Thủy Phân Este Trong Môi Trường Axit

     

- bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit là bội phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.

*

- phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là làm phản ứng một chiều, este làm phản ứng hết.Phản ứng này còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(CH_3COOC_2H_5 + NaOHxrightarrowt^0CH_3COON exta + C_2H_5OH)

tandk.com.vn
Bạn đang xem: Thủy phân este trong môi trường axit

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Thủ Đức, Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Bách Khoa

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tandk.com.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng tandk.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Top 15 Bài Nghị Luận Xã Hội Về Nghị Lực Sống (Khoảng 200 Chữ)

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tandk.com.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.