Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

     

* giải pháp tính số lượng các ước của một số trong những $mleft( m > 1 ight)$: ta xét dạng phân tích của số m ra quá số nguyên tố:

Nếu $m = a^x$ thì $m$ gồm $x + 1$ ước

Nếu $m = a^x.b^y$ thì $m$ gồm $left( x + 1 ight)left( y + 1 ight)$ ước.

Bạn đang xem: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

Nếu $m = a^x.b^y.c^z$ thì $m$ gồm $left( x + 1 ight)left( y + 1 ight)left( z + 1 ight)$ ước.

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Phân tích các số đến trước ra quá số nguyên tố

Phương pháp


Ta thường phân tích một vài tự nhiên $nleft( n > 1 ight)$ ra vượt số nguyên tố bằng phương pháp phân tích theo hàng dọc.

Xem thêm: Bình Ngâm Rượu Sâm 5 Lít Có Van Và Không, Bình Thủy Tinh Ngâm Rượu Sâm 5L

Dạng 2 : Ứng dụng phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố để tìm những ước của số đó.

Phương pháp

+ so sánh số mang đến trước ra vượt số nguyên tố.

Xem thêm: Giải Bài 81 Trang 108 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 81 Trang 108 Sgk Toán 8 Tập 1

+ chăm chú rằng ví như $c = a.b$ thì $a$ và $b$ là hai ước của $c.$

Nhớ lại rằng: $a = b.q$( Leftrightarrow a vdots b Leftrightarrow a in Bleft( b ight)) và (b in )Ư(left( a ight)) $(a,b,q in N,b e 0)$

Dạng 3: bài toán mang lại việc phân tích một vài ra thừa số nguyên tố

Phương pháp:

Phân tích đề bài, gửi về việc tìm ước của một trong những cho trước bằng phương pháp phân tích số đó ra vượt số nguyên tố.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, phần tử của tập phù hợp
bài xích 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiên. Phương pháp ghi số tự nhiên và thoải mái
bài xích 3: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con
bài 4: Phép cộng và phép nhân
bài xích 5: Phép trừ cùng phép phân chia
bài xích 6: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân-chia nhị lũy thừa thuộc cơ số
bài bác 7: sản phẩm tự triển khai phép tính
bài 8: đặc điểm chia hết của một tổng
bài 9: tín hiệu chia hết mang lại 2;3; 5 và 9
bài 10: Ước cùng bội
bài 11: Số nguyên tố, đúng theo số
bài 12: Phân tích một vài ra vượt số nhân tố
bài xích 13: Ước phổ biến và bội phổ biến
bài xích 14: Ước chung mập nhất, bội chung nhỏ nhất
bài 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp các số nguyên
bài xích 2: đồ vật tự vào tập hợp những số nguyên
bài xích 3: cùng hai số nguyên cùng dấu
bài bác 4: cùng hai số nguyên khác vệt
bài 5: đặc điểm của phép cộng các số nguyên
bài 6: Phép trừ nhị số nguyên
bài bác 7: Qui tắc dấu ngoặc
bài bác 8: Qui tắc chuyển vế
bài 9: Nhân nhị số nguyên và tính chất
bài xích 10: Bội và cầu của một số trong những nguyên
bài xích 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài bác 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
bài 2: đặc thù cơ phiên bản của phân số
bài xích 3: Qui đồng chủng loại số các phân số. So sánh phân số
bài xích 4: Phép cùng phân số. đặc thù cơ bản của phép cộng phân số
bài xích 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và đặc điểm cơ bản
bài bác 7: Phép phân tách phân số
bài 8: hỗn số Số thập phân tỷ lệ
bài bác 9: ba bài toán cơ bạn dạng của phân số
bài bác 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài bác 1: Điểm. Đường thẳng
bài bác 2: ba điểm thẳng hàng
bài bác 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài 4: Tia
bài bác 5: Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn thẳng. Lúc nào thì AM+MB=AB?
bài 6: Trung điểm của đoạn thẳng
bài 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài 1: Nửa khía cạnh phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài 3: khi nào thì góc xOy+góc yOz bởi góc xOz?
bài bác 4: Tia phân giác của một góc
bài xích 5: Đường tròn
bài bác 6: Tam giác
bài bác 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.