Tại hai điểm a và b trên mặt nước cách nhau 8cm

  -  

Ở phương diện nước, tại nhì điểm A cùng B biện pháp nhau (8cm) gồm hai nguồn giống nhau xấp xỉ theo phương thẳng đứng, phát ra nhị sóng tất cả bước sóng (1cm). M, N là hai điểm thuộc phương diện nước phương pháp nhau (4cm) cùng ABMN là hình thang cân (AB // MN). Để trong đoạn MN gồm đúng (5) điểm giao động với biên độ cực đại thì diện tích s lớn nhất của hình thang có mức giá trị làm sao sau đây?

Bạn vẫn xem: Tại nhị điểm a và b cùng bề mặt nước giải pháp nhau 8cm
Bạn đang xem: Tại hai điểm a và b trên mặt nước cách nhau 8cm

*

Để bên trên MN có đúng 5 điểm cực đại thì M cùng N ở trên những đường cực lớn bậc 2

NB – na = 2λ = 2cm

( Rightarrow sqrt HB^2 + NH^2 - sqrt HA^2 + NH^2 = 2 \Rightarrow sqrt 6^2 + NH^2 - sqrt 2^2 + NH^2 = 2cm \Rightarrow NH = 3sqrt5 cm)

Diện tích hình thang :

(S = dfracAB + MN2.NH = dfrac8 + 42.3sqrt5=18sqrt 5 cm^2)


*Xem thêm:

*

*

*Xem thêm: Công Nghệ 10 Bài 17 Phòng Trừ Tổng Hợp Dịch Hại Cây Trồng, Công Nghệ 10

Trên mặt nước gồm hai mối cung cấp sóng nước như là nhau phương pháp nhau $AB = 8(cm)$. Sóng truyền xung quanh nước bao gồm bước sóng $1,2 (cm)$. Số đường cực đại đi qua đoạn trực tiếp nối nhì nguồn là:

Hai mối cung cấp sóng cơ $AB$ phương pháp nhau xê dịch chạm nhẹ trên mặt hóa học lỏng, thuộc tấn số $100Hz$, thuộc pha theo phương vuông vuông góc với mặt chất lỏng. Gia tốc truyền sóng $20m/s$.Số điểm ko dao độngtrên đoạn $AB = 1m$ là :

Hai nguồn phối hợp $A, B$ biện pháp nhau $45 mm$ ở trên mặt thoáng chất lỏng giao động theo phương trình $u_1 = u_2 = 2cos100πt (mm)$. Xung quanh thoáng chất lỏng bao gồm hai điểm $M$ với $M’$ ở cùng một bên của mặt đường trung trực của $AB$ thỏa mãn: $MA - MB = 15 mm$ và $M’A - M’B = 35 mm$. Hai điểm này đều ở trên những vân giao sứt cùng loại và giữa bọn chúng chỉ gồm một vân một số loại đó. Gia tốc truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là:

Tại nhì điểm A,B trên mặt hóa học lỏng giải pháp nhau 10(cm) gồm hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình: (u_1 = 0,2.cos(50pi t)cm) và(u_1 = 0,2.cos(50pi t + pi )cm) . Vận tốc truyền sóng là0,5 (m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Khẳng định số điểm xấp xỉ với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB?

Hai nguồn sóng thuộc biên độ thuộc tần số với ngược pha. Nếu khoảng cách giữa nhị nguồn là: (AB = 16,2lambda ) thì số điểm đứng yên cùng số điểm xê dịch với biên độ cực to trên đoạn $AB$ lần lượt là:

Trên mặt nước gồm hai nguồn phối hợp $A,B$ giải pháp nhau $10 (cm)$ xê dịch theo những phương trình: (u_1 = 0,2.cos(50pi t + pi )cm) và: (u_1 = 0,2.cos(50pi t + dfracpi 2)cm). Biết vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là $0,5 (m/s)$. Tính số điểm cực lớn và cực tiểu bên trên đoạn $A,B$.

Trên phương diện nước, hai nguồn phối kết hợp $A, B$ phương pháp nhau $40cm$ luôn luôn dao hễ cùng pha, gồm bước sóng $6cm$. Nhị điểm $CD$ nằm xung quanh nước nhưng $ABCD$ là 1 trong hình chữ nhật, $AD = 30cm$. Số điểm cực đại và đứng yên ổn trên đoạn $CD$ thứu tự là:

Trên mặt nước có hai mối cung cấp sóng tương đương nhau A cùng B, nhì nguồn thuộc pha, cách nhau khoảng tầm (AB = 10 cm) đang xê dịch vuông góc với phương diện nước tạo nên sóng gồm bước sóng (λ= 0,5 cm). C và D là hai điểm khác biệt trên mặt nước, CD vuông góc cùng với AB trên M làm thế nào cho (MA = 3 cm); (MC = MD = 4 cm). Số điểm dao động cực đại trên CD là:

Ở mặt thoáng của một hóa học lỏng có hai nguồn phối kết hợp $A$ với $B$ cách nhau $20(cm)$ dao động theo phương thẳng đứng cùng với phương trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) cùng (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông vắn $ABCD$ thuộc mặt chất lỏng. Số điểm xê dịch với biên độ cực to trên đoạn $BD$ là:

Trên khía cạnh thoáng của chất lỏng gồm hai nguồn kết hợp A cùng B kiểu như nhau dao động cùng tần số (f = 8Hz) tạo thành hai sóng lan truyền với (v = 16cm/s). Hai điểm MN nằm trê tuyến phố nối (AB), nằm ở vị trí hai phía của trung điểm O của đoạn AB và cách trung điểm O của AB các đoạn theo lần lượt là (OM = 3,75 cm), (ON = 2,25cm). Số điểm xấp xỉ với biên độ cực đại và rất tiểu trong khúc MN là:

Ở mặt chất lỏng gồm hai mối cung cấp sóng A, B giải pháp nhau 24 cm, dao động theo phương thẳng đứng cùng với phương trình là uA=uB=acos60πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt hóa học lỏng là v=45cm/s. Gọi MN=4cm là đoạn trực tiếp trên mặt hóa học lỏng có chung trung trực cùng với AB. Khoảng cách xa độc nhất vô nhị giữa MN với AB là bao nhiêu để có ít độc nhất 5 điểm dao động cực to nằm bên trên MN?

Hai nguồn sóng kết hợp như nhau nhau được đặt biện pháp nhau một khoảng cách x trên 2 lần bán kính của một vòng tròn nửa đường kính (R) ((x