Participle clauses

     

A. Relative clauses replaced/ reduced by participles(mệnh đề hệ được sửa chữa thay thế /rút gọn bằng phân từ)

*Mệnh đề quan liêu hệ sử dụng như tính tự chỉ được thay thế sửa chữa khi đại từ quan hệ cai quản từ

1. Relative clauses with BE: đụng từ của mệnh đề quan hệ tình dục ở thì tiếp nối (continuous tense) hoặc thể tiêu cực (passive voice): họ bỏ đại từ quan hệ và động từ BE

EX: The singer who is singing on TV is a disabled girl.

Bạn đang xem: Participle clauses

 The singer singing on TV is a disabled girl.

The house which was built over 150 years must be pulled down.

 The house built over 150 years must be pulled down.

2. Relative clauses without BE: bỏ đại từ quan liêu hệ, rượu cồn từ đem đến dạng nguyên thể rồi cộng them đuôi “ING”(present participle)

EX: The bridge that connects two villages is very small.

 The bridge connecting two villages is very small.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tìm Hình Liên Quân Sinh Nhật 5 Tuổi, Chuỗi Sự Kiện Mừng Sinh Nhật Liên Quân 5 Tuổi

A sentence that connects a main clause with one or many dependent clauses is a complex sentence.

 A sentence connecting a main clause with one or many dependent clauses is a complex sentence.

Chú ý: bọn họ chỉ được thay thế sửa chữa mệnh đề tình dục khi nhì mệnh đề cùng thời hạn hoặc tời gian được gọi rõ/ xác định.

EX: The books which were written by Dickens are still popular.(pást-present; nhưng thời hạn xác định:Dickens)

 The books written by Dickens are still popular.

Xem thêm: Lịch Chạy Tàu Cát Linh Hà Đông Chạy Đến Mấy Giờ Chạy Tàu Điện Cát Linh

Trái lại cùng với câu : vày you know the man who has stolen your motorbike?

 chúng ta không thể thay thế sửa chữa mệnh đề tính từ vị hai hành động không thuộc thời gian

 


1 trang
*
ngohau89
*
*
6927
*
0Download

RELATIVE CLAUSE REPLACED BY PARTICIPLES and TO INFINITIVE.(Mệnh đề quan liêu hệ thay thế sửa chữa bởi phân trường đoản cú và đụng từ nguyên mẫu)Relative clauses replaced/ reduced by participles(mệnh đề hệ được thay thế sửa chữa /rút gọn bởi phân từ)*Mệnh đề quan tiền hệ cần sử dụng như tính từ chỉ được thay thế sửa chữa khi đại từ quan hệ quản lý từRelative clauses with BE: rượu cồn từ của mệnh đề quan hệ tình dục ở thì tiếp tục (continuous tense) hoặc thể tiêu cực (passive voice): bọn họ bỏ đại từ quan hệ và đụng từ BEEX: The singer who is singing on TV is a disabled girl.à The singer singing on TV is a disabled girl.The house which was built over 150 years must be pulled down.à The house built over 150 years must be pulled down.Relative clauses without BE: bỏ đại từ quan liêu hệ, động từ mang lại dạng nguyên thể rồi cộng them đuôi “ING”(present participle)EX: The bridge that connects two villages is very small.à The bridge connecting two villages is very small.A sentence that connects a main clause with one or many dependent clauses is a complex sentence.à A sentence connecting a main clause with one or many dependent clauses is a complex sentence.Chú ý: bọn họ chỉ được sửa chữa thay thế mệnh đề quan hệ khi hai mệnh đề cùng thời gian hoặc tời gian được đọc rõ/ xác định.EX: The books which were written by Dickens are still popular.(pást-present; nhưng thời gian xác định:Dickens)à The books written by Dickens are still popular.Trái lại với câu : vày you know the man who has stolen your motorbike?à chúng ta không thể sửa chữa mệnh đề tính từ do hai hành động không cùng thời gianRelative clauses by infinitives: mệnh đề quan hệ được sửa chữa thay thế bằng đụng từ nguyên mẫuKhi chi phí ngữ (antecedent) cùng với số lắp thêm tự (ordinal number) tuyệt từ “the only, the last, the next” hay đối chiếu nhất của tính trường đoản cú (superlative)Ex: He was the first man who reached the đứng đầu of this mountain.à He was the first man to lớn reach the đứng đầu of this mountain.This is the only mechanic who can repair this machine.à This is the only mechanic khổng lồ be able/ khổng lồ repair this machine.Chú ý: mệnh đề tính tự chỉ được thay thế sửa chữa khi hai mệnh đề cùng nhà từ.Khi 2 mệnh đề tính tự diễn tả: sự cần thiết hay trách nhiệm phải thực hiện.a. Nhì mệnh đề cùng công ty từ:Ex: He has some homework that he must do.à He has some homework khổng lồ do.They need a large yard in which they can dry rice.à They need a large yard khổng lồ dry rice in.b. Nhị mệnh đề khác công ty từEx: He finds a house with a yard which his children can play inà He finds a house with a yard for his children to lớn play in.Here are some accounts that you must check.à Here are some accounts for you to lớn check.
Tài liệu đính kèm: