TỈ SỐ CỦA HAI SỐ LÀ 7/12

     

Tổng của nhị số là (376). Số đồ vật hai bằng (dfrac35) số thiết bị nhất. Tìm nhị số đó.

Bạn đang xem: Tỉ số của hai số là 7/12

a) Số đầu tiên là 141

Số sản phẩm công nghệ hai là 235

b) Số thứ nhất là 235

Số đồ vật hai là 141

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Hiệu nhì số là 240. Tỉ số thân hai số là (dfrac712). Tìm nhì số đó.

A. 330 cùng 570

B. 336 cùng 576

C. 348 cùng 588

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một ô tô đi trong 5 tiếng được 225km. Hỏi xe hơi đó đi trong 8 tiếng được từng nào ki-lô-mét?

a) 320km

b) 345km

c) 360km

Câu 4. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

Một tổ công nhân bao gồm 4 tín đồ làm xong một quá trình trong 12 ngày. Giả dụ chỉ gồm 3 người thì làm cho xong các bước đó vào mấy ngày? (năng suất làm của mọi người như nhau và không rứa đổi).

a) 200 ngày

b) 18 ngày

c) 16 ngày

Câu 5. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi là 120m, chiều rộng bằng (dfrac23)chiều dài. Tính diện tích s mảnh vườn đó.

A. 800m2

B. 864 mét vuông

C. 3456 m2

Câu 6. Mẹ mang đến hai bạn bè 40 mẫu kẹo. Số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh. Hỏi mẹ cho từng người bao nhiêu cái kẹo?

Câu 7. Dùng một số trong những tiền để mua gạo tẻ với mức giá 6000 đồng/1kg thì sở hữu được 30kg. Với số tiền đó cài đặt gạo nếp với giá 900 đồng/1kg thì được bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 8. Mua 5m vải hết 120 000 đồng. Tìm mua 15m vải như vậy hết bao nhiêu tiền?


Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

 Tìm hai số theo dạng toán tìm nhì số khi biết tổng với tỉ số của nhị số đó.

Cách giải:

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều nhau là:

(3 +5=8) (phần)

Số thứ nhất là:

(376 : 8 imes 5 =235)

Số máy hai là:

(376 - 235 = 141)

Đáp số: Số thiết bị nhất: (235);

Số thiết bị hai: (141).

Vậy ta có công dụng như sau:

a) S; b) Đ

Câu 2. 

Phương pháp:

 Tìm nhì số theo phương thức toán tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Cách giải:

Tỉ số giữa hai số là (dfrac712) đề nghị nếu coi số bé bỏng gồm (7) phần cân nhau thì số lớn có (12) phần như thế.

Hiệu số phần cân nhau là:

(12 -7=5) (phần)

Số bé xíu là:

(240: 5 imes 7 =336)

Số khủng là:

(336 + 240= 576)

Đáp số: Số bé: (336);

Số lớn: (576).

Chọn B.

Câu 3. 

Phương pháp:

Có thể giải bằng phương pháp rút về đối chọi vị:

- kiếm tìm số ki-lô-mét xe hơi đi được vào (1) giờ ta rước số ki-lô-mét ô tô đi được trong (5) giờ chia cho (5).

- Tìm số ki-lô-mét xe hơi đi được trong (8) tiếng ta rước số ki-lô-mét xe hơi đi được vào (1) giờ đồng hồ nhân cùng với (8).

Cách giải:

Trong (1) giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

(225:5 =45;(km))

Trong (1) giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

(45 imes 8 = 360;(km))

Đáp số: (360km).

Xem thêm: Hướng Dẫn Bài Cúng Đông Thổ Làm Nhà Đầy Đủ, Chuẩn Nhất 2021, Hướng Dẫn Bài Văn Khấn Khi Động Thổ Xây Dựng

Vậy ta có hiệu quả như sau:

a) S; b) S; c) Đ.

Câu 4. 

Phương pháp:

Càng bao gồm ít người thì số ngày hoàn thành các bước càng nhiều. Đây là vấn đề về tình dục tỉ lệ.

Để giải việc về tình dục tỉ lệ, ta rất có thể dùng cách thức "rút về solo vị" hoặc cách thức "tìm tỉ số".

Cách giải:

(1) fan làm xong công việc đó trong các ngày là:

(12 imes 4 = 48 ) (ngày)

Nếu chỉ gồm 3 bạn thì làm cho xong công việc đó trong số ngày là:

(48:3 =16) (ngày)

Đáp số: (16) ngày.

Vậy ta có công dụng như sau: a) S; b) S; c) Đ.

Câu 5. 

Phương pháp:

- Tính nửa chu vi (=) chu vi ( :2).

- tìm kiếm chiều dài, chiều rộng theo hình thức toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó.

- Tính diện tích (=) chiều dài ( imes ) chiều rộng.

Cách giải:

Nửa chu vi mảnh vườn kia là:

(120:2=60;(m))

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

(2 +3=5) (phần)

Chiều rộng miếng vườn kia là:

(60 : 5 imes 2 =24;(m))

Chiều lâu năm mảnh vườn đó là:

(60 - 24 =36 ;(m))

Diện tích miếng vườn kia là:

(36 imes 24 = 864 ;(m^2))

Đáp số: (864m^2.)

Chọn B.

Câu 6. 

Phương pháp:

- Số kẹo của em vội vàng rưỡi số kẹo của anh tức là số kẹo của em bởi (dfrac32) số kẹo của em.

- tìm số kẹo của mỗi người theo dạng toán tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó.

Cách giải:

Số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh tức là số kẹo của em bởi (dfrac32) số kẹo của em.

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều nhau là:

(3 + 2 =5) (phần)

Số kẹo của em là:

(40 : 5 imes 3 = 24)(cái)

Số kẹo của anh ý là :

( 40 - 24 = 16)(cái)

Đáp số: Em: (24) mẫu ;

Anh: (16) cái.

Câu 7.

Phương pháp:

- tìm tổng số tiền ta đem giá tiền sở hữu (1kg) gạo tẻ nhân cùng với số ki-lô-gam gạo tẻ.

- tra cứu số ki-lô-gam gạo nếp download được ta lấy tổng số tiền phân chia cho giá tiền sở hữu (1kg) gạo nếp.

Cách giải:

Có tổng số chi phí là:

(6000 imes 30 = 180,000) (đồng)

Mua được số ki-lô-gam gạo nếp là:

(180,000:9000 = 20;(kg))

Đáp số: (20kg).

Câu 8.

Phương pháp:

 Càng mua những vải thì số tiền càng nhiều. Đây là vấn đề về quan hệ tình dục tỉ lệ.

Xem thêm: Khuôn Mặt Dài Hợp Với Kiểu Tóc Mái Nào, Kiểu Mái Nào Phù Hợp Với Nàng Mặt Dài

Để giải việc về quan hệ tình dục tỉ lệ, ta có thể dùng cách thức "rút về đơn vị" hoặc cách thức "tìm tỉ số".