Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c4h8o2

  -  Bạn đang xem: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c4h8o2

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang đến 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản bội ứng là 12 gam với tổng cân nặng sản phẩm cơ học thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X đồng tình các đặc thù trên là


Thủy phân chất X bởi dung dịch NaOH, nhận được hai hóa học Y cùng Z đều phải có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với Na có mặt khí H2. Chất X là


Thực hiện nay phản ứng xà chống hoá hóa học hữu cơ X đối kháng chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y cùng ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z yêu cầu 3,024 lít O2 (đktc) nhận được lượng CO2 các hơn trọng lượng nước là 1,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút thu được khí T bao gồm tỉ khối so với ko khí bởi 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A đối kháng chức với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối bột B cùng hợp hóa học hữu cơ C. đến C phản nghịch ứng với na dư chiếm được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn chiếm được khí D gồm tỉ khối đối với O2bằng 0,5. Lúc oxi hóa C bởi CuO được hóa học hữu cơ E ko phản ứng với AgNO3/NH3. Xác minh CTCT của A?


Hai este X, Y gồm cùng phương pháp phân tử C8H8O2 và cất vòng benzen vào phân tử. Mang lại 6,8 gam lếu láo hợp tất cả X với Y tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản nghịch ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z đựng 4,7 gam cha muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic bao gồm phân tử khối lớn hơn trong Z là


Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 sẽ phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát điểm từ 1 axit cacboxylic đối chọi chức cùng một ancol đơn chức) chiếm được 0,22 gam CO2 cùng 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, nhận được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là


Este X tất cả các đặc điểm sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X chế tạo ra thành CO2 cùng H2O gồm số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường thiên nhiên kiềm được hóa học Y (tham gia làm phản ứng tráng gương) và hóa học Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon vào X).

Phát biểu không đúng là:


Một hỗn hợp X tất cả hai hóa học hữu cơ đơn chức. Mang đến X làm phản ứng trọn vẹn với 500 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau làm phản ứng, thu được hỗn hợp Y bao gồm hai muối của hai axit cacboxylic với một rượu (ancol). Cho toàn thể lượng rượu thu được ở trên công dụng với na (dư), xuất hiện 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm


Cho m gam láo lếu hợp có hai hóa học hữu cơ đối kháng chức, mạch hở tính năng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 11,2 gam KOH, thu được muối hạt của một axit cacboxylic cùng một ancol X. Cho cục bộ X tính năng hết với na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai hóa học hữu cơ kia là


Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam lếu hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat cùng axit oleic, rồi hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa cùng dung dịch X. Cân nặng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 lúc đầu đã biến đổi như cố nào?


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X có hai este đồng phân phải dùng 27,44 lít khí O2, chiếm được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu mang đến m gam X công dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong các số đó có a mol muối Y và b mol muối bột Z (MY

Xem thêm: Bất Ngờ Uống Chanh Muối Có Tác Dụng Gì ? Cách Làm Chanh Muối Ngon Tại Nhà
Xem thêm: 4+ Cách Làm Củ Cải Muối Chua Cay Đơn Giản, Lạ Miệng, Cách Làm Củ Cải Ngâm Chua Cay


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát