Soạn anh 9 unit 5 a closer look 2

     

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (90.42 KB, 5 trang )


SOẠN TIẾNG ANH LỚP 9 MỚI

THEO TỪNG UNIT

UNIT 5: WONDERS OF VIET nam - A CLOSER LOOK 2

I. Kim chỉ nam bài học1. Aims:

By the kết thúc of this lesson, students canlearn about the grammar of the unit2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to lớn “Wonders of Viet Nam".Structures: The impersonal passive

suggest + ving/ clause with should

II. Biên soạn giải giờ Anh lớp 9 Unit 5 A Closer look 2Grammar

The impersonal passive

1. A. Read part of the conversation. Pay attention khổng lồ theunderlined part. Đọc đoạn sau của đoạn hội thoại. Tập trụngvào phần được gạch chân.

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 5 a closer look 2

Can you find another example of the impersonal passive inthe conversation? chúng ta có thể tìm thêm những ví dụ về cấu trúcbị đụng khách quan tiền trong đoạn hội thoại.


(2)

b. When vì we use the impersonal passive? Can you think ofany rules? bao giờ ta thực hiện bị hễ khách quan? bao gồm bất kìquy qui định gì không?

Chúng ta sử dụng thể tiêu cực không ngôi để miêu tả ý kiến của người khác. Nó hoàn toàn có thể sửdụng với cồn từ tường thuật, bao hàm say, think, believe, know, hope, expect, report,understand, claim...

2. Complete the sentences using the correct passive form ofthe verbs in brackets. The first one has been completed foryou. Chấm dứt các câu thực hiện đúng thể tiêu cực của độngtừ vào ngoặc đơn. Câu thứ nhất đã được kết thúc cho em.Đáp án

1. It is known.2. It is believed.3. It is reported.4. It is claimed.5. It is understood.6. It is expected.

3. Here are some things we hear about Po Nagar ChamTowers. Write sentences about it using the impersonalpassive. Đây là số đông điều chúng ta nghe về Tháp Chàm PoNagar. Viết những câu áp dụng bị động khách quan.

Đáp án


(3)

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour YangIno Po Nagar, mother of the kingdom

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlierwooden temple, which was burned by the Javanese in A.D.774

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallestCham structures.

5. It is know that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above theentrance khổng lồ the main temple.

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower,calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Xem thêm: Bánh Xe Bé Của Một Máy Kéo Có Bán Kính, 2 Bánh Xe Bé Của Một Máy Kéo Có Bán

4. A. Read part of the conversation. Pay attention to theunderlined part. Đọc lại phần sau của đoạn hội thoại. Tậptrung vào phần gạch men chân.

After the verb suggest, we can use M-ing or a clause with should:S + suggest + V-ing

S + suggest +

5. Write answers khổng lồ the following questions using suggest +Ving/clause with should và the prompts in brackets. Thenpractise them with your partner. The first one has beencompleted for you. Viết các câu trả lời cho các thắc mắc sau sửdụng "suggest+Ving/mệnh đề cất should" và các từ trongngoặc. Thực hành với chúng ta nhóm. Câu 1 được làm mẫu chobạn.

Đáp án


(4)

3 - I suggest that we should control the deforestation

4 - I suggest that we should put these valuable things in high-security places5 - I suggest raising money

6 - I suggest reducing smoke from exhaust fumes

6. A. Work in pairs. Tell your partners what they should do inthe following situations using suggest + Ving/clause withshould. Thao tác thoe cặp. Kể cho các bạn cặp chúng ta nên làm gìtrong các tình huống sau thực hiện cấu trúc"suggest+Ving/Mệnh đề cất should"

- Your bicycle has been stolen.I suggest calling the police.

- You have lost your way in the đô thị centre.I suggest you should buy a map.

- You have left your workbook at home.I suggest you should tell the teacher.- Your máy vi tính isn"t working.

I suggest you should get your máy vi tính fixed.

- You have forgotten khổng lồ bring your wallet when going shopping.I suggest you come back home and take your wallet.

Xem thêm: Trực Tiếp Đá Banh Việt Nam Với Thái Lan, Trực Tiếp Đá Banh Việt Nam

b. Now report your partner"s ideas lớn another partner. Tườngthuật lại ý kiến của gười bạn cặp của bạn cho một bạn cặp khác.


(5)

Bài tập giờ Anh lớp 9 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9

Bài tập tiếng Anh lớp 9 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9


Anh lớp 9 Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9 https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9 https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-9

Tài liệu liên quan


*
mua Giải bài tập lịch sử dân tộc 8 bài bác 29: chế độ khai thác thuộc địa của thực dân Pháp với những biến đổi về kinh tế xã hội ở việt nam - Giải bài bác tập lịch sử rút gọn gàng lớp 8 bài xích 29 7 38 0
*
Tải bao gồm tả lớp 5 (Nghe - viết): Tà áo dài nước ta - Giải bài xích tập SGK tiếng Việt 5 tập 2 2 21 0
*
mua Giải bài xích tập SGK Địa lí 5 bài 19: các nước nhẵn giềng của việt nam - Giải bài bác tập môn Địa lý lớp 5 tập 2 2 57 0
*
tải Giải bài xích tập SGK Toán lớp 7: Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 7 Ôn tập thời điểm cuối năm 10 13 0
*
mua Giải bài bác tập SGK Toán lớp 7 bài: Phần Đại số - Ôn tập thời điểm cuối năm - Giải bài bác tập SGK Toán lớp 7 Ôn tập cuối năm 10 18 0
*
cài đặt Giải bài bác tập trang 111 SGK Sinh lớp 9: Thành tựu tinh lọc giống ở việt nam - Giải bài xích tập môn Sinh học tập lớp 9 2 19 0
*
sở hữu Giải bài bác tập VBT Sinh học lớp 9 bài 37: thành tích chọn như là ở việt nam - Giải bài bác tập môn Sinh học tập lớp 9 3 34 0
*
download Giải bài tập SBT lịch sử lớp 10 bài 14: Các non sông cổ đại trên non sông Việt nam - Giải bài tập môn lịch sử dân tộc lớp 10 8 23 0
*
cài đặt Luyện từ cùng câu lớp 4: phương pháp viết thương hiệu người, tên địa lí việt nam - Giải bài tập SGK giờ Việt 4 trang 68 2 14 0
*
download Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Tre việt nam - Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Việt 4 trang 42 4 22 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(10.04 KB - 5 trang) - cài đặt Unit 5 lớp 9 A closer look 2 - giờ đồng hồ Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet phái nam | Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Unit 5 A closer look 2
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×