Tại Nơi Có Gia Tốc Trọng Trường G

     

Tại địa điểm có gia tốc trọng ngôi trường g, một con lắc đơn giao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Biết cân nặng vật nhỏ tuổi của nhỏ lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc nạm năng ở chỗ cân bằng. Cơ năng của con lắc là:
Bạn đang xem: Tại nơi có gia tốc trọng trường g

Cơ năng của nhỏ lắc đơn xê dịch điều hòa được xác định bởi biểu thức:

(W = frac12momega ^2S_0^2 = frac12mglalpha _0^2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một nhỏ lắc đơn gồm trang bị nặng có trọng lượng m, dây treo lâu năm l. Kéo vật thoát ra khỏi vị trí cân đối một góc α0rồi thả mang đến vật dao động. Biểu thức xác định vận tốc tại địa chỉ αbất kì là:


Một bé lắc đối kháng gồm đồ dùng có khối lượng 100g, chiều lâu năm dây l = 40cm. Kéo thiết bị lệch ngoài VTCB để dây treo phù hợp với phương trực tiếp đứng một góc 300 rồi buông tay. Lấy g = 10m/s2. Gia tốc của thiết bị khi qua địa điểm góc α=150 gồm độ to là:


Một con lắc solo gồm vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ góc α0. Biểu thức tính tốc độ ở li độ αlà:


Một con lắc đơn giao động điều hòa tại một nơi gồm g = 10m/s2, chiều dài dây treo là l = 1,6m cùng với biên độ góc (alpha _0) = 0,1rad/s thì khi đi qua vị trí gồm li độ góc (fracalpha _02)vận tốc có độ bự là:


Con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ luân hồi $2s$ tại nơi có tốc độ rơi thoải mái (g = pi ^2 = 10m/s^2). Tốc độ của bé lắc tại vị trí tất cả li độ góc $3^0$ bao gồm độ khủng là $28,7cm/s$. Biên độ góc của giao động là:


Một con lắc đơn gồm vật dụng nặng có trọng lượng m, dây treo lâu năm l. Kéo vật thoát ra khỏi vị trí cân đối một góc α0rồi thả mang đến vật dao động. Biểu thức khẳng định lực căng dây tại địa điểm αbất kì là:


Một con lắc đối kháng gồm đồ dùng có cân nặng 100g, chiều nhiều năm dây l = 40cm. Kéo vật dụng lệch ngoài VTCB nhằm dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300 rồi buông tay. Mang g = 10m/s2. Lực căng của dây treo khi đồ vật qua vị trí tối đa là :


Một con lắc đơn gồm đồ dùng nặng có trọng lượng m xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc α0nhỏ. Biểu thức tính trương lực dây ngơi nghỉ li độ αlà:


Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc α0có cosα0 = 0,97. Lúc vật đi qua vị trí bao gồm li độ góc αthì lực căng dây bằng trọng lực của vật. Quý giá cosαbằng:


Một bé lắc đối kháng đang xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc α0tại khu vực có gia tốc trọng ngôi trường là g. Biết trương lực dây lớn số 1 bằng 1.02 lần trương lực dây nhỏ nhất. Giá trị của α0là ?
Xem thêm: Trung Tâm Anh Ngữ Jolo English, Trung Tâm Anh Ngữ Jolo

Một con lắc đơn dao động điều hòa cùng với phương trình li độ dài: (s = 2cos7t (cm)) (t: giây), tại chỗ có tốc độ trọng ngôi trường (g = 9,8 (m/s^2)). Tỷ số thân lực căng dây và trọng lực công dụng lên trái cầu ở chỗ cân bằng là:


Tại địa điểm có vận tốc trọng trường g, một con lắc đơn giao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc nỗ lực năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của nhỏ lắc là:


Tại nơi có gia tốc trọng ngôi trường là 9,8m/s2. Một nhỏ lắc đơn dao động điều hòa cùng với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ tuổi của con lắc là 90g với chiều dài dây treo là 1m. Lựa chọn mốc ráng năng trên vị trí cân bằng, cơ năng của nhỏ lắc xấp xỉ:


Con lắc đối chọi có cân nặng (200g) dao động với phương trình (s = 10sin(2t) cm). Ở thời điểm (t = dfracpi 6s), con lắc bao gồm động năng là:


Tại vị trí có gia tốc trọng trường g, một bé lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc cụ năng ở vị trí cân bằng, khi con lắc vận động nhanh dần dần theo chiều dương mang lại vị trí tất cả động năng bởi thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng:


Một nhỏ lắc solo chiều lâu năm l với gắn vào thứ có khối lượng m xê dịch điều hòa bên trên trục Ox với biên độ 10cm, chu kỳ luân hồi 2s. Mốc thay năng ở trong phần cân bằng. Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian ngắn nhất lúc chất điểm đi từ vị trí gồm động năng bởi 3 lần thế năng mang lại vị trí gồm động năng bằng 1/3 nắm năng là:


Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ dại được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc chũm định. Bỏ qua mát với lực cản của ko khí. Kéo con lắc lệch ngoài phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc tiếp tuyến của thiết bị tại địa điểm biên với độ lớn tốc độ tiếp đường của đồ dùng tại vị trí đụng năng bằng 2 lần thế năng là:


Sợi dây chiều dài l, được giảm ra có tác dụng hai đoạn l1 với l2 cần sử dụng làm nhỏ lắc đơn. Biết li độ của nhỏ lắc đơn có chiều lâu năm l1 khi có động năng bằng thế năng bằng li độ của nhỏ lắc đối kháng có chiều lâu năm l2 khi đụng năng bởi hai lần nạm năng. Vận tốc cực đại của con lắc đối kháng l1 bằng hai lần vận tốc cực lớn của bé lắc l2. Tìm kiếm chiều nhiều năm l ban đầu:


Một nhỏ lắc solo có chiều dài 1 m, và vật có khối lượng 150 g, treo tại vị trí có vận tốc trọng trường(g = 10,,m/s^2;,,pi ^2 = 10). Trên vị trí thăng bằng người ta truyền cho bé lắc vận tốc (dfrac13,,m/s) theo phương vuông góc với gai dây. Lực căng cực lớn và rất tiểu của dây treo trong quy trình con lắc xê dịch là:


Một bé lắc xoắn ốc nằm ngang có một xoắn ốc nhẹ gồm độ cứng 40N/m một đầu gắn nắm định, đầu còn lại gắn cùng với vật nhỏ tuổi có cân nặng 100g nằm yên trên mặt phẳng ngang nhẵn. Kéo vật mang đến vị trí xoắn ốc dãn 8 centimet rồi tác dụng một lực gồm độ phệ 12N hướng dọc từ trục của lốc xoáy về phía vị trí cân bằng trong khoảng thời gian 0,01s, tiếp nối con lắc giao động điều hoà. Coi rằng vào thời gian chức năng lực, vật nhỏ tuổi chưa đổi khác vị trí. Trong quá trình dao động, tốc độ cực to mà vật đã đạt được là:


Ở một địa điểm trên Trái Đất, hai con lắc đối chọi có cùng cân nặng đang dao động điều hòa. điện thoại tư vấn (l_1,s_01,F_1) và (l_2,s_02,F_2) thứu tự là chiều dài, biên độ, độ bự lực kéo về cực to của con lắc đầu tiên và của con lắc sản phẩm công nghệ hai. Biết (3l_2 = 2l_1;2s_02 = 3s_01). Tỉ số (fracF_1F_2) bằng


Xét một nhỏ lắc đơn xấp xỉ với biên độ góc nhỏ. Mốc vắt năng được lựa chọn tại vị trí thấp nhất của thứ nặng. Khi lực căng của dây treo có độ lớn bằng trọng tải của đồ gia dụng thì tỉ số giữa vắt năng và hễ năng của đồ vật (left( dfracW_tW_d ight)) bằng bao nhiêu?
Xem thêm: Một Số Mẫu Trang Trí Góc Kỹ Năng Sống, Góc Thực Hành Kỹ Năng Sống

Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ với biên độ (alpha _0 1, khi độ mập của lực căng dây treo bằng trọng lực tác đụng lên đồ là v2 . Tỉ số (dfracv_1v_2) có giá trị như thế nào sau đây?


nhỏ lắc 1-1 có chiều dài 1, đồ nâng có trọng lượng m = 200g. Tự vị trí cân bằng kéo vật làm sao để cho dây treo vừa lòng phương thẳng đúng góc (alpha = 60^0) rồi thả nhẹ. Bỏ qua mất lực ma gần kề và lực cản. Lấy vận tốc trọng trường(g = 9,8m/s^2). Trong vượt trình chuyển động thì tốc độ tổng hợp có giá trị nhỏ dại nhất là: