Sinh Trưởng Sơ Cấp Và Sinh Trưởng Thứ Cấp

  -  
- Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, khối lượng và thể tích của các tế bào, mô, cơ quan trên cơ thể thực vật.

Bạn đang xem: Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Ví dụ: Sự tăng về số lượng lá trên cây, sự nhiều năm ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa…

II. Sinh trưởng sơ cấp cùng sinh trưởng thứ cấp

1. Những mô phân sinh

-Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, gia hạn được khả năng nguyên phân.

-Khi qua giai đoạn non trẻ, sự sinh trưởng của thực vật đa bào bị hạn chế trong mô phân sinh.

- mô phân sinh bao gồm: tế bào phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng.

+ tế bào phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân và rễ, có chức năng xuất hiện nên quy trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm gia tăng chiều dài của thân với rễ. Mô phân sinh đỉnh tất cả cả ở cây Một lá mầm với cây hai lá mầm.

+ tế bào phân sinh bên: phân bố theo hình trụ và hướng ra phần không tính của thân, bao gồm chức năng tạo ra sự sinh trưởng thứ cấp nhằm tăng độ dày (đường kính) của thân. Mô phân sinh bên chỉ gồm ở cây hai lá mầm.

+ mô phân sinh lóng: nằm ở vị trí các mắt của vỏ thân, bao gồm tác dụng gia tăng sinh trưởng chiều nhiều năm của lóng (hay các vị trí khác với đỉnh thân). Mô phân sinh lóng chỉ bao gồm ở cây Một lá mầm.

*

Phân loại

Có ở đội thực vật

Vị trí phân bố

Chức năng

Mô phân sinh đỉnh- 1 lá mầm- 2 lá mầm- Chồi đỉnh- Chồi nách- Đỉnh rễ- góp thân, rễ tăng chiều dài
Mô phân sinh bên- 2 lá mầm- Ở thân, rễ- giúp thân, rễ tăng đường kính
Mô phân sinh lóng- 1 lá mầm- Mắt của thân- giúp tăng chiều dài của thân

2. Sinh trưởng sơ cấp

- Diễn ra ở thực vật 1 với 2 lá mầm.

- Sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài bởi hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân với đỉnh rễ.

*

3. Sinh trưởng thứ cấp

- Xảy ra chủ yếu ở thực vật nhị lá mầm.

- Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, làm cho tăng bề ngang (độ dày) của thân với rễ vì chưng hoạt động nguyên phân của tế bào phân sinh bên. Nhì mô phân sinh bên bao gồm tầng tạo nên mạch dẫn với tầng tạo ra vỏ.

- Sinh trưởng thứ cấp tồn tại vào cây gỗ thọ năm cùng hình thành nên thân gỗ lớn với nhiều vòng gỗ và lớp bần bên phía ngoài gọi là vỏ thân cây.

*

- Cấu tạo thân cây gỗ:

+ Phần vỏ bảo phủ phần thân.

Xem thêm: Cách Làm Video Có Chữ Và Nhạc Trên Tik Tok Bằng Chữ Và Ảnh Đơn Giản Dễ Hiểu

+ Phần gỗ: Gỗi lõi (ròng) màu sẫm nằm ở trung trọng điểm của thân, gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già, vận chuyển nước với muối khoáng. Gỗ giác màu sáng, nằm kế tiếp gỗ lõi, gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ, vận chuyển nước cùng muối khoáng chủ yếu.

- Vòng gỗ hàng năm: vì tầng sinh mạch tao ra nhiều mạch gỗ xếp thành vòng đồng tâm gồm độ dày mỏng không giống nhau.

*

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a) các nhân tố bên trong

- Đặc điểm di truyền, những thời kì sinh trưởng của giống, của loài cây.

- Hoocmôn thực vật.

b) Nhân tố bên ngoài

- Nhiệt độ: ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình sinh trưởng của cây. Nhiệt độ thích hợp đến sự sinh trưởng của cây nhiệt đới là 25 - 35 độ C.

- Hàm lượng nước: là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quy trình quang hợp và những hoạt động trao đổi chất khác của cây. Tùy thuộc vào đặc điểm sinh lí của từng loại thực vật mà bao gồm nhu cầu nước không giống nhau.

- Ánh sáng: bao gồm ảnh hưởng đến quy trình quang hợp và sự tích lũy những chất vào cây. Ánh sáng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thân mầm cùng phân hóa mầm hoa.

- Ôxi: cần thiết mang đến sinh trưởng của thực vật. Nồng độ ôxi giảm xuống dưới 5% thì sinh trưởng bị ức chế.

- Dinh dưỡng khoáng: thực vật cần cung cấp đầy đủ các nguyên tố thiết yếu đa lượng cùng vi lượng, nếu thiếu những nguyên tố này đều có tác dụng cho quy trình sinh trưởng bị ức chế, cây sinh trưởng chậm với năng suất giảm.

So sánh sinh trưởng sơ cấp cùng sinh trưởng thứ cấp

Giống nhau:

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể bởi tăng số lượng cùng kích thước của tế bào.

Khác nhau:

Sinh trưởng sơ cấpSinh trưởng thứ cấp
Khái niệmSinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân cùng rễ theo chiều dài vì hoạt động của mô phân sinh đỉnhSinh trưởng thứ cấp là quy trình sinh trưởng ở thực vật bởi sự phân chia của những mô phân sinh bên làm thực vật phạt triển thân, rễ theo chiều ngang (làm nó lớn ra).
Đặc điểm

- Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ với mắt ở thực vật 1 lá mầm

- có tác dụng tăng chiều nhiều năm của thân với rễ

- vì hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.

Xem thêm: Tại Sao Tới Tháng Lại Đau Bụng Kinh Do Đâu, Nguyên Nhân Và Cách Chữa Trị Đau Bụng Kinh

- Sinh trưởng thứ cấp chỉ bao gồm ở cây hai lá mầm.

- Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác cùng vỏ