Tiếng anh lớp 11 unit 7 e

     
Soạn Language Focus - Unit 7 trang 86 SGK giờ đồng hồ Anh 11, cung cấp các em cải thiện kỹ năng và phương thức giải bài bác tập vào sách giáo khoa giờ anh 11.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 7 e


Chúng tôi xin trình làng đến các em học viên tài liệu giải bài tập môn Anh 11 Unit 1 chi tiết, dễ dàng nắm bắt nhất. Mời các em xem thêm phần Unit 7 lớp 11 Language Focus - World Population dưới đây.

Put the verbs in brackets into the correct form. Showroom ’ll/will,or ’d/would if necessary.

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation: /kl/ - /gl/ - /kr/ - /gr/ - /kw/

Grammar:

1. Conditional types 1 và 2 (revision)

2. Conditional type 3 (revision)

3. Conditional in reported speech

Tạm dịch: 

- vạc âm: /kl/ - /gl/ - /kr/ - /gr/ - /kw/

- Ngữ pháp: 

1. Câu điều kiện loại 1 cùng 2 (ôn tập)

2. Câu đk loại 3 (ôn tập)

3. Câu đk trong câu tường thuật

Pronunciation

Listen and repeat.

 Practise reading aloud this dialogue.

(Thực hành phát âm to đều câu sau)

A: Didn’t you go to lớn the cricket club?

B: Yes, I did go to the cricket club.

A: Was it crowded?

B: Quite crowded.

A: Was Greg there?

B: Greg was there, yes. & Robert Queen was there, too.

A: Does Robert Queen lượt thích cricket?

B: No, he doesn’t. He quarrelled with Greg. He went khổng lồ the pub và drank some glasses of beer.

A: Oh dear!

B: Mm. Shall I take your clothes to the cleaner’s?

Tạm dịch:

A: Bạn đã đến câu lạc bộ đá ước à?

B: Ừm, mình đang đi vào câu lạc cỗ đá cầu.

A: gồm đông các không?

B: hơi đông. 

A: Greg gồm đó không?

B: Greg làm việc đó, có. Với Robert Queen cũng ở kia nữa. 

A: Robert Queen thích đá ước à?

B: Không. Anh ấy gượng nhẹ nhau với Greg. Họ đến quán rượu với uống vài cốc bia. 

Giải unit 7 lớp 11 Language Focus Task 1

Put the verbs in brackets into the correct form. địa chỉ ’ll/will or ’d/would if necessary. 

(Chia các động từ vào ngoặc sinh hoạt dạng đúng. Thêm 'll/will, hoặc 'd/would nếu yêu cầu thiết.)

1. I (drive)………… khổng lồ work if I had a car.

2. Where in Vietnam would you like to live if you (can) ……….choose?

3. If the weather (be) ………….good, we will have lunch outside.

4. If the company offers me a job, I think I (take) ………..it.

5. Many people would be out of work if that factory (close) ………….down.

6. It you finish before 4:30, I (come) …………..and pick you up.

Hướng dẫn giải: 

1. World drive 3. Is 5. Closed

2. Could choose 4. Will take 6. Will come

Tạm dịch: 

1. Tôi đang lái ô tô đi làm nếu tôi có ô tô. 

2. Các bạn sẽ sống ở chỗ nào của nước ta nếu bạn cũng có thể chọn lựa?

3. Ví như thời máu đẹp, chúng ta sẽ ăn trưa không tính trời. 

4. Nếu doanh nghiệp cho tôi vấn đề làm, tôi suy nghĩ tôi sẽ nhận. 

5. Không ít người sẽ thất nghiệp nếu nhà máy sản xuất đóng cửa. 

6. Ví như bạn kết thúc trước 4:30 mình sẽ đến và đón bạn. 

Giải unit 7 lớp 11 Language Focus Task 2

Put the verbs in brackets into the correct form. 

(Chia các động từ vào ngoặc sinh sống dạng đúng.)

1. They would have paid you more if they (be told)……….of its value.

2. If I (realise) ………..that Greg wanted to get up early, I would have woken him up.

3. If you had had breakfast, you (not/be)………….hungry.

Xem thêm: Lời Chúc Sinh Nhật Cho Bản Thân Mình Hay Nhất, Please Wait

4. If they had had enough money, they (buy)……………that house.

5. If he (study) ……………harder, he would have passed the exams.

Hướng dẫn giải: 

1. Had been told 4. Would have bought

2. Had realized 5. Had studied

3. Wouldn't have been

Tạm dịch: 

1. Họ đã trả tiền cho mình nếu chúng ta được báo giá. 

2. Trường hợp tôi nhận biết Greg mong mỏi dậy nhanh chóng tôi sẽ đánh thức anh ấy. 

3. Nếu như khách hàng ăn sáng bạn sẽ không đói bụng. 

4. Ví như họ bao gồm đủ tiền họ đã mua tòa nhà đó. 

5. Giả dụ anh ấy học siêng năng hơn, anh ấy vẫn đỗ kỳ thi. 

Giải unit 7 lớp 11 Language Focus Task 3

Change the following conditional sentences into reported speech. 

(Chuyển các câu đk sau thành câu tường thuật.)

1. “I will come to lớn see you if I have time,” the man said lớn her.

2. “What would you say if someone stepped on your feet?” he asked her.

3. “If it doesn’t rain, we will go out with you,” they said to lớn me.

4. “What would you bởi if you were a billionaire?” the man asked the woman.

5. “If you had asked me, I would have lent you my motorbike.” the man said to lớn me.

6. “They would be very disappointed if you did not come," the man said lớn his daughter.

7.“I’m sure they will understand if you explain the situation lớn them” the boy said to the girl.

Hướng dẫn giải:

1. The man told her he would come khổng lồ see her if he had time.

2. He asked her what she would say if someone stepped on her feet.

3. They told me if it didn't rain, they would go out with me.

4. The man asked the woman what she would bởi if she were a billionaire.

5. The man told me if I had asked him, he would have lend me his motorbike.

6. The man told his daughter the would be very disappointed if she didn't come.

7. The boy told the girl he was sure they would understand if she explained the situation to lớn them.

Tạm dịch: 

1. Người bầy ông nói cùng với cô ấy " Tôi vẫn đến gặp gỡ cô giả dụ tôi có thời gian."

=> Người đàn ông nói với cô ấy rằng ông đã đến gặp mặt cô ví như ông gồm thời gian. 

2. Anh ấy hỏi cô ấy " bạn sẽ làm gì trường hợp ai kia giẫm lên chân bạn?"

=> Anh ấy hỏi cô ấy rằng cô ấy sẽ làm những gì nếu gồm ai kia giẫm lên chân cô. 

3. Họ nói cùng với tôi " ví như trời ko mưa tôi sẽ đi ra ngoài với bạn."

=> họ nói với tôi rằng ví như trời không mưa họ đang đi ra phía bên ngoài với tôi. 

4. Người bọn ông hỏi người phụ nữ " Bà sẽ làm những gì nếu bà là tỉ phú?"

=> Người lũ ông hỏi người thiếu phụ rằng bà ấy sẽ làm những gì nếu bà là tỉ phú.

Xem thêm: 30 Mâm Cơm Ở Cữ Thực Đơn Cho Mẹ Sau Sinh Nhiều Sữa: Cẩm Nang Dinh Dưỡng Cho Mẹ

5. Người bọn ông nói cùng với tôi " nếu bạn hỏi tôi tôi sẽ cho bạn mượn xe lắp thêm của tôi."

=> Người bọn ông nói với tôi rằng nếu như tôi hỏi ông ấy thì ông sẽ cho tôi mượn xe máy của ông. 

6. Người lũ ông nói với đàn bà " Họ đã rất bế tắc nếu nhỏ không đến."

=> Người đàn ông nói với đàn bà rằng họ đã rất thuyệt vọng nếu cô bé xíu không đến. 

7. Cậu nhỏ xíu nói cùng với cô bé " Mình chắc hẳn rằng họ vẫn hiểu nếu bạn giải thích tình huống với họ."

=> Cậu nhỏ bé bảo với cô nhỏ bé rằng cậu nhỏ xíu chắc chắn họ đang hiểu trường hợp cô bé xíu giải thích tình huống với họ. 

CLICK NGAY vào đường dẫn sau đây để tải lời giải bài tập chi tiết, không hề thiếu nhất file word, file pdf trọn vẹn miễn giá thành từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất.