Tạo một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng không bằng nhau

     

Hình chữ nhật là gì? công thức tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và mặc tích Hình chữ nhật cầm cố nào sẽ tiến hành THPT Sóc Trăng giải đáp cụ thể qua bài viết dưới đây. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?


Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông; bao gồm hai cạnh đối diện song song và bằng nhau (hai cạnh dài call là chiều dài, nhị cạnh ngắn hotline là chiều rộng); bao gồm hai đường chéo bằng nhau và giảm nhau trên trung điểm của mỗi đường.

Bạn đang xem: Tạo một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng không bằng nhau

Bạn đang xem: Hình chữ nhật là gì? cách làm tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN


*

II. Bí quyết tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực ra là tổng độ dài của những cạnh của hình chữ nhật. Cách làm chung khi tính chu vi của các hình đa giác chính là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo nên đa giác đó.

Đối với hình chữ nhật, có đặc điểm chiều dài cùng chiều rộng bằng nhau, chúng ta cũng có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy tổng chiều dài và chiều rộng lớn nhân cùng với hai.

Khái niệm : hy vọng tính chu vi Hình chữ nhật ta đem chiều dài cộng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : p = 2 x ( a + b )Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhậta là chiều lâu năm hình chữ nhậtb là chiều rộng hình chữ nhật

*

1. Cách làm tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn kiếm tìm nửa Chu vi Hình chữ nhật ta rước Chu vi Hình chữ nhật phân chia cho 2.

Ví dụ: cho hình chữ nhật gồm chu vi 300 cm, chiều dài gấp hai chiều rộng. Hãy tra cứu chiều dài, chiều rộng cuat hình chữ nhật đó.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần cân nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 cm và 50 cm

2. Công thức tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết chu vi

Muốn kiếm tìm chiều dài hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi thứ nhất ta đề xuất tìm nửa chi vi Hình chữ nhật, kế tiếp lấy nửa chu vi trừ chiều đã biết.

Ví dụ: mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả Chu vi 360m, chiều lâu năm của mảnh đất nền 110 m. Tính chiều rộng của mảnh đất đó.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất nền là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Cách làm tính diện tích Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn tính diện tích s Hình chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng ( cùng đơn vị đo)

Công thức: bí quyết tính như sau: S = a x bTrong kia :

S là diện tích hình chữ nhậta chiều nhiều năm của hình chữ nhậtb chiều rộng lớn của hình chữ nhật

*

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 16cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều lâu năm hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Công thức tìm chiều lâu năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích

Muốn kiếm tìm chiều nhiều năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích s ta lấy diện tích s chia mang lại chiều đang biết.

Ví dụ: Một sân vận chuyển hình chữ nhật có diện tích 480m2, chiều rộng lớn 8m. Tính chu vi sân vận động đó.

Gợi ý: mong mỏi tìm chu vi sận đi lại đó, trước hết ta đề nghị tìm chiều chưa chắc chắn (chiều dài)

Bài giải:

Chiều nhiều năm sân vận chuyển là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân vận chuyển là: (60 + 8 ) x 2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

P = (a + b ) x 2

a = p : 2 – b

b = p : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

P: chu via: chiều daib: chiều rộngS: diện tích

IV. Bài xích tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có;

a) chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm.

b) chiều lâu năm 18cm, chiều rộng 16cm.

Bài 2: Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp 5 lần chiều rộng và ăn mặc tích là 720m2. Hãy search chu vi miếng vườn đó hiểu được mỗi cạnh của miếng vườn phần đa là các số tự nhiện.

Xem thêm: Dream Đi Với Giới Từ Gì - Nhung Cum Tu Tieng Anh Hay Voi Dream

Bài 3: cho 1 miếng bìa HCN có chu vi 150 cm. Các bạn Thành lần lượt chẻ dọc theo chiều rộng lớn được 5 hình vuông vắn và thừa ra một hình chữ nhật nhỏ tuổi hơn hình vuông đó. Hãy tính chiều nhiều năm hình chữ nhật thuở đầu biết rằng số đo cạnh của những hình theo cm đa số là số trường đoản cú nhiên.

Bài 4: Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa vườn cửa hình chữ nhật tất cả chiều rộng 30m, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Fan ta mong muốn làm một hàng rào bao phủ thửa vườn kia (có cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm, biết chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích s hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều dài 15cm. Bạn Bình cắt đi sống mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 2cm. Tính chu vi hình sót lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 28cm, chiều dài 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 134cm, chiều lâu năm 46 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật gồm chu vi 228cm, chiều rộng 45cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật gồm chu vi 166cm, chiều rộng lớn 33cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Bài 14: An tất cả một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều nhiều năm 5cm. Trên 1cm2 của mảnh giấy An để 2 hạt đậu. Hỏi bên trên cả miếng giấy An đặt từng nào hạt đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 24m, chiều rộng lớn 18m.Trên thửa ruộng kia mỗi mét vuông thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một sàn nhà hình chữ nhật tất cả chiều dài 18m, chiều rộng lớn 5m. Người ta sử dụng gỗ nhằm lát sàn mỗi mét vuông hết 450 ngàn đồng. Hỏi nhằm lát hết sàn của mặt nền nhà đó thì hết bao nhiêu tiền gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 35m, chiều rộng 22m.Trên thửa ruộng đó 5m2 thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được bao nhiêu kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16cm, chiều lâu năm 24cm. Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi hình vuông cạnh 44cm, chiều rộng lớn 36cm. Tính diện tích hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 4dm8cm, chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi hình vuông vắn cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích s hình chữ nhật bởi bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 120m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của miếng đất.

Bài 18: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 25cm, chiều dài bởi cạnh hình vuông vắn có chu vi 160cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 19:

a) cho hình chữ nhật có chu vi 48cm, chiều dài ra hơn chiều rộng 6cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

b) cho hình chữ nhật có chu vi 128cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 12cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

c) đến hình chữ nhật có chu vi 225cm, chiều dài ra hơn chiều rộng 15cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Tan Vỡ Nghe Đến Nhói Lòng, Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Tan Vỡ Đau Khổ Nhất

Bài 20: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông thành một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông bằng 4dm. Tính diện tích s hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com đã chia sẻ đến quý chúng ta đọc nội dung bài viết Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN nhất. Hi vọng, sau khi share cùng bài viết, bạn đã sở hữu thêm nhiều kỹ năng hữu ích về Hình chữ nhật. Những bài viết sau chúng tôi sẽ tiếp tục reviews các cách làm về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các chúng ta nhớ đón hiểu nhé !