Tạo Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Và Chiều Rộng Không Bằng Nhau

     

Hình chữ nhật là gì? bí quyết tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? công thức tính Chu vi và diện tích Hình chữ nhật vậy nào sẽ tiến hành THPT Sóc Trăng giải đáp rõ ràng qua nội dung bài viết dưới đây. Các bạn cùng khám phá nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?

Hình chữ nhật là tứ giác gồm bốn góc vuông; gồm hai cạnh đối diện tuy nhiên song và cân nhau (hai cạnh dài hotline là chiều dài, nhị cạnh ngắn điện thoại tư vấn là chiều rộng); tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm của từng đường.Bạn sẽ xem: tạo thành một hình chữ nhật gồm chiều dài với chiều rộng lớn không bằng nhau

Bạn sẽ xem: Hình chữ nhật là gì? công thức tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN


*

II. Công thức tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực tế là tổng độ dài của những cạnh của hình chữ nhật. Cách làm chung khi tính chu vi của các hình nhiều giác chính là tìm tổng của toàn bộ các cạnh tạo cho đa giác đó.

Bạn đang xem: Tạo hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng không bằng nhau

Đối với hình chữ nhật, có đặc điểm chiều dài với chiều rộng bởi nhau, chúng ta cũng có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng phương pháp lấy tổng chiều dài và chiều rộng lớn nhân cùng với hai.

Khái niệm : ước ao tính chu vi Hình chữ nhật ta rước chiều dài cộng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : phường = 2 x ( a + b )Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhậta là chiều nhiều năm hình chữ nhậtb là chiều rộng hình chữ nhật


*

1. Phương pháp tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn tra cứu nửa Chu vi Hình chữ nhật ta mang Chu vi Hình chữ nhật phân tách cho 2.

Ví dụ: mang lại hình chữ nhật tất cả chu vi 300 cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Hãy search chiều dài, chiều rộng lớn cuat hình chữ nhật đó.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần cân nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều dài hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 centimet và 50 cm

2. Cách làm tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết chu vi

Muốn tra cứu chiều nhiều năm hoặc chiều rộng hình chữ nhật lúc biết chu vi trước hết ta bắt buộc tìm nửa đưa ra vi Hình chữ nhật, tiếp nối lấy nửa chu vi trừ chiều đã biết.

Ví dụ: mảnh đất hình chữ nhật tất cả Chu vi 360m, chiều dài của mảnh đất 110 m. Tính chiều rộng của mảnh đất nền đó.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất nền là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Bí quyết tính diện tích s Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn tính diện tích Hình chữ nhật ta lấy chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị đo)

Công thức: công thức tính như sau: S = a x bTrong đó :

S là diện tích s hình chữ nhậta chiều dài của hình chữ nhậtb chiều rộng lớn của hình chữ nhật


*

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 16cm, chiều dài gấp hai chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Cách làm tìm chiều nhiều năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết diện tích

Muốn tra cứu chiều dài ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích ta lấy diện tích s chia đến chiều vẫn biết.

Ví dụ: Một sân đi lại hình chữ nhật có diện tích 480m2, chiều rộng lớn 8m. Tính chu vi sân chuyển vận đó.

Gợi ý: ước ao tìm chu vi sận đi lại đó, thứ nhất ta đề xuất tìm chiều không biết (chiều dài)

Bài giải:

Chiều nhiều năm sân tải là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân chuyên chở là: (60 + 8 ) x 2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

P = (a + b ) x 2

a = phường : 2 – b

b = p. : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

P: chu via: chiều daib: chiều rộngS: diện tích

IV. Bài tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có;

a) chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm.

b) chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng 16cm.

Bài 3: cho 1 miếng bìa HCN gồm chu vi 150 cm. Chúng ta Thành lần lượt cắt dọc theo chiều rộng được 5 hình vuông vắn và vượt ra một hình chữ nhật nhỏ tuổi hơn hình vuông vắn đó. Hãy tính chiều dài hình chữ nhật lúc đầu biết rằng số đo cạnh của các hình theo cm phần đa là số trường đoản cú nhiên.

Xem thêm: Cách Tính Lượng Mỡ Trong Cơ Thể Online, Cách Để Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Mỡ Cơ Thể

Bài 4: Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD gồm tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa vườn cửa hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 30m, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Fan ta ý muốn làm một sản phẩm rào bao phủ thửa vườn kia (có cửa ngõ ra vào, mỗi thoáng cửa 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12cm, biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích s hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều nhiều năm 15cm. Các bạn Bình cắt đi ở mỗi góc của tấm bìa một hình vuông vắn cạnh 2cm. Tính chu vi hình còn sót lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 28cm, chiều lâu năm 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật có chu vi 134cm, chiều dài 46 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật gồm chu vi 228cm, chiều rộng lớn 45cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật gồm chu vi 166cm, chiều rộng lớn 33cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Bài bác 14: An gồm một miếng giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều nhiều năm 5cm. Bên trên 1cm2 của miếng giấy An đặt 2 phân tử đậu. Hỏi bên trên cả mảnh giấy An đặt bao nhiêu hạt đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 24m, chiều rộng lớn 18m.Trên thửa ruộng kia mỗi mét vuông thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một mặt nền nhà hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 18m, chiều rộng lớn 5m. Bạn ta sử dụng gỗ để lát sàn mỗi m2 hết 450 ngàn đồng. Hỏi để lát hết sàn của nền nhà đó thì hết từng nào tiền gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 35m, chiều rộng 22m.Trên thửa ruộng kia 5m2 thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được từng nào kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16cm, chiều dài 24cm. Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi hình vuông vắn cạnh 44cm, chiều rộng 36cm. Tính diện tích s hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích s hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi hình vuông vắn cạnh 9cm. Biết chiều lâu năm hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích s hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của mảnh đất.

Bài 18: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 25cm, chiều dài bởi cạnh hình vuông vắn có chu vi 160cm.Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 19:

a) cho hình chữ nhật tất cả chu vi 48cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 6cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

b) mang lại hình chữ nhật bao gồm chu vi 128cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 12cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Trễ Kinh 3 Ngày Thử Que Được Chưa, Tại Sao Chậm Kinh 4 Ngày Mà Thử Que Chỉ Có 1 Vạch

Bài 20: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông thành một hình chữ nhật có chiều rộng bởi cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông vắn bằng 4dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com đã share đến quý bạn đọc bài viết Hình chữ nhật là gì? công thức tính Chu vi và diện tích Hình chữ nhật CHUẨN nhất. Hi vọng, sau khi share cùng bài bác viết, bạn đã có thêm nhiều kỹ năng hữu ích về Hình chữ nhật. Những bài viết sau công ty chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các công thức về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các các bạn nhớ đón đọc nhé !