READING UNIT 1: FRIENDSHIP TÌNH BẠN

     

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi nơi trống bằng một từ/ các từ thích hợp.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Reading unit 1: friendship tình bạn

 Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What vày you think of the friend in the poem?"

(Làm bài toán theo cặp. Thực hành thực tế đọc bài bác thơ nghỉ ngơi trang tiếp theo sau và bàn bạc câu hỏi: "Bạn nghĩ về gì về người các bạn trong bài thơ”.) 

*

Phương pháp giải:

Dịch bài bác thơ:

Bạn có một tín đồ bạn

Sáng tác vì Carole King

Khi bạn lo lắng và thất vọng

Bạn đề xuất sự quan lại tâm

Và chẳng gồm gì đúng đắn cả

Hãy nhắm mắt cùng nghĩ về tôi

Tôi đang sớm đến bên bạn

Để làm cho sáng lên màn đêm khuất tất nhất địa điểm bạn;

Chỉ yêu cầu gọi tên tôi

Bạn biết tôi chỗ nào mà

Tôi đã chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả số đông gì bạn phải là hotline tên tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến,

Bạn bao gồm một người bạn!

Lời giải chi tiết:

I think the friend in the poem is a true friend. 

(Tôi suy nghĩ người bạn trong bài thơ là 1 người chúng ta thật sự.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage the vì the tasks that follow.

(Hãy phát âm đoạn văn này với làm những bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, và there are many people who seem lớn be incapable of it. For a friendship lớn be close & lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side & all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vày not seem to lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it & feel the attraction of some new object. Such changeable và uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We bởi not think much of people who readily believe rumours & gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits & pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Mọi người ai ai cũng có một trong những người quen biết, dẫu vậy không ai có tương đối nhiều bạn cả, chính vì tình bạn thân thiết thiệt sự thì không tồn tại nhiều, và có không ít người bên cạnh đó không thể giành được tình bạn. Để mang đến tình chúng ta được thân mật và bền vững, cả nhị người chúng ta phải có một số phẩm chất rất đặc biệt.

Phẩm chất trước tiên là tính không ích kỉ. Một fan chỉ biết lưu ý đến lợi ích và cảm giác của riêng rẽ mình ko thể là 1 trong người chúng ta thật sự được. Tình các bạn là mối quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa vào cơ sở cho và nhận, và không tồn tại tình các bạn nào có thể trường tồn, trường hợp như chỉ bao gồm một mặt cho và một mặt nhận.

Tính kiên định là phẩm hóa học thứ hai của tình bạn. Một số trong những người hình như không bao gồm tính kiên định. Họ hăng hái theo xua đuổi một sở thích, dẫu vậy chẳng bao lâu sau họ cảm giác chán nó và bước đầu cảm thấy bị lôi kéo bởi một mục tiêu mới nào đó. Những người không lập trường cùng không kiên định như vậy thì không thể có được tình bạn bền vững lâu dài được.

Lòng trung thành với chủ là phẩm chất đặc biệt quan trọng thứ ba. Nhì người bạn phải trung thành với chủ với nhau, cùng họ phải ghi nhận nhau quá tường tận cho nỗi không có điều gì ngờ vực giữa họ. Chúng ta đừng nghĩ nhiều về gần như người chuẩn bị sẵn sàng tin vào những lời đồn đại, mọi chuyện ngồi lê song mách nói xấu bạn bè. Hầu như ai dễ dãi bị ảnh hưởng bởi đông đảo lời xì xào quan trọng nào là những người bạn tốt.

Sự tin tưởng có lẽ rằng là phẩm hóa học thứ tư. Bằng hữu phải tất cả sự tin cẩn lẫn nhau nhằm mỗi người hoàn toàn có thể cảm thấy an ninh khi kể lẫn nhau về những kín đáo riêng tư của mình, cơ mà lại có những người nhiều chuyện bắt buộc giữ kín đáo chuyện của chính bản thân mình hoặc của bạn khác. Những người như vậy sẽ không lúc nào kết chúng ta dài lâu.

Cuối cùng, giữa bạn bè phải có sự thông cảm hoàn toàn, cảm thông bởi mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu ước và ước mơ của nhau. Cùng ở đâu không tồn tại sự thông cảm nhau, thì sống đó không tồn tại tình bạn.


Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi nơi trống bởi một từ/ cụm từ yêu thích hợp.)

acquaintance mutual give-and-take loyal lớn incapable of unselfish

friend suspicious 

Phương pháp giải:

1. Mutual (adj): chung, lẫn nhau 

2. Incapable of: không có khả năng 

3. Unselfish (adj): không ích kỉ

4. Acquaintance (n): quen thuộc biết

5. Friend (n): bạn bè

6. Give-and-take: đến và nhận

7. Loyal to (adj): trung thành 

8. Suspicious (adj): nghi ngờ

Lời giải chi tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

(Một tình bạn xuất sắc nên được dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau.)

2.The children seem khổng lồ be incapable of working quietly by themselves.

Xem thêm: Trận Việt Nam Vs Australia Đá Mấy Giờ, Ngày Nào? Lịch Thi Đấu Đội Tuyển Việt Nam

(Trẻ con dường như như tự chúng không gồm khả năng làm việc một biện pháp yên tĩnh.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

(Anh ấy là 1 trong những người không ích kỷ. Anh ấy luôn giúp sức mọi người mà không nghĩ đến công dụng cá nhân.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, & a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

(Người quen là người đơn giản và dễ dàng mà bạn biết, cùng một người bạn là người có mối quan lại hệ sâu sắc hơn.)

5. You can"t always insist on your own way - there has lớn be some give-and-take.

(Bạn chẳng thể lúc nào cũng khăng khăng tự động - buộc phải có sự nhường nhịn nhịn.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

(Mặc dù có nhiều biến đổi trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc làm việc củ mình.)

7. He started khổng lồ get suspicious when she told him that she had been khổng lồ Britain for many times.

(Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ấy nói với anh rằng cô đang đi đến Anh nhiều lần.)


Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt tương thích nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

(Một người luôn xuất hiện khi chúng ta cần bắt đầu là người bạn thật sự)

B. Conditions of true friendship

(Những đk của tình bạn chân chính)

C. Features of a good friend

(Những đặc điểm của một người bạn tốt)

D. Friends và acquaintances

(Bạn bè và bạn quen)

Lời giải chi tiết:

B. Conditions of true friendship

 


1. What is the first quality for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn sống động là gì và nó tất cả thể cho chính mình biết điều gì?)

2. Why are changeable và uncertain people incapable of true friendship?

(Tại sao những người hay chuyển đổi và không kiên cường không thể có tình các bạn thật sự?)

3. What is the third quality for true friendship & what does it tell you?

(Phẩm chất thứ cha của tình bạn chân thật là ai và nó bao gồm thể cho mình biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends?

(Tại sao phải bao gồm sự tin cậy lẫn nhau giữa hai tín đồ bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

(Tại sao những người nhiều chuyện chẳng thể kết bạn được bền lâu?)

6. What is the last quality for true friendship & what does it tell you?

(Phẩm chất sau cùng của tình bạn sống động là gì cùng nó có thể cho chính mình biết điều gì?)


Lời giải bỏ ra tiết:

1. The first unique for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. 

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn chân thật là tính không ích kỉ. Nó cho ta biết rằng một người chỉ biết để ý đến lợi ích và cảm nghĩ của riêng rẽ mình ko thể là 1 người các bạn thực sự được.)

2. Changeable & uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

(Những tín đồ hay biến đổi và không kiên cường không thể tất cả tình bạn thật sự bởi vì họ hăng hái theo xua một sở thích, tuy thế chẳng bao lâu họ cảm giác chán nó và bắt đầu cảm thấy bị lôi kéo bởi một số phương châm mới làm sao đó.)

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal lớn each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ bố của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó cho ta biết rằng hai người chúng ta phải trung thành với chủ với nhau, và họ phải biết nhau thừa tường tận đến nỗi không có điều gì nghi ngờ giữa họ.)

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải bao gồm sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người chúng ta vì họ có nhu cầu cảm thấy bình an khi kể cho những người kia nghe những bí mật thầm kín của mình.)


5. Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những fan nhiều chuyện thiết yếu kết bạn được bền vững lâu dài vì họ tất yêu giữ bí mật chuyện của bản thân hoặc của fan khác.)

6. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó mang đến ta biết rằng để trở thành một người các bạn thật sự, chúng ta phải cảm thông với các bạn của mình, ở đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa bạn bè, thì ở kia sẽ không có tình chúng ta chân thật.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: "Why vì chưng we need to lớn have friends?" Then report ... .

(Làm vấn đề theo cặp. Bàn thảo câu hỏi: "Tại sao chúng ta cần có các bạn bè?" sau đó tường thuật kết quả phần luận bàn của bạn với lớp.)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need khổng lồ have friends. Why vì chưng you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can giới thiệu with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us và will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can"t live separately from others, life is a community. Therefore, we need lớn have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Xem thêm: 437 Món Trứng Gà Non Làm Món Gì Ngon Lại Bổ Dưỡng, Tổng Hợp 6 Cách Chế Biến Trứng Gà Non Đơn Giản

(Trong cuộc sống hiện nay, bé người cần phải có bạn. Trên sao họ cần bao gồm bạn? Đầu tiên, không thể phủ nhận rằng bạn bè chia sẻ với họ không chỉ là thú vui mà còn nỗi buồn. Họ cảm thông với bọn họ và vẫn luôn bên cạnh chúng ta khi bọn họ cần. đồ vật hai, anh em có phần nhiều điểm thông thường mà luôn luôn làm cho chúng ta vui vẻ. Họ hoàn toàn có thể cho chúng ta lời răn dạy khi bọn họ gặp rặc rối. Con người không thể sống bóc tách rời nhau, cuộc sống là một cùng đồng. Vị đó, bọn họ cần phải có tương đối nhiều bạn hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên học từ họ hầu như gì mà mình ko biết.)

Gợi ý 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Like you know, we need lớn have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you và I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired và disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come lớn a standstill và we don"t know how khổng lồ solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral tư vấn to us. By their side, we feel safe và comfortable which we can"t get from others. Friends are a gift lớn humans. They can bring joyfulness khổng lồ our life when we are dying from boredom & sadness. Bởi vì we have so much reason to have friends in this life? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need khổng lồ respect them.

(Bạn đã có lần hỏi bản thân rằng giả dụ bạn chỉ với một bản thân trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì đang xảy ra? tất cả lẽ bạn sẽ cảm thấy tất cả những điều tồi tàn trong cuộc sống này. Bọn họ cần bằng hữu trong cuộc sống này bởi vì rất nhiều lý do. Không ai trên trái khu đất này sống 1 mình cô đơn. Kể cả các bạn và tôi mọi cần bạn bè bên cạnh. Cuộc sống đời thường vốn không công bình và rất khó dàng. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Đôi lúc họ mất kiểm soát trong cuộc sống. Bọn họ không biết phải giải quyết vấn đề của chính bản thân mình như thay nào. Đây là lúc mà bọn họ cần bạn bè. Chúng ta sẽ chỉ dẫn sự ủng hộ sức nóng tình. Kề bên họ, họ cảm thấy bình yên và thoải mái mà ko thể cảm giác được từ những người dân khác. đồng đội là món quà dành riêng cho con người. Bạn mang đến niềm vui đến cuộc sống đời thường khi họ buồn và đau khổ. Họ có quá nhiều lý do để để có những người các bạn trong cuộc sống thường ngày phải không? đúng vậy, đương nhiên rồi. Bằng hữu đóng một sứ mệnh trong cuộc sống thường ngày mà họ cần tôn trọng họ.)