B

  -  

Hướng dẫn giải bài tập giờ Anh lớp 11 Unit 11: Speaking (trang 127-128) ngắn gọn, chi tiết giúp học sinh dễ ợt soạn giờ đồng hồ Anh 11.

Bạn đang xem: B


Tiếng Anh 11 Unit 11: Speaking (trang 127-128)

Task 1. (Trang 127 tiếng Anh lớp 11): The following statements list some advantages và disadvantages of various sources of energy. Read & tick () the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partners. (Các câu sau trên đây liệt kê một trong những lợi vậy và vô ích của những nguồn tích điện khác nhau. Đọc và ghi lại () vào ô tương thích A (đối với đa số lợi thế) hoặc D (đối với đông đảo khó khăn), sau đó so sánh tác dụng với bạn.)

*

Đáp án:

1. D

2. D

3. D

4. A

5. D

6. A

7. D

Hướng dẫn dịch:

1. Nguyên liệu hóa thạch sẽ hết sạch trong một khoảng thời hạn khá ngắn.

2. Địa nhiệt độ chỉ bao gồm sẵn tại một vài chỗ trên núm giới.

3. Ví như gió không thổi, không tồn tại năng lượng gió.

4. Năng lượng nước cung cấp điện mà không gây ô nhiễm.

5. Lò bội nghịch ứng phân tử nhân thải ra tia bức xạ nguy khốn cho môi trường.

6. Năng lượng mặt trời không phần đa dồi dào với vô tận hơn nữa sạch và an toàn.

7. Xây đập thủy điện khôn cùng tốn kém.

Task 2. (Trang 128 giờ Anh lớp 11): Work in pairs.Talk with your friend about the advantages và disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1. (Làm việc theo cặp. Nói với bằng hữu về những ưu thế và có hại của việc áp dụng mỗi nguồn tích điện thay thế thực hiện những nhắc nhở từ bài 1.)

.Example:A: I think/believe that wind nguồn can be an alternative source of energy.B: Why do you think/believe so?A: Because our major sources of energy are running out while the wind is abundant and unlimited.B: I know it is also clean và safe lớn the environment. However, it is not available when there is no wind.

Useful language:

enormous, plentiful, available dangerous

clean và safe expensive

unlimited, renewable polluted

convenient limited, non-renewable

cheap, simple devices/ technology harmful

exhausted

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ/tin rằng năng lượng gió rất có thể là một nguồn tích điện thay thế.

Xem thêm: Công Thức Nghiệm Của Phương Trình Bậc 3, Công Thức Tính Delta Phương Trình Bậc 3

B: tại sao bạn lại nghĩ/tin như vậy?

A: bởi vì nguồn năng lượng chính của chúng ta đang dần hết sạch trong khi gió thì có tương đối nhiều và vô tận.

B: Tôi hiểu được nó cũng sạch mát và bình an với môi trường. Tuy nhiên, nó sẽ không có nếu trời không tồn tại gió.

Các từ hoàn toàn có thể dùng:

khổng lồ, nhiều, sẵn bao gồm nguy hiểm

sạch và an ninh đắt đỏ

vô hạn, hoàn toàn có thể tái tạo nên ô nhiễm

tiện lợi có hạn, thiết yếu tái tạo

rẻ, thiết bị/công nghệ đơn giản có hại

cạn kiệt

Gợi ý:

A: I thinksolar energycan be an alternative source of energy.

B: Why vày you think so?

A: Because our major sources of energy are running out whilethe sunis plentiful & unlimited.

B: I know it is alsocleanandsafeto the environment. However, it isnot available when it is not sunny.

Hướng dẫn dịch:

A: mình nghĩ tích điện mặt trời có thể là một nguồn tích điện thay thế.

B: Sao chúng ta nghĩ vậy?

A: cũng chính vì các nguồn tích điện chính đang cạn kiệt trong lúc mặt trời luôn dồi dào với vô tận.

B: mình biết nó cũng sạch và bình yên với môi trường. Mặc dù nhiên, nó sẽ không còn sẵn có nếu trời không tồn tại nắng.

Task 3. (Trang 128 tiếng Anh lớp 11): Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2. (Làm vấn đề theo nhóm. Phân trần niềm tin của người sử dụng vào việc sử dụng nguồn năng lượng thay chũm ngày càng tăng trong tương lai, bằng phương pháp sử dụng những ý từ bài bác 2.)

Gợi ý:

In my opinion, using alternative sources is the necessary way lớn solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. Alternative sources such as solar energy, water power, or wind power, are clean và safe to lớn us. Besides that, they are unlimited & can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use alternative sources besides the major sources of energy. Science & technology have developed so fast these days. There are more windmills, dams are built, more solar panels are mix on the roofs of houses lớn create energy. I think, in the future, alternative sources will officially become our major sources of energy.

Hướng dẫn dịch:

Theo tôi, vấn đề sử dụng những nguồn thay thế là cách cần thiết để giải quyết sự hết sạch nhanh chóng của các nguồn năng lượng chính của bọn chúng ta. Các nguồn sửa chữa như tích điện mặt trời, năng lượng nước hay tích điện gió ... Thì thật sạch sẽ và bình yên với bọn chúng ta. Trong khi chúng là vô vàn và hoàn toàn có thể tái tạo. Hiện nay nay, có một trong những nước trở nên tân tiến sử dụng các nguồn tích điện thay thế cạnh bên các nguồn năng lượng chính. Công nghệ và technology phát triển khôn xiết nhanh thời gian gần đây. Có tương đối nhiều cối xay gió, đập thủy điện được xây dựng, thêm nhiều tấm pin mặt trời được để lên mái nhà để tạo thành ra năng lượng hơn. Tôi cho rằng trong tương lai, những nguồn năng lượng thay cố sẽ xác nhận trở thành những nguồn tích điện chính của bọn chúng ta.

Reading (trang 124-125-126-127): Work in pairs. Answer the following questions. (Làm bài toán theo cặp. Vấn đáp các câu hỏi sau.)...

Listening (trang 128-129-130): Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house...

Xem thêm: Cách Để Đăng Video Youtube Lên Facebook Xem Trực Tiếp Được, Cách Để Đăng Video Youtube Lên Facebook

Writing (trang 130): Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart...