Speaking unit 9 : the post office

     

Work in pairs. Act out the dialogue & then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm câu hỏi theo cặp. Diễn kịch theo bài bác đối thoại và tiếp nối trả lời câu hỏi ở bài đối thoại người sử dụng sử dụng dịch vụ thương mại gì?)


Task 1

 

*

Task 1.

Bạn đang xem: Speaking unit 9 : the post office

 Work in pairs. Act out the dialogue và then answer the question: What service is the customer using in the dialogue?

(Làm bài toán theo cặp. Diễn kịch theo bài bác đối thoại và kế tiếp trả lời câu hỏi ở bài xích đối thoại người sử dụng sử dụng thương mại dịch vụ gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I bởi vì for you, sir?

A: Could you help me lớn send this document lớn my office by fax?

B: Certainly. What"s the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Lời giải bỏ ra tiết:

The service the customer is using is the fax service.

Tạm dịch: 

A: Xin lỗi!

B: Vâng? Tôi có thể làm gì đến ông, thưa ông?

A: Cô có thể giúp tôi gửi tài liệu này đến bưu điện bởi fax được không?

B: kiên cố rồi ạ! Số fax là gì thưa ông?

A: Nó là 04.7223898. 

B: Vâng. Tôi nhờ cất hộ ngay đây. 

A:Cảm ơn. À, từng nào tiền đấy cô?

B: 5000 đồng thưa ông. Ông rất có thể xem giá bán trên bảng. 

A: À. Tôi thấy rồi. Đây thưa cô. Cảm ơn. 

B: không tồn tại gì ạ. 


Task 2

Task 2Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, the conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants lớn have a telephone line installed at home.

(Làm bài toán theo cặp. Tiến hành một cuộc đối thoại từ phần nhiều từ lưu ý dưới đây. Cuộc trò chuyện diễn ra tại bưu năng lượng điện giữa một nhân viên cấp dưới (A) và (B) – một người tiêu dùng muốn gồm một mặt đường dây điện thoại cảm ứng được thiết lập tại nhà.)

A: Greet B and ask if he can help

B: Say that you want to have a telephone line installed at home

A: Ask where B lives

B: Give your address and ask when the installation will take place

A: Say that the installation will take place one week after registration

B: Ask if A can come on Friday

A: Agree & ask if B has a telephone

B: Say that you already have a telephone and ask about the installation fee and monthly fee

A: Tell B about the fees and ask B to fill in a form

Tạm dịch: 

A: kính chào B cùng hỏi có thể giúp gì không

B: Nói rằng bạn có nhu cầu lắp điện thoại ở nhà

A: Hỏi B sống sống đâu

B: cho địa chỉ cửa hàng và thời gian lắp đặt

A: Nói rằng đang lắp sau khi đăng cam kết 1 tuần

B: Hỏi A sản phẩm công nghệ 6 đến được không

A: Đồng ý và hỏi B có điện thoại cảm ứng bàn chưa

B: Nói rằng có rồi cùng hỏi phí lắp ráp và phí dùng hàng tháng.

A: Nói về ngân sách và bảo B điền vào mẫu.

Lời giải đưa ra tiết:

A: Good morning, can I help you?

B: Yes, I want to lớn have a telephone line installed at home.

A: OK. Where bởi you live?

B: I live at 67 Ngoc Ha Street. When can you install it?

A: We can install it one week after you have registered.

B: Can you come on Friday?

A: Yes, that"s fine. Vày you have telephone yet?

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee & monthly fee?

A: Its fee is 1.4 million dong & the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

Tạm dịch: 

A: chào buổi sáng, tôi rất có thể giúp gì mang lại ông?

B: À, tôi mong mỏi lắp mặt đường đây smartphone ở nhà. 

A: Vâng. Ông sống ngơi nghỉ đâu?

B: Tôi sống nghỉ ngơi 67 đường Ngọc Hà. Khi nào anh rất có thể lắp nó?

A: chúng tôi có thể lắp đặt một tuần sau thời điểm ông đăng ký ạ. 

B: thứ 6 anh mang lại được không?

A: À, được ạ. Ông có điện thoại chưa?

B: Có. Tôi có một cái điện thoại cảm ứng rồi. Phí lắp ráp và giá cả hàng tháng là bao nhiêu?

A: Phí là một triệu 400 ngàn đồng và phí mỗi tháng là 27 nghìn đồng. Ông hoàn toàn có thể điền vào mẫu mã này được không?


Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office & the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations.

(Làm vấn đề theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong chúng ta là một nhân viên tại bưu điện và fan kia là 1 trong khách hàng, tiến hành cuộc đối thoại cho từng tình huống sau.)

1. You want khổng lồ subscribe to the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered to lớn your home every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street. Hanoi.

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want to lớn use the Flower Telegram Service provided by the post office to lớn send her a greetings card & a bunch of red roses on her birthday.


Task 3.1.

A: Good morning. Can I help you?

B: I would lượt thích to subscribe lớn the Lao Dong daily newspaper.

Xem thêm: Lời Khấn Vái Đêm Giao Thừa Tết Nhâm Dần 2022, Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Năm 2022

A: Yes. How long would you like to subscribe khổng lồ it?

B: For a year, please.

A: Where would you like to get the newspaper?

B: At home, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too early. How about before 7.30?

B: OK. That"s fine. Thank you.

A: Right. Can you just fill in this form?


Task 3.2.

A : Good morning. Can I help vou?

B: Yes I want to use Flower Telegram Senice. I want lớn send my friend a greeting cards and a bunch of red roses.

A: Yes. When would you lượt thích to send?

B: On 16th May, please.

A: Where would you like to send flowers & greetings card?

B: At her office, at 134 Hoang Hoa Tham Street.

A: OK. 134 Hoang Hoa Tham Street.

B: Oh, can she get the gift before 9.00 a.m?

A: All right. Can you fill ill this form, please?

Tạm dịch: 

1. Bạn muốn đăng ký kết nhật báo Lao đụng khoảng một tuần lễ và ước ao báo giao về tận nhà mỗi buổi sớm trước 6:30. Địa chỉ của doanh nghiệp là 67 đường Ngọc Hà, Hà Nội. 

2. Sinh nhật bạn bè nhất của khách hàng là ngày 16 tháng 5. Bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ thương mại Hoa năng lượng điện tính của bưu điện nhằm gửi thiệp mừng và một bó hoả hồng đỏ vào ngày sinh nhật bạn ấy. 

1.

A: chào buổi sáng. Tôi hoàn toàn có thể giúp gì mang đến bạn?

B: Tôi muốn đk tờ báo Lao Động hằng ngày .

A: Vâng. Bạn có nhu cầu đăng cam kết nó vào bao lâu?

B: trong một năm.

A: bạn muốn nhận tờ báo làm việc đâu?

B: Ở nhà, có tác dụng ơn. Tôi sống ở 67 con đường Ngọc Hà.

A: Vâng. 67 mặt đường Ngọc Hà.

B: À. Tôi hoàn toàn có thể lấy tờ báo mỗi buổi sớm trước 6.30 không?

A: Trước 6.30? Vâng, nó có thể là tương đối sớm một chút. Cố kỉnh còn trước 7.30 thì sao?

B: Vâng. Được ạ. Cảm ơn cô.

A: Vâng. Bạn chỉ việc điền vào mẫu mã này?

2.

Xem thêm: Khoai Lang Nhật Bao Nhiêu Calo, Khoai Lang Nhật

A: xin chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

B: Vâng, tôi ước ao sử dụng Flower Telegram Service. Tôi muốn gửi cho chính mình của tôi một thiệp chúc mừng cùng một bó huê hồng đỏ.