Ôn Tập Hóa 8 Học Kì 2

     

Tổng hợp kiến thức cần vậy vững, các dạng bài bác tập và câu hỏi có kĩ năng xuất hiện tại trong đề thi HK2 môn hoá học sắp tới


CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

I/ TÍNH CHẤT CỦA OXI:

1/ đặc thù vật lý: Oxi là chất khí, ko màu, ko mùi, không nhiều tan vào nước, nặng rộng không khí. Lão hóa lỏng sinh sống -183 0C . Oxi lỏng có blue color nhạt.

Bạn đang xem: ôn tập hóa 8 học kì 2

2/ đặc điểm hóa học: Khí oxi là một đơn hóa học phi kim siêu hoạt động, quan trọng ở nhiệt độ cao, thuận lợi tham gia phản ứng hóa học với khá nhiều phi kim, nhiều sắt kẽm kim loại và hợp chất. Trong các hợp hóa học hóa học, nguyên tố oxi gồm hóa trị II.

VD: S + O2 → SO2; 3Fe + 2O2 → Fe3O4

II/ SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI:

 - Sự tính năng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa

- làm phản ứng hoá đúng theo là phản bội ứng hóa học trong các số ấy chỉ có một chất new (sản phẩm) được chế tác thành từ hai hay những chất ban đầu.

VD: CaO+H2O → Ca(OH)2

- Ứng dụng của oxi: Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và đụng vật, phải để đốt nguyên liệu trong đời sống và sản xuất. 

III/ OXIT:

1.Định nghĩa oxit: Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi

Vd: K2O, Fe2O3, SO3, CO2….

2.Công thức dạng chung của oxit MxOy

- M: kí hiệu một nguyên tố khác (có hóa trị n)

- cách làm MxOy theo đúng quy tắc về hóa trị.

=> n.x = II.y

3. Phân loại: có 2 loại chính: oxit axit và oxit bazơ

Vd:Oxit axit: CO2, SO3, P2O5…

. Oxit bazơ: K2O,CaO, ZnO…

(*) giải pháp gọi thương hiệu oxit :

a. Oxit bazơ: 

Tên oxit = tên kim loại(kèm theo hóa trị) + oxit. 

VD: CuO: đồng (II) oxit

b. Oxit axit

Tên oxit = thương hiệu phi kim (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

VD: :  Đinito pentaoxit: N2O5


IV/ ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY:


1/ Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:

- nhiệt phân phần đông chất nhiều oxi cùng dễ bị phân hủy ra oxi (KMnO4, KClO3 …

- phương pháp thu: Đẩy nước hoặc đẩy ko khí

2KClO3 (xrightarrowt^o)2KCl+3O2

2/ tiếp tế khí oxi vào công nghiệp: dùng nước hoặc không khí.

Xem thêm: Những Câu Nói Về Tình Bạn Xấu, Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn Đểu Thâm Thúy Nhất

- cách điều chế:

+ Hoá lỏng không gian ở ánh sáng thấp với áp suất cao, tiếp nối cho không gian lỏng cất cánh hơi đã thu được khí nitơ ngơi nghỉ -1960C tiếp đến là khí oxi làm việc -1830C

+ Điện phân nước

- (2H_2Oxrightarrowdp2H_2+O_2)

V/ KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY:

1.Thành phần của không khí: không khí là các thành phần hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không

khí là: 78 % khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các chất khí không giống ( khí cacbonic, khá nước, khí hiếm…)

2. Sự cháy: là sự việc oxi hóa bao gồm tỏa nhiệt cùng phát sáng

3. Sự oxi hoá chậm: là sự việc oxi hóa gồm tỏa nhiệt nhưng không vạc sáng

CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC

I/ TÍNH CHẤT CỦA HIĐRO :

1/ đặc điểm vật lý: Hiđro là hóa học khí, không màu, ko mùi, tan khôn cùng ít vào nước, vơi nhất trong các khí

2/ đặc thù hóa học: Khí hiđro gồm tính khử, ở ánh sáng thích hợp, hiđro không những phối kết hợp được với đối chọi chất oxi, mà nó còn rất có thể kết phù hợp với nguyên tố oxi trong 1 số ít oxit kim loại. Các phản ứng này rất nhiều tỏa nhiều nhiệt.

2H2 +O2(xrightarrowt^0)2H2O

H2(k) +CuO(r) (xrightarrowt^0)Cu(r) +H2O(h)

II/ PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ:

- Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.

- Sự oxi hóa là sự chức năng của oxi với cùng một chất

- chất chiếm oxi của hóa học khác là hóa học khử. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

- phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra bên cạnh đó sự oxi hóa và sự khử.

*

III/ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ:

1/ Trong phòng thí nghiệm:Khí H2 được điều chế bằng phương pháp cho axit ( HCl hoặc H2SO4 loãng) tính năng với sắt kẽm kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm)

PTHH: Zn+2HCl → H2 +ZnCl2

- Thu khí H2 bằng biện pháp đẩy nước giỏi đầy ko khí.

- phân biệt khí H2 bằng que đóm vẫn cháy, H2 cháy với ngọn lửa color xanh 

2/ trong công nghiệp:

- Điện phân nước: 

(2H_2Oxrightarrowdp2H_2+O_2)

- Khử oxi của nước trong khí than

H2O+ C (xrightarrowt^o) CO+H2

3/Phản ứng thế: Là bội nghịch ứng hóa học giữa 1-1 chất cùng hợp chất, trong số đó nguyên tử của đơn chất thay

 thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong hợp chất

 VD: sắt + H2SO4 → FeSO4+ H2

IV/ NƯỚC:

 1/ Thành phần hóa học của nước: 

Nước là hợp hóa học tạo vì 2 yếu tắc là hiđro với oxi.

+ Theo tỉ trọng về thể tích là 2 phần hiđro và một phần oxi 

+ Theo tỉ lệ thành phần về khối lượng là 1 phần hiđro cùng 8 phần oxi

2/ tính chất của nước:

a/ đặc thù vật lý: Nước là chất lỏng, không màu, ko mùi, không vị, sôi sinh hoạt 1000C, hóa rắn sinh hoạt 00C, d=1g/ml, hòa tan được nhiều chất rắn, lỏng, khí 

b/ đặc điểm hóa học:

* công dụng với kim loại: Nước tính năng với một số kim loại ở ánh sáng thường ( như Na, K, Ca,…) tạo thành bazơ cùng hiđro. 

2Na + 2H2O→2NaOH + H2

* tính năng với 1 số oxit bazơ

- Nước chức năng với một số ít oxit bazơ tạo thành bazơ. Hỗn hợp bazơ làm thay đổi màu quì tím thành xanh.

VD: CaO + H2O→Ca(OH)2

*/ chức năng với một số ít oxit axit:

- Nước tính năng với một số ít oxit axit chế tạo thành axit. Dung dịch axit làm thay đổi màu sắc quì tím thành đỏ.

VD: P2O5 + 3H2O→2H3PO4


V/ AXIT – BAZƠ – MUỐI:

1/ AXIT: 

1/ Định nghĩa: Axit là hợp chất mà phân tử bao gồm một hay các nguyên tử hiđro liên kết với nơi bắt đầu axit

2/ Phân một số loại và điện thoại tư vấn tên:

a/ Axit không có oxi: HCl, HBr, HF… 

Tên axit = Axit + thương hiệu phi kim + hiđric

VD: HCl: axit clohiđric

b/ Axit gồm oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3….. 

** Axit có khá nhiều nguyên tử oxi:

Tên axit = Axit + thương hiệu phi kim + ic

VD:H2SO4: axit sunfuric

** Axit gồm ít nguyên tử oxi:

Tên axit = Axit + tên phi kim + ơ

VD: H2SO3: axit sunfurơ

2/ BAZƠ:

1/ Định nghĩa: Bazơ là hợp hóa học mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay những nhóm hiđroxit (- OH)

2/ Phân nhiều loại và điện thoại tư vấn tên:

- dựa vào tính tung trong nước, bazơ chia làm 2 loại:

+ Bazơ tan gọi là kiềm ( Vd: NaOH, KOH, ,…..)

+ Bazơ không tan (Vd: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3,…..)

- thương hiệu bazơ = tên sắt kẽm kim loại (kèm hóa trị giả dụ kim loại có tương đối nhiều hóa trị) + hiđrôxit.

Xem thêm: Cập Nhật Các Mẫu Cắm Hoa Bàn Thờ Đẹp, Hợp Phong Thủy, Mẫu Cắm Hoa Bàn Thờ Đẹp, Hợp Phong Thủy

VD: NaOH : natri hiđroxit

3/ MUỐI

1/ Định nghĩa: muối bột là hợp chất mà phân tử gồm tất cả nguyên tử kim loại links với gốc axit

2/ Phân các loại và call tên:

- dựa vào thành phần phân tử, muối chia làm 2 loại:

+ muối trung hòa: là muối nhưng trong gốc axit không tồn tại nguyên tử hiđro (Vd: NaCl,CaCO3,…)

+ muối bột axit: là muối nhưng mà trong gốc axit còn tồn tại nguyên tử hiđro (Vd:NaH2PO4, Na2HPO4,…)

- Tên muối = tên kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại nhiều hóa trị) + tên nơi bắt đầu axit 

VD: Al2(SO4)3: nhôm sunfat

I/ DUNG DỊCH:

- hỗn hợp là lếu hợp đồng nhất của dung môi và chất tan

- Ở ánh nắng mặt trời xác định:

+ Dung dịch không bão hòa là dung dịch rất có thể hòa tan thêm hóa học tan

+ dung dịch bão hòa là dung dịch chẳng thể hòa tan thêm hóa học tan


- muốn chất rắn tan cấp tốc trong nước, ta tiến hành 1, 2 hoặc cả 3 giải pháp sau:khuấy dung dịch, làm cho nóng dung dịch, nghiền nhỏ tuổi chất rắn. 

II/ ĐỘ rã CỦA MỘT CHẤT vào NƯỚC:

- Độ chảy (S) của một chất là số gam chất đó rã được trong 100g nước để chế tác thành hỗn hợp bão hòa ở 1 nhiệt độ xác định.

- Độ rã của hóa học rắn sẽ tăng nếu tăng sức nóng độ. Độ tan của chất khí đã tăng nếu giảm nhiệt độ với tăng áp suất