NGHE TIẾNG ANH LỚP 12 UNIT 3 LISTENING

  -  

Work with a partner. Study the pictures and answer the questions. (Làm vấn đề với một bạn cùng học. Khảo sát những hình và trả lời các câu hỏi.)


Before 1

BEFORE YOU LISTEN (Trước khi nghe)

*


1. Work with a partner.

Bạn đang xem: Nghe tiếng anh lớp 12 unit 3 listening

 Study the pictures and answer the questions.

(Làm việc với một các bạn cùng học. Quan liêu sát những hình và trả lời các câu hỏi.)

1. What are they doing?

(Họ đang làm gì?)

2. What vì chưng you think each of them would say khổng lồ greet each other?

(Bạn nghĩ mỗi cá nhân sẽ nói gì để chào nhau?)

3. What bởi vì you think they would talk about?

(Bạn nghĩ họ đã nói gì?)

4. How long vị you think it would take them to finish their call & why?

(Bạn nghĩ bọn họ mất bao lâu để ngừng cuộc gọi của họ và tại sao?)


Lời giải chi tiết:

1. They"re talking on the phone.

(Họ đang thủ thỉ qua năng lượng điện thoại.)

2.They would say “Hello" to greet each other.

(Họ đã nói "Xin chào" để xin chào nhau.)

3. I think they would talk about their usual jobs & things happening khổng lồ them.

(Tôi nghĩ về rằng chúng ta sẽ nói về công việc thông thường của bọn họ và đầy đủ điều xẩy ra với họ.)


4. It would take them about five minutes to finish their calls because they are on the move in the street.


Before 2

2. Listen and repeat.

(Nghe với lặp lại.)

marvellous /ˈmɑːr.vəl.əs/ (adj): kì diệu

arguments /ˈɑːɡ.jə.mənt/ (n): tranh luận

regulations /ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/ (n): quy tắc

absolute /ˈæb.sə.luːt/ (adj): hoàn toàn

maximum /ˈmæk.sɪ.məm/ (adj): về tối đa

object /ˈɒb.dʒɪkt/ (n): vật thể

installed /ɪnˈstɔːld/ (Ved): được lắp đặt

adult /ˈæd.ʌlt/ (n): người lớn

startling /ˈstɑː.təl/ (adj): đáng ngạc nhiên


While 1

WHILE YOU LISTEN (Trong khi nghe)

1. Linda Cupple, a social worker, advises young people on how to use the telephone in their family. Listen to her talk and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Linda, một cán bộ xã hội, khuyên người trẻ cách dùng điện thoại ở gia đình. Lắng tai cuộc thủ thỉ của cô và đưa ra quyết định những câu nói đúng (T) tốt sai (F).)

1. The telephone often causes arguments between members of the family. 


Lời giải đưa ra tiết:

1. True 

The telephone often causes arguments between members of the family. 

(Điện thoại thường gây bàn cãi giữa những thành viên trong gia đình.)  

Thông tin: "The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you & your parents"

2. True

A reasonable length of time for a hotline is the main problem.

(Một khoảng thời gian phù hợp cho một cuộc gọi là sự việc chính.)

Thông tin: The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call.

3. True

Ten minutes is a reasonable length of time for a call.

(Mười phút là 1 trong khoảng thời gian hợp lý cho một cuộc gọi.)

Thông tin: The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum.

4. True

Young people should not receive a gọi at dinner time.

(Trẻ em không nên nhận cuộc gọi vào khung giờ ăn tối.)

Thông tin: If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends lớn avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to hotline back, or offer to call him when dinner"s over.

5. True

Young people often hotline their friends at night.

(Những giới trẻ thường gọi cho anh em của họ vào ban đêm.) 

Thông tin: A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm.

6. False

You can’t hotline your friends at any time even when you have a separate telephone.

(Bạn ko thể gọi cho đồng đội bất cứ thời điểm nào ngay lập tức cả khi chúng ta có một chiếc điện thoại riêng.)

Thông tin: You can but try not khổng lồ annoy anyone in your family.


While 2

2. Listen lớn part of Ms Linda Cupple’s talk again and write the missing words.

(Nghe lại một trong những phần của cuộc thủ thỉ của bà Linda Cupple với viết đa số từ thiếu.)

Calling hours should be (1) ………upon. If your parents object lớn your leaving the dinner table lớn take calls, tell your friends (2)………….calling at that hour; if someone does phone, ask him to gọi back, or offer to gọi him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3)……………….. Mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired (4)………..are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to điện thoại tư vấn after ten o’clock. The shock of (5)…………..out of a sound sleep & the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough khổng lồ give your parents a (6)……… attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late.

Xem thêm: Câu Trả Lời Là Gió Được Hình Thành Như Thế Nào ? Gió Được Tạo Ra Từ Đâu

If your mother và father, out of (7) …………, have installed a separate phone for you remember that you’re still a member of a family. So try (8)………to your family"s regulations.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

  The Telephone - Potential Family Background

Hello, everyone. In today"s talk I"m going to lớn give you some pieces of advice on how khổng lồ use the telephone in the most decent way so as to lớn avoid unnecessary disagreements between you và members of your family.

The telephone, as you know, is a marvellous instrument, but it may cause arguments between you and your parents - arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over & agree lớn a few simple regulations.

The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That’s certainly long enough lớn say almost anything in five different ways, và yet it isn’t so long that other members of the family will become apoplectic. Even when your parents are out, the length of your hotline should be limited, because they, or someone else, may he trying lớn reach your home for a very important reason.

Calling hours should be agreed upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends to lớn avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to gọi back, or offer to hotline him when dinner"s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm. When a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening.

So please tell your friends not to gọi after ten o’clock. The shock of waking out of a sound sleep và the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough khổng lồ give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling but it"s the one time your parents can sleep late.

If your mother và father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you"re still a thành viên of a family. So try to stick lớn your family’s regulations. That"s all for my talk today. Thank you for listening.

Tạm dịch:

Chào đều người. Trong bài thì thầm hôm nay, tôi đã cung cấp cho chính mình một số lời khuyên về kiểu cách sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh theo cách cực tốt để tránh các bất hòa không cần thiết giữa bạn và những thành viên trong mái ấm gia đình bạn.

Điện thoại, như bạn biết, là một trong công nuốm tuyệt vời, nhưng mà nó có thể gây tranh cãi giữa bạn và phụ huynh - những tranh cãi xung đột mà bạn cũng có thể dễ dàng kiêng được nếu khách hàng ngồi xuống, đàm đạo và gật đầu đồng ý một số quy định đơn giản.

Dĩ nhiên, vấn đề hiển nhiên độc nhất là tất cả mọi người đều nghĩ mang lại một khoảng thời gian phải chăng cho một cuộc gọi. Thời gian đúng chuẩn phải được làm việc với cha mẹ bạn, nhưng tối đa là mười phút. Nó chắc chắn đủ nhiều năm để nói bất cứ điều gì theo năm bí quyết khác nhau, với nó chưa phải là quá thọ mà những thành viên khác trong gia đình sẽ trở phải tức giận. Trong cả khi cha mẹ bạn nghỉ ngơi ngoài, thời lượng cuộc gọi của khách hàng nên hạn chế, bởi vì họ, hoặc người khác, bao gồm thể nỗ lực liên lạc với nhà của người sử dụng vì một lý do rất quan tiền trọng.

Giờ hotline điện cần được thỏa thuận. Nếu phụ huynh bạn phản đối bài toán bạn rời ra khỏi bàn ăn uống để thừa nhận cuộc gọi, hãy nói với anh em của chúng ta để tránh call điện vào khung giờ đó, nếu như ai đó call điện thoại, yêu mong họ call lại hoặc call điện thoại cho mình khi bữa tối kết thúc. Một sự việc nghiêm trọng gọi điện thoại thông minh là call rất muộn vào ban đêm, hoặc vô cùng sớm vào buổi sáng cuối tuần. Không nên lầm quan trọng đặc biệt này được triển khai chủ yếu bởi vì những người trẻ tuổi xem 10 hoặc 11 tiếng tối. Khi những người dân lớn mệt mỏi đang ngủ ngon giấc giấc, bị thức tỉnh lúc nửa đêm.

 Vì vậy, xin vui mắt cho bạn bè của các bạn không gọi sau 10 giờ. Cú sốc khi thức tỉnh giấc ngủ ngon với nỗi lo lắng của tư tưởng bất chợt - "Có một tai nạn" - đủ để cho bố mẹ bạn bị nhức tim. Các cuộc gọi vào buổi sáng vào buổi tối cuối tuần không quá gây sửng sốt nhưng đó là lúc bố mẹ bạn có thể ngủ muộn.

Nếu bà mẹ và bố của bạn, bên trên cả giỏi vời, đã lắp đặt một chiếc smartphone riêng mang đến bạn, hãy hãy nhớ là bạn vẫn chính là thành viên của một gia đình. Vày vậy, hãy cố gắng gắn bó với những quy định của gia đình bạn. Đó là toàn bộ cho cuộc trò chuyện của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn chúng ta lắng nghe.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Agreed2. Khổng lồ avoid3. Particular4. Adults
5. Walking6. Heart7. Kindness8. Khổng lồ stick

Calling hours should be (1) agreed upon. If your parents object lớn your leaving the dinner table to lớn take calls, tell your friends (2) to avoid calling at that hour; if someone does phone, ask him to hotline back, or offer to gọi him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3) particular. Mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired (4) adults are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to gọi after ten o’clock. The shock of (5) waking out of a sound sleep và the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough lớn give your parents a (6) heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late.

If your mother và father, out of (7) kindness, have installed a separate phone for you remember that you’re still a thành viên of a family. So try (8) to stick to your family"s regulations.

Tạm dịch:

Giờ hotline điện cần được thỏa thuận. Nếu bố mẹ bạn bội nghịch đối việc bạn bong khỏi bàn ăn uống để nhận cuộc gọi, hãy nói với bằng hữu của chúng ta để tránh call điện vào khung giờ đó, nếu ai đó gọi điện thoại, yêu ước họ call lại hoặc hotline điện thoại cho chính mình khi ban đêm kết thúc. Một vụ việc nghiêm trọng lúc gọi điện thoại thông minh là rất muộn vào ban đêm, hoặc cực kỳ sớm vào buổi sáng cuối tuần. Sai lầm đặc biệt quan trọng này được triển khai chủ yếu vày những thanh niên lúc 10 hoặc 11 tiếng tối. Khi có nhiều người mệt mỏi đang ngủ đủ giấc giấc, chìm vào giấc ngủ say.

Vì vậy, xin sung sướng cho bằng hữu của bạn không call sau 10 giờ. Cú sốc khi đánh thức giấc ngủ ngon và nỗi sợ hãi của bốn tưởng thốt nhiên - "Có một tai nạn" - đủ nhằm cho bố mẹ bạn bị đau tim. Những cuộc call vào buổi sáng vào ngày cuối tuần không quá tạo sửng sốt nhưng chính là lúc bố mẹ bạn có thể ngủ muộn.

Nếu chị em và cha của bạn, bên trên cả giỏi vời, đã lắp đặt một chiếc điện thoại riêng mang đến bạn, hãy nhớ là bạn vẫn chính là thành viên của một gia đình. Vày vậy, hãy nỗ lực gắn bó với những quy định của mái ấm gia đình bạn.


AFTER YOU LISTEN


AFTER YOU LISTEN (Sau lúc nghe)

Listen again. Summarize Ms Linda Cupple’s talk, beginning with.

(Nghe lại. Cầm tắt bài nói chuyện của Bà Linda Clippie, bắt đầu với).

In this talk. Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to lớn use the telephone in the family.The first is lớn work out a reasonable.................


Lời giải đưa ra tiết:


In this talk. Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how lớn use the telephone in the family. The first is lớn work out a reasonable length of time for a hotline after a discussion with our parents, usually ten minutes at most. And it’s the duration of time for receiving or making a hotline at the usual time. Next, it’s a great problem to make a điện thoại tư vấn very late at night or early in the morning, particularly on weekends, because it’s the time your parents can sleep late. So even you have a separate phone, try khổng lồ stick khổng lồ the family"s regulations.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ (11 Mẫu)

Tạm dịch:

Trong bài thì thầm này, Bà Linda Cupple đưa ra một vài lời khuyên về cách sử dụng smartphone trong gia đình. Trước tiên là tìm ra một khoảng chừng thời gian hợp lý để gọi smartphone sau khi thảo luận với bố mẹ chúng ta, thường là mười phút về tối đa. Và đó là khoảng thời gian để dìm hoặc thực hiện cuộc hotline vào thời gian bình thường. Tiếp theo, đó là một trong những vấn đề béo khi gọi điện thoại cảm ứng thông minh rất muộn vào đêm tối hoặc mau chóng vào buổi sáng, quan trọng đặc biệt vào cuối tuần, bởi vì đây là lúc thân phụ mẹ bạn có thể ngủ muộn. Bởi vì vậy ngay cả khi chúng ta có một chiếc smartphone riêng, hãy cố gắng tuân theo các quy định của gia đình.