:

Khi thắp sáng, đèn sáng sủa bình thường, điện trở của bóng đèn là:

R s = U 2 p = 220 2 100 = 484 Ω

Mặt khác: R s = R 0 < 1 + α ( t − t 0 ) >

=> khi không thắp sáng, điện trở của bóng đèn là:

R 0 = R s < 1 + α ( t − t 0 ) > = 484 1 + 4 , 5.10 − 3 ( 2000 − 20 ) = 48 , 84 Ω

Đáp án nên chọn là: A


Một đèn điện 220V - 100W tất cả dây tóc làm bởi vônfram. Khi sáng bình thường thì ánh sáng của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Xác minh điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết ánh sáng của môi trường thiên nhiên là đôi mươi ° C và thông số nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .


Khi thắp sáng điện trở của đèn điện là: R đ = U đ 2 p. đ = 484 ( Ω ) .

 Khi không thắp sáng điện trở của đèn điện là: R 0 = R đ 1 + α ( t - t 0 ) = 48 , 8 ( Ω ) .


Một đèn điện 220V-100W có dây tóc làm bằng Vonfram. Khi sáng thông thường thì ánh sáng của dây tóc đèn điện là  Biết nhiệt độ của môi trường thiên nhiên là 20 ° C và thông số nhiệt năng lượng điện trở của Vonfram là  α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1  Điện trở của bóng đèn khi thắp sáng bình thường và khi không thắp sáng lần lượt là

A. 560 Ω v à 56 , 9 Ω

B. 460 Ω v à 45 , 5 Ω

C. 484 Ω v à 48 , 84 Ω

D. 760 Ω v à 46 , 3 Ω


Một đèn điện 220V-75W tất cả dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở đôi mươi ° C là 120Ω. Biết năng lượng điện trở của dây tóc nhẵn đèn trong vòng nhiệt độ này tăng hàng đầu theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở là 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .Nhiệt độ của dây tóc nhẵn tóc đèn điện khi sáng thông thường là

A. 993 ° C

B. 1433 ° C

C. 2400 ° C

D. 2640 ° C


Một đèn điện 220V-75W có dây tóc làm bởi vonfam. Điện trở của dây tóc đèn sống trăng tròn 0 C là 120Ω. Biết điện trở của dây tóc láng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở là 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .Nhiệt độ của dây tóc nhẵn tóc bóng đèn khi sáng thông thường là

A. 993 0 C

B.  1433 0 C

C.  2400 0 C

D.  2640 0 C


Một bóng đèn 220V – 100W tất cả dây tóc làm bởi vônfram. Khi sáng thông thường thì ánh sáng của dây tóc đèn điện là 20000C. Biết ánh sáng của môi trường thiên nhiên là 200C và hệ số của nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 . Điện trở của bóng đèn khi thắp sáng thông thường và lúc khôn

*

A. 560 Ω cùng 56,9 Ω .

Xem thêm: Stt Thả Thính Trời Mưa Hài Hước Nhất Bắn Tim Crush, Stt Thả Thính Ngày Mưa Chất Nhất 2021 Bạn Nên Xem

B. 460 Ω cùng 45,5 Ω .

C. 484 Ω cùng 48,8 Ω .

D. 760 Ω với 46,3 Ω .

Xem thêm: Làm Bánh Flan Bằng Sữa Đặc, Hướng Dẫn 2 Cách Và Sữa Tươi


Một bóng đèn 220V-100W có dây tóc làm bằng vônfram. Lúc đèn sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc bóng đèn là 2000 độ C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng sủa và khi không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường xung quanh là đôi mươi độ C và thông số nhiệt điện trở của vônfram là α=4,5.10-3 K-1..

Mọi tín đồ giúp bản thân với ạ !!!


Một đèn điện 220V – 100W bao gồm dây tóc làm bởi vônfram. Khi sáng thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc là 2000 ° C . Khẳng định điện trở của đèn điện khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết ánh sáng của môi trường là trăng tròn ° C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .


Một đèn điện 220V – 100W có dây tóc làm bằng vonfram. Điện trở của dây tóc đèn ở 20 o là R 0 = 48 , 4 Ω . Tính nhiệt độ t của dây tóc đèn lúc đèn sáng bình thường. Coi rằng điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở α = 4 , 5 .10 − 3 K − 1 .