Naoh + Ca(Hco3)2 = Caco3+Na2Co3+H2O Cân Bằng Phương Trình

  -  
Ca(HCO3)2+2NaOHCaCO3+2H2O+Na2CO3
canxi hirocacbonat natri hidroxit canxi cacbonat nước natri cacbonat
  Sodium hydroxide Calcium carbonate   Sodium carbonate

Điều khiếu nại phản ứng

Không có

Hiện tượng thừa nhận biết

Xuất hiện tại kết tủa trắng can xi cacbonat (CaCO3).

Bạn đang xem: Naoh + ca(hco3)2 = caco3+na2co3+h2o cân bằng phương trình

Cùng đứng top lời giải tìm hiểu Ca(HCO3)2 nhé.

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: canxi hiđrocacbonat là 1 hợp chất vô cơ tất cả công thức chất hóa học là Ca(HCO3)2. Vừa lòng chất này sẽ không tồn tại dưới dạng chất rắn, mà lại nó chỉ sống thọ trong hỗn hợp nước tất cả chứa các ion.

- bí quyết phân tử: Ca(HCO3)2

*

II. đặc điểm vật lý 

Dưới đây là một số tính chất vật lý của hợp hóa học này:

- trường tồn trong dung dịch dưới dạng vào suốt

- nhận biết bằng hỗn hợp HCl, đã thấy bay ra khí không màu, ko mùi

- Phương trình chất hóa học khi canxi bicacbonat công dụng với HCl

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2

III. đặc điểm hóa học

- công dụng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O + 2CO2

- tính năng với hỗn hợp bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

- Bị phân hủy vị nhiệt độ:

Ca(HCO3)2 to→ CaCO3 + H2O + CO2

- bội nghịch ứng thương lượng CO32–, PO43–

Ca2+ + CO32– → CaCO3↓ (trắng)

3Ca + 2PO43– → Ca3(PO4)2 ↓(trắng)

IV. Điều chế

- Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

V. Bài bác tập ví dụ:

Câu 1. Nhiệt phân trọn vẹn 81 gam Ca(HCO3)2 thu được V lít khí CO2 (đktc). Quý hiếm của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Đáp án D

Hướng dẫn


nCa(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3 → CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> nCO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít

Câu 2. Hỗn hòa hợp rắn A có Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A đến khối lượng không thay đổi được chất rắn B gồm:

A. CaCO3 và Na2O.

Xem thêm: Hướng Dẫn Công Thức Xoay Rubik 3X3 Nâng Cao Zbll : Chữ T, Hướng Dẫn Rubik 3X3 Nâng Cao Bằng Zz Method

B. CaO với Na2O.

C. CaCO3 và Na2CO3.

D. CaO với Na2CO3.

Đáp án D

Hướng dẫn

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 3: Để pha trộn Ca trường đoản cú CaCO3 cần triển khai ít tuyệt nhất mấy phản nghịch ứng ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án B

Hướng dẫn:

Phản ứng (1): CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Phản ứng (2): CaCl2 → Ca + Cl2 ↑

Câu 4: Hợp chất Y của can xi là thành phần chủ yếu của vỏ các loại ốc, sò... Hình như Y được sử dụng thoáng rộng trong cung ứng vôi, xi măng, thủy tinh, hóa học phụ gia trong công nghiêp thực phẩm. Hợp hóa học Y là:

A. CaO.

B. CaCO3.

C. Ca(OH)2.

D. Ca3(PO4)2

Đáp án B

Hướng dẫn:

Giải thích

Canxi cacbonat được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia vào công nghiêp thực phẩm

Câu 5. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M nhận được 6 gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy tất cả kết tủa nữa. Tra cứu V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Đáp án A

Hướng dẫn

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do làm cho nóng lại thu được thêm kết tủa => nên bao gồm Ca(HCO3)2

nCaCO3 chế tạo thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở phản bội ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 6. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

Xem thêm: Uống Nước Nóng Có Tốt Không, Lợi Ích Không Ngờ Của Việc Uống Nước Nóng

D. 9,85.

Đáp án D

Hướng dẫn

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/nBa(OH)2= 0,15/0,1 =1,5 sản xuất 2 muối hạt BaCO3 và Ba(HCO3)2 cả CO2 và Ba(OH)2 đều bội nghịch ứng hết