Unit 1 Lớp 12: Writing

     

Bài viết ra mắt và chuyển ra gợi ý về biện pháp trả lời câu hỏi cho những bài tập và nội dung bài viết đoạn vào phần Writing.


*

I. Từ vựng:

family rule : qui tắc vào gia đình

II. Cấu trúc cần nhớ

Các cấu tạo cầu khiến sử dụng have, let, permit,allow,...

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: writing

trong giờ đồng hồ Anh:

Xem kỹ năng về cấu trúc cầu khiến cho tại đây.

III. Chỉ dẫn giải bài bác tập

Writing about family rules (Viết về hồ hết quy tắc trong gia đình)

Task 1:Work in groups. What rules bởi vì you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following verbs và expressions.

(Làm vấn đề từng nhóm. Ở mái ấm gia đình em gồm gia quy gì? đàm đạo những chủ thể này với them hầu hết chủ đề khác.Dùng hễ từ và lời nói sau.)

let allow be allowed khổng lồ have to permit etc

Doing household chores: thao tác nhàComing trang chủ late: Về bên muộnPreparing meal: sẵn sàng bữa ănWatching TV: coi ti viTalking on the phone: thủ thỉ điện thoạiUsing the family motobike: thực hiện xe đồ vật của gia đìnhGoing out with friends: Đi chơi với các bạn bè

Gợi ý:

During school year, I am not allowed to come home late except weekendWhen I have exams, I am not permitted lớn watch TV.In my family, everybody have to join in the dinnersMy parents do not let me use the family motobike until I have the driving lisence.My sister is not allowed to going out with friends in the evening.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đo Huyết Áp Omron Chính Hãng, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Huyết Áp Omron Chính Hãng

Task 2: Use the ideas you have discussed above lớn write a letter khổng lồ a pen pal about your family rules. Begin as follows.

(Dùng những ý tưởng em đàm đạo ở trên để viết lá thư đến một chúng ta tâm thư về quy tắc của mái ấm gia đình em. Ban đầu như sau)Gợi ý viết thư:

Dear Lan,

I was so glad to lớn receive your letter talking about you family rules last week, & now I want to nói qua with you mine. Here are some rules in my family that phối up for me và my sister as well as the rules that applied lớn all members of the family. Because my sister & I are students so that we are not allowed lớn use family"s motobikes until we have driving lisences, so that if I go out with my friend, my parents wil take me to lớn the place or we will use buses or taxi. & my parents also vày not let us come home of watch TV late at night because it will affect to your health & study.

My parents also have some rules lớn follow like us.Keeping the peaceful & happy asmosphere are very important khổng lồ us. So that we often try khổng lồ avoid conflicts. Every member in the family has to nội dung housework và responsibilities of build up the family. My responsibility is doing laundry và take out the garbage while my mother preparing meals và my father clean up the house. My sister will wash dishes và hang out wet clothes.

Xem thêm: Lịch Tiêm Phòng Của Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ Năm 2020, Lịch Tiêm Phòng Đầy Đủ Cho Trẻ Từ 0

Here are some rules of my family, there are not many similarity between your family & mine. Bởi you think so? Please send me a letter as soon as possible and tell me more about your family. I am looking forward khổng lồ hearing from you.