Unit 4 Lớp 10: Writing

     

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants lớn know about the centre and ask you tell him / her the facts


Câu 1

A letter of complaint

(Thư năng khiếu nại)

*

Dịch bài:

TRUNG TÂM TIẾNG ANH mang đến HÔM NAY

731 Đường Vạn Xuân -Hà Nội

Điện thoại : (04) 9. 988666

Thuần túy giáo viên bạn dạng ngữ

Mỗi lớp không thực sự 20 học viên

Băng học cùng sách miễn phí

Tất cả chống học tất cả máy điều hòa không khí

5:30 chiều - 8:30 tối

Task 1: After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre & ask you tell him / her the facts

(Sau khi học hai tuần trên Trung tâm tiếng Anh mang đến Hôm Nay, em nhận biết mọi việc tệ hại hơn phần nhiều gì bài bác quảng cáo nói. Một người bạn của em ý muốn biết về Trung chổ chính giữa và yêu mong em kể cho cậu/cô ấy những sự thật.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10: writing

)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe

(Làm câu hỏi từng đôi. Điền bài xích đối thoại bên dưới.)


A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) ________________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)_________________

A: The advertisement says there are no more than trăng tròn students in a class. Is that true?

B: No, (3)_________________

A: vì you get miễn phí books và cassette tapes?

B: No, (4)_________________

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)_________________


A: What don"t you lượt thích most about the centre?

B: It"s the time. They say the class time is from 5:30 p.m. To 8:30 p.m. But (6)___________________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going lớn do?

B: I am going khổng lồ write a letter of complaint khổng lồ the director of the centre.

Lời giải chi tiết:

1. I"m not satisfied with it at all.

2. Not all of them are native touchers, & even some are not professional teachers.

3. That’s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

4. I had lớn pay for them, and most of the books are photocopied, not printed.

5. Only some of them, less than hair.

6. Almost every class finishes early.

Tạm dịch:

A: chúng ta có chấp nhận với bài toán học trên trung trung ương tiếng Anh thời nay không?

B: Không, tôi không bằng lòng với nó.

A: tất cả giáo viên số đông là người phiên bản xứ à?

B: Không, ko phải toàn bộ đều là phần đông người phiên bản xứ, và thậm chí một số người không hẳn là giáo viên siêng nghiệp.

A: truyền bá nói rằng không tồn tại hơn 20 học viên trong 1 lớp học. Điều đó đúng không?

B: Không,điều kia không đúng. Có một vài lớp học với hơn 30 sinh viên đặc biệt là trong các lớp học cho những người mới bắt đầu.

A: Sách và băng đĩa học miễn chi phí à?

B: Tôi đã phải trả tiền mang lại họ, và phần nhiều các cuốn sách được sao chụp, không hẳn được in.

A: Phòng học thì sao? gồm điều hòa không gian không?

B: Không, chỉ một số trong những trong số họ, ít hơn.

A: Điều chúng ta không đam mê nhất ngơi nghỉ lớp học tập là gì?

B: Là giờ đồng hồ học. Chúng ta nói rằng lớp học từ 5:30 đến 8:30 nhưng đa số mọi lớp học đều dứt sớm.

A: À, đông đảo thứ đều khác so với phần đa gì lăng xê nói. Bạn ý định làm gì?

B: bản thân định viết thư phàn nàn mang lại giám đốc trung tâm. 


Task 2

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.

Xem thêm: Công Dụng Con Bào Ngư Có Tác Dụng Gì ? Tác Dụng Và Các Món Ngon Từ Bào Ngư

(Sử dụng thông tin ở bài bác đối thoại của bài tập 1, điền lá thư khiếu nại dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing lớn complain about the poor chất lượng of the service at your centre. Everything seems lớn be worse than what you say in the advertisement.

...............................................

...............................................

...............................................

To resolve the problem, I require you lớn give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to lớn hearing from you và getting a quick resolution of the problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Lời giải bỏ ra tiết:

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February 2006

Dear Sir,

I am writing lớn complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems lớn be worse than what you say in the advertisement.

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact, there are only some of them, và to make the matter worse, a lot of them are not professional at all.

Second, most of the classes are more than trăng tròn students. & in the advertisement, you say books and tape cassettes are free, but we had lớn pay for them. & the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late and finish early!

To resolve the problem, I require you to give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to hearing from you và to getting a quick resolution of the problem. Please tương tác me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Tạm dịch:

53 hồ Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh cho Trung trung khu hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng hai năm 2006

Xin chào Ngài,

Tôi viết thư này để phàn nàn về quality dịch vụ nhát tại trung trung tâm của ngài. Phần nhiều thứ ngoài ra tệ hơn hồ hết gì nói vào quảng cáo. 

Đầu tiên, ngài nói rằng tất cả các giáo viên ở trung tâm chỉ là người bạn dạng xứ, nhưng thực tế chỉ có một trong những người trong các họ, cùng tồi tệ hơn, những người trong các họ không chuyên nghiệp chút nào.

Thứ hai, phần đông các lớp học đều phải có hơn đôi mươi sinh viên. Với trong quảng cáo, ngài nói sách và băng cassette là miễn phí, nhưng cửa hàng chúng tôi phải trả tiền mang đến chúng. Và điều khiến chúng tôi khó chịu là số đông các chống đều không có điều hòa.

Cuối cùng, giờ học không giống như trong quảng cáo: các lớp học tập muộn và kết thúc sớm!

Để giải quyết vấn đề, tôi yêu ước ngài hoàn trả tiền mang lại tôi. Tất nhiên là phiên bản sao biên nhận.

Xem thêm: Nhuỵ Hoa Nghệ Tây Có Mấy Loại ? Phân Biệt Saffron Thật Và Giả

Tôi ước muốn được nghe tự ngài với để giải quyết nhanh vấn đề. Vui lòng liên hệ với tôi theo add trên hoặc qua điện thoại cảm ứng theo số (04) 7. 222999.