Unit 2 lớp 11: speaking

  -  

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11: speaking


bài xích 1

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm việc theo cặp. Ghép hầu như điều em rất có thể đã có tác dụng hoặc trải qua ở form A cùng điều trải qua đó ảnh hưởng đến em ra sao ở khung B.)

A

B

 1. Speaking English to lớn a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling lớn other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking to a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson và makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude to lớn pop stars

Lời giải đưa ra tiết:

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

1 - d. Speaking English to a native English speaker makes you more interested in learning English.

(Nói giờ đồng hồ Anh cùng với người bạn dạng xứ làm mình thích học giờ đồng hồ Anh hơn.)

2 - c. Being seriously ill makes you appreciate your health more.

(Bị ốm nặng làm chúng ta quý trọng mức độ khỏe của mình hơn.) 

3 - a. Travelling khổng lồ other parts of the country makes you love your country more.

(Đi đến các vùng đất không giống nhau trên non sông làm bạn yêu nước nhà hơn.)

4 - b. Failing an exam teaches you a lesson & makes you study harder.

(Thi trượt dạy cho bạn bài học cùng làm chúng ta học chuyên cần hơn.)

5 - e. Talking to a famous pop star changes your attitude to pop stars.

(Trò chuyện cùng với một ngôi sao sáng nhạc pop đổi khác thái độ của khách hàng với những ngôi sao sáng nhạc pop.)


bài xích 2

Task 2. Work in pairs. A student talks to her friend about one of her past experiences. Và how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. 

(Làm vấn đề theo cặp. Một học viên đang thủ thỉ với bạn của cô ấy về trong số những điều trải qua của bản thân mình trong vượt khứ với nó ảnh hưởng đến cô như thế nào. đa số câu vào cuộc hội thoại của họ đã trở nên đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng thiết bị tự, kế tiếp thực hành bài đối thoại.)

*

a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to me & asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

Xem thêm: Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Việt Nam 2021, Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2021

b) Have you ever spoken English khổng lồ a native speaker?

c) How did the experience affect you?

d) Yes. 1 talked to an English girl last summer.

e) What did you talk about? 

f) Well, it made me more interested in learning English.

g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h) How did you meet her?

Lời giải đưa ra tiết:

1 - b: Have you ever spoken English to a native speaker?

(Bạn đã khi nào nói giờ Anh với người bản xứ chưa?)

2 - d: Yes, I talked khổng lồ an English girl last summer.

(Có, bản thân đã nói chuyện với một cô gái người Anh ngày hè năm ngoái.)

3 - h: How did you meet her?

(Bạn gặp mặt cô ấy như thế nào?)

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up lớn me and asked me the way khổng lồ Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

(Mình đang đi bộ dọc con đường Tràng tiền thì một cô bé người Anh mang đến và hỏi mình đường cho hồ hoàn Kiếm. Mình nói với cô ấy. Sau đó, chúng mình ban đầu nói về hồ.)

5 - e: What did you talk about?

(Bạn nói về cái gì?)

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

(Mọi thiết bị về hồ: thương hiệu của nó, rùa to đùng trong hồ, vân vân.)

7 - c: How did the experience affect you?

(Trải nghiệm này tác động đến các bạn thế nào?)

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

(À, nó làm cho mình đang có nhu cầu muốn học giờ Anh hơn.)


bài xích 3

Task 3.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 6: Các Bài Toán Nâng Cao Thường Gặp

 Work in pairs. Underline the structures used khổng lồ talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures & the ideas in Task 1 to make similar dialogues.

(Làm bài toán theo cặp. Gạch dưới những kết cấu được dùng nói đến những điều trải qua trong vượt khứ ở bài bác đối thoại 2, tiếp đến dùng những kết cấu này với những ý tưởng phát minh ở bài xích đối thoại 1 để triển khai bài đối thoại tương tự.)