Một chất điểm có khối lượng m=50g

     

Câu 62226:  Một chất điểm có khối lượng m = 50g giao động điều hoà trên đoạn trực tiếp MN = 8cm với tần số f = 5 Hz . Khi t = 0 chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. đem π2 = 10 ở thời gian t = 1/12 s, lực tạo ra hoạt động của chất điểm gồm độ béo là

A.

Bạn đang xem: Một chất điểm có khối lượng m=50g

10 N

B. √3 N

C.

Xem thêm: Ê Tô Là Dụng Cụ Dùng Để Làm Gì Trong Ngành Công Nghiệp Cơ Khí?

1 N

D.

Xem thêm: Lối Sống Vô Cảm Của Giới Trẻ Hiện Nay, Khắc Phục Bệnh Vô Cảm Trong Học Sinh

10√3 N


Giải chi tiết:

A = 

*
 = 4 centimet ; ω = 2πf = 2π.5 = 10π (rad/s)

t = 0 => Vật trải qua VTCB theo hướng dương

=> x = A cos = 0

đồng thời v > 0 => sin    = 

*

=> t = 1/12 (s) => ∆ = ω.t = 10π.

*
 = 
*
=
*
 =  

=> Sau t = 1/12 (s) vật ở phần x = A cos () = 4.cos() = 2

=> vật đang hoạt động theo chiều âm

=> F gây nên lực hồi phục 

=> |F| = k.|x| = 100.10.0,05.0,02 = 1 (N)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát