TEST YOURSELF A TRANG 41 SGK TIẾNG ANH 10

     

Giải bài tập SGK giờ Anh lớp 10: thử nghiệm Yourself A (Unit 1 - 3)

Nhằm giúp chúng ta có thêm tài liệu xem thêm trong quá trình học tập với ôn thi môn giờ Anh, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10: thử nghiệm Yourself A (Unit 1 - 3). Câu chữ tài liệu bao gồm những câu hỏi bài tập, hi vọng tài liệu giúp chúng ta đạt hiệu quả cao trong kỳ thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Test yourself a trang 41 sgk tiếng anh 10

Bạn đã xem: thử nghiệm yourself a trang 41 sgk giờ anh 10

Bài tập trường đoản cú luận giờ Anh lớp 10 Unit 4: Special Education

Bài tập giờ Anh lớp 10 Unit 4: Special Education Số 2

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education

Ngữ pháp giờ Anh lớp 10 Unit 4: Special Education

I. Listening. Nghe cùng điền vào bảng

1. On 15th January 1929 6. A minister at a

2. In 1951 7. The black freedom movement

3. For four years 8. Walked to Washington khổng lồ hear his famous speech at the

4. He met 9. In 1964

5. They got married 10. On 4th April 1968

* Lời vào băng:

Martin Luther King was born on 15th January 1929 in Atlanta, Georgia. In 1951, he went khổng lồ Boston University, where he studied for four years. In 1952, he met Coretta Scott, và as soon as he saw her, he fell in love. They got married in 1953, & they had four children. In 1954, the Kings left Boston, & Martin became a Minister at a Baptist Church in Montgomery, Alabama. Then he started working for the black freedom movement. Thousands of people walked khổng lồ Washington khổng lồ hear his famous speech at the Lincoln Memorial in 1963. Và he won the Nobel Peace Prize in 1964. He died on 4th April 1968 in Memphis, Tennessee, from a gunshot wound.

II. Reading. Đọc đoạn văn sau rồi lựa chọn nhỏm từ phù hợp trong khung để điển vào chồ trống, sổ nhóm từ mang lại sẵn nhiều hơn thế so nhóm từ phải dùng.

1 - F 2 - C 3 - A 4 - D 5 - B.

1. To lớn apply 2. Am 3. Attended

4. Passed 5. Got 6. Can

7. Reading 8. Know 9. Am able

10. Hearing

IV. Writing.

Xem thêm: Chờ Ai Nữa Em Ơi Cung Đàn Nhạt Phai, Khúc Biệt Ly

Bài viết gợi ý.

320 Hai ba Trung street

Ho đưa ra Minh City

Vietnam

9th September, 2006.

Dear Sally,

I am very glad to lớn be your pen-friend. I"m the same age with you & I"m 1.62m tall, with dark short hair và brown eyes. I live in Ho đưa ra Minh đô thị with my parents & my younger brother. He is a student in the 6th grade.

Xem thêm: Cách Nói Chuyện Với Người Yêu Mới Quen Tạo Ấn Tượng Tốt Ban Đầu

I am studying at Le Hong Phong, one of the oldest và most beautiful high school in Ho chi Minh city. 1 go to lớn school every day except for Sunday. My classes begin at 7 am and end at 11.30 am. English and Maths are my favorite subjects at school. In the afternoon, I often play basketball with my friends. I vị my homework in the evening, after dinner. After finishing my homework I usually watch TV or listen to lớn music. At weekends I sometimes go swimming with friends.