PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE

     
*

*
reviews
*

Liên kết websiteĐại học tập Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn đàn Duy TânĐoàn thanh niên - Đại học Duy Tân

*


*
Tư vấn viên 1
*
Tư vấn viên 2
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đại cưng cửng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Phương pháp nhân tử lagrange


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học phần Toán học, Vật lý, Hóa học cùng Sinh học ở các chương trình huấn luyện và đào tạo của Trường.

Xem thêm: Thoát Vị Đĩa Đệm Có Nên Đeo Đai Đeo Thoát Vị Đĩa Đệm Và Lưu Ý


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo và chủ trì tổ chức quá trình đào sản xuất các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.

Xem thêm: 2021 Là Thế Kỷ 21 Từ Năm Nào Đến Năm Nào ? Những Mẹo Ghi Nhớ Thế Kỷ


Phương pháp nhân tử Lagrange dùng làm tìm cực đại/ cực tiểu của hàm f(x,y,z) với đk ràng buộc g(x,y,z)=k.

PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE

Phương pháp Nhân tử Lagrange, được để theo tên trong phòng toán học người Ý - Pháp Joseph-Louis Lagrange (1736–1813),dùng để giải các bài toán cực trị có đk dạng " search Max/ min f(x,y,z) với điều kiện ràng buộc g(x,y,z)=k", và có thể mở rộng cho hàm nhiều trở nên hơn, với khá nhiều điều khiếu nại ràng buộc. 

kimsa88
cf68