SƠ ĐỒ TƯ DUY HÓA HỌC 12

     

Lý thuyết là câu dễ ăn được điểm và tốn ít thời hạn khi làm bài xích thi môn Hóa. Dưới đây, tuyển chọn sinh số xin mang đến các thí sinh sơ đồ tư duy hóa học về con kiến thức định hướng môn Hóa lớp 12 dưới dạng triết lý để một thể ôn tập.

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài xích sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: tư tưởng về Xà chống và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: rèn luyện Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập kết cấu và đặc điểm của CacbohiđratBài 8: thực hành thực tế Điều chế, tính chất hóa học tập của Este cùng Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit và ProteinBài 12 Luyện tập kết cấu và đặc điểm của Amin, Amino axit với Protein

Chương 4: Polime Và vật liệu Polime

Bài 13: Đại cưng cửng về polimeBài 14 vật liệu polimeBài 15: rèn luyện Polime và vật tư polimeBài 16: Thực hành một số tính hóa học của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cưng cửng Về Kim Loại

Bài 17: địa điểm của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18: tính chất của kim loại và dãy điện hóa của kim loạiBài 19 vừa lòng kimBài 20: Sự làm mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc điểm của kim loạiBài 23 luyện tập Điều chế kim loại và sự làm mòn kim loạiBài 24: thực hành Tính chất, pha trộn kim loại, sự làm mòn kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại Kiềm, sắt kẽm kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: kim loại kiềm cùng hợp chất đặc biệt của kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất đặc biệt quan trọng của chúngBài 27: Nhôm và hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhômBài 30: Thực hành đặc thù của natri, magie, nhôm cùng hợp chất của chúng

Chương 7: sắt Và một số Kim nhiều loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom và hợp chất của CromBài 35: Đồng và hợp hóa học của ĐồngBài 36: sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập đặc điểm hóa học của sắt cùng hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập đặc thù hóa học tập của crom, đồng cùng hợp chất của chúngBài 39: Thực hành đặc điểm hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một số Chất Vô Cơ

Bài 40: thừa nhận biết một số trong những ion vào dung dịchBài 41: dìm biết một số trong những chất khíBài 42: luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học và Vấn Đề cải cách và phát triển Kinh Tế, xã Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học với vấn đề phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và sự việc xã hộiBài 45: chất hóa học và sự việc môi trường

Sơ vật dụng hóa loài kiến thức triết lý môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*