Số liên kết hóa trị

     

Khi so sánh thành phần gen của một loại vi khuẩn tất cả G = 10% tổng số nucleotit của gen. Trên 1 mạch của gen này có A = 250, T = 350 (nu). Tính số liên kết hiđrô cùng số liên kết cộng hóa trị của gen?


*

*
đã trả lời15 tháng 12, 2020bởi thieungocvyCử nhân(4.3k điểm)
Số nu một số loại A cùng T của ren = 250 + 350 = 600 nu.

Bạn đang xem: Số liên kết hóa trị

Do G chiếm phần 10% toàn bô nu của gen => A cùng T chiếm 50% - 10% = 40% số nu của gen.=> toàn bô nu của gen: N = 600 : 40% = 1500 nu.=> Số nu loại G và X của gen = 10% x 1500 = 150 nu. - Số link hydro của gen: H = N + G = 1500 + 150 = 1650 nu. - Số liên kết hóa trị của gen: N - 2 = 1500 - 2 = 1498 link (chỉ tính links hóa trị giữa những nu).

Xem thêm: Tổng Hợp Tài Liệu Môn Kỹ Thuật Điện Tử, Tài Liệu 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử


Một gen gồm 3000 nuclêôtit bao gồm tổng số link hiđrô và links hóa trị thân Nu với Nu là 6898 trong đó số liên kết hóa trị ít hơn 902 liên kết trên mạch 1 của gen bao gồm 300 Guanin cùng Ađênin chiếm phần 20% số nucleotit của mạch a) gene trên dài bao nhiêu micrômet? b) Tính số lượng từng nhiều loại nuclêôtit của gen? c) Tính số lượng từng một số loại nuclêôtit trên mỗi mạch của gen?
Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy cho biết kiểu link (liên kết ion, link công hóa trị không cực hay liên kết cộng hóa trị có cực) trong những phân tử chất sau: K2S, C2H6, Na2O, Br2 mang đến độ âm điện những nguyên tố: na H O Br S C K Độ âm năng lượng điện 0,93 2,20 3,44 2,96 2,58 2,55 0,82
Liên kết giữa cacbon cùng với oxi vào CO2 là liên kết cộng hoá trị bao gồm cực, CO2 có cấu tạo thẳng, phân tử không tồn tại cực.....

Xem thêm: Mách Bạn Cách Sử Dụng Máy Sấy Quần Áo Electrolux Edv7552, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Sấy Quần Áo Đúng Cách


Liên kết giữa cacbon với oxi vào CO2 là liên kết cộng hoá trị gồm cực, CO2 có cấu trúc thẳng, phân tử không tồn tại cực. Công thức cấu tạo của phân tử CO2 là
Cho các phân tử sau: KCl, H2O, N2 và Na2O. Biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố theo thứ tự là: H = 1, N = 7, O = 8, mãng cầu = 11, Cl = 17, K = 19. A) xác minh loại link hoá học trong số phân tử bên trên (liên kết ion, link cộng hoá trị phân cực hay link cộng hoá trị ko cực)? b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử chứa link cộng hoá trị. 
Tổng số Nu của ADN, số Nu môi trường xung quanh nội bào cung ứng để ren tự nhân đôi. Chiều dài của ADN. Số gen liên kết Hidro
bài tập ADN - toàn bô Nu của ADN, số Nu môi trường xung quanh nội bào hỗ trợ để gen tự nhân đôi. - Chiều nhiều năm của ADN - Số gen link Hidro - khối lượng của ADN.