NGUYÊN HÀM 1/(X^2+4)

  -  

Ta có (intfleft( x ight), extdx=intdfrac24x-3, extdx) (=dfrac24ln left| 4x-3 ight|+C) (=dfrac12ln left| 2left( 2x-dfrac32 ight) ight|+C) (=dfrac12ln left| 2x-dfrac32 ight|+C') sinh hoạt đó (C + dfrac12ln 2 = C') .
Bạn đang xem: Nguyên hàm 1/(x^2+4)

LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm hiểu tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn bắt buộc lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người dân am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn đề nghị thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là vì sao Vừng ơi - tandk.com.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi reviews năng lực để giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: trường đoản cú cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín đáo lượng kỹ năng bởi hệ thống ngân sản phẩm 15.000 thắc mắc độc quyềnKết vừa lòng học liên quan live, giáo viên nhà nhiệm cung ứng trong suốt vượt trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập tất cả liên quan


Nguyên hàm Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên cùng

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hàm số (Fleft( x ight)) được điện thoại tư vấn là nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)) nếu:


Cho (fleft( x ight)) là đạo hàm của hàm số (Fleft( x ight)). Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Hàm số nào không là nguyên hàm của hàm số (y = 3x^4)?


Mệnh đề như thế nào dưới đó là sai?


Hàm số $y = sin x$ là một trong nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x + dfrac2x) là:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề sai:


Chọn mệnh đề đúng:


Họ những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = cos ^2x) là:
Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Remote Máy Lạnh Lg Env,Ens,Enf,Enr,Enq,Enw

Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Ví như $Fleft( x ight)$ là 1 nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ và đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ trải qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x + 2$. Nên chọn lựa mệnh đề sai:


Họ nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = xleft( 2 + 3x^2 ight)$ là


Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = x^2 + dfrac2x^2.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = e^ - 2018x + 2017). Gọi (Fleft( x ight)) là một trong nguyên hàm của (fleft( x ight)) nhưng (Fleft( 1 ight) = e). Chọn mệnh đề đúng:


Cho hàm số (Fleft( x ight) = x^2) là 1 trong nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)e^4 mx), hàm số (fleft( x ight)) tất cả đạo hàm (f"left( x ight)). Bọn họ nguyên hàm của hàm số (f"left( x ight)e^4 mx) là


Giả sử (Fleft( x ight) = left( ax^2 + bx + c ight)e^x) là 1 trong nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2e^x). Tính tích (P = abc).


Tìm hàm số $Fleft( x ight)$ biết $F"left( x ight) = 3x^2 + 2x-1$ cùng đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ giảm trục tung tại

điểm tất cả tung độ bằng $2$. Tổng các hệ số của (Fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thỏa mãn (fleft( 2 ight) = - dfrac419) và (f"left( x ight) = x^3f^2left( x ight),,forall x in mathbbR). Cực hiếm của (fleft( 1 ight)) bằng:


Họ nguyên hàm của hàm số (y=dfrac2x + 32x^2 - x - 1 ) là:


Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = dfracxleft( x + 2 ight)left( x + 1 ight)^2$?


Một đám vi trùng trên ngày lắp thêm (t) có số lượng (Nleft( t ight)), biết rằng (N"left( t ight) = dfrac40001 + 0,5t) và lúc đầu đám vi trùng bao gồm (250000) con. Hỏi con số vi trùng tại ngày sản phẩm công nghệ $10$ (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Cho hàm số $fleft( x ight)$ xác định và liên tiếp trên $mathbbR$ và thỏa mãn đồng thời các điều khiếu nại sau$fleft( x ight) > 0;mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu f"left( x ight) = dfracx.fleft( x ight)sqrt x^2 + 1 ;mkern 1mu mkern 1mu forall x in mathbbR$ với $fleft( 0 ight) = e.$ quý giá của $fleft( sqrt 3 ight)$ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) thỏa mãn các điều kiện: (fleft( 0 ight) = 2sqrt 2 ), (fleft( x ight) > 0,forall x in mathbbR) và (fleft( x ight).f"left( x ight) = left( 2x + 1 ight)sqrt 1 + f^2left( x ight) ,,forall x in mathbbR). Lúc ấy giá trị (fleft( 1 ight)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) gồm đạo hàm liên tục trên (mathbbR) và (fleft( 0 ight) = 1), (Fleft( x ight) = fleft( x ight) - e^x - x) là 1 nguyên hàm của (fleft( x ight)). Họ những nguyên hàm của (fleft( x ight)) là:


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 4). Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = e^x + 2). Xác minh nào sau đây đúng?


Tìm bọn họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 - 2x + 1x - 2)


Một cái xe đua (F_1) đạt tới mức vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên biểu hiện vận tốc (v) của xe vào 5 giây đầu tiên kể từ thời điểm xuất phát. Đồ thị vào 2 giây đầu là một trong những phần của một parabol định tại cội tọa độ (O), giây tiếp theo sau là đoạn thẳng cùng sau đúng ba giây thì xe pháo đạt vận tốc lớn nhất. Biết rằng mỗi đơn vị trục hoành biểu lộ 1 giây, mỗi đơn vị trực tung biểu lộ 10 m/s cùng trong 5 giây đầu xe vận động theo đường thẳng. Hỏi trong 5 giây kia xe đã đi được được quãng mặt đường là bao nhiêu?

*


Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng tầm (left( 2; + infty ight)) là


mang lại hàm số (y = f(x)) tất cả đạo hàm là (f^prime (x) = 12x^2 + 2,forall x in mathbbR) và (f(1) = 3). Biết (F(x)) là nguyên hàm của (f(x)) vừa lòng (F(0) = 2), khi đó (F(1)) bằng
Xem thêm: Miêu Tả Về Người Bạn Thân Bằng Tiếng Anh Về Người Bạn, Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Người Bạn

Cho hàm số (fleft( x ight)) xác định trên (mathbbR), tất cả đạo hàm (f"left( x ight) = left( x^2 - 4 ight)left( x - 5 ight),,forall x in mathbbR) và (fleft( 1 ight) = 0). Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số (m) nhằm hàm số (gleft( x ight) = left| fleft( x^2 + 1 ight) - m ight|) có nhiều điểm cực trị nhất?


Xét những hàm số (fleft( x ight)), (gleft( x ight)) và (alpha ) là một số thực bất kỳ. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?