LANGUAGE FOCUS

     

Unit 11: Traveling Around Viet nam – giờ đồng hồ Anh Lớp 8

Language Focus

Language Focus Unit 11 Trang 108 SGK tiếng Anh Lớp 8

-ed & -ing participlesRequests with

– Would/Do you mind if … ?

– Would/Do you mind + V-ing?

1.

Bạn đang xem: Language focus

Look at the people in the schoolyard al quang quẻ Trung School. Say who each person is. (Em hãy quan sát mọi tín đồ trong sảnh trường quang quẻ Trung rồi nói xem fan đó là ai.)

*
The boy reading a book is Ba.

Hướng dẫn giải

The boy reading the book is Ba. (Cậu nhỏ nhắn đọc sách là Ba.)

The man walking up the stairs is Mr. Quang. (Người bầy ông bước lên cầu thang là thầy Quang.)

The woman carrying a bag is Miss Lien. (Người đàn bà mang theo một mẫu túi là cô Liên.)

The boy standing next to Miss Lien is Nam. (Cậu bé bỏng đứng cạnh cô Liên là Nam.)

The girl standing by the table is Lan. (Cô gái đứng cạnh cái bàn là Lan.)

The girls playing cards are Nga on the left và Hoa on the right. (Các cô nàng chơi cờ là Nga ở phía trái và Hoa bên tay phải.)

2. Look at this stall. Describe the goods for sale. Use the past participles of the verbs in the box. (Em hãy nhìn quầy hàng cùng mô tả hàng hóa được bày bán. Sử dụng quá khứ phân từ bỏ của động từ trong khung.)

wrap inrecycle frompaintdress inmake inkeep in
*
The old lamp made in đài loan trung quốc is five dollars.

Hướng dẫn giải

The old lamp made in đài loan trung quốc is five dollars. (Chiếc đèn cũ được tiếp tế tại trung quốc có giá năm đô la.)

The green painted box is one dollar. (Chiếc vỏ hộp sơn màu xanh da trời lá cây có giá một đô la.)

The truck made from recycled aluminum cans is two dollars. (Chiếc xe cộ tải được gia công từ lon nhôm tái chế có giá hai đô la.)

The doll dressed in red is two dollars. (Con búp bê mặc váy red color có giá bán hai đô la.)

The flowers wrapped in xanh paper is one dollar. (Những bông hoa quấn trong giấy màu xanh da trời có giá bán một đô la.)

The toy kept in a cardboard box are ten dollars. (Các đồ đùa được giữ lại trong một hộp các tông có mức giá mười đô la.)

3. Work with a partner. Use these words to lớn make và respond khổng lồ requests. A kiểm tra (✓) means agree to the request, a cross (✘) means bởi not agree to the request. (Hãy thao tác làm việc cùng các bạn bên cạnh, áp dụng những trường đoản cú này nhằm yêu mong và đáp lại lời yêu cầu. Lốt (✓) có nghĩa là đồng ý, còn vệt (✘) có nghĩa là không chấp nhận với lời yêu thương cầu.)

*

Hướng dẫn giải

a. Would you mind moving your car? (Anh bao gồm phiền khi dịch chuyển xe của bản thân mình không?)

⇒ No, of course not. (Không, tất nhiên là không.

Xem thêm: 1001+ Hình 20/11 Ý Nghĩa Đẹp Nhất, 1001+ Hình Ảnh Chức Mừng 20/11 Ý Nghĩa Đẹp Nhất

)

b. Would you mind putting out your cigarette? (Anh bao gồm phiền khi xong xuôi hút dung dịch không?)

⇒ No, of course not. (Không, tất yếu là không.)

c. Would you mind getting me some coffee? (Anh gồm phiền rước giúp tôi một tác cà phê?)

⇒ I’m sorry, I’m too busy right now. (Tôi xin lỗi, hiện nay tôi đang bận.)

d. Would you mind waiting a moment? (Anh tất cả phiền đợi tôi một ít không?)

⇒ I’m sorry, I can’t. I’m already late for work. (Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi đã biết thành muộn giờ làm việc rồi.)

4. Work with a partner. Look at the pictures. Ask questions & give suitable responses. The information on page 100 may help you. (Hãy thao tác làm việc cùng chúng ta bên cạnh, chú ý tranh rồi hỏi với đáp. Tin tức ở trang 100 hoàn toàn có thể giúp em.)

*

a. Request: bởi you mind if I sit down?

Response: Please do.

b. Request: Would you mind if I smoked?

Response: I’d rather you didn’t.

Hướng dẫn giải

a. Request: do you mind if I sit down? (Yêu cầu: chúng ta có phiền không ví như tôi ngồi xuống?)

Response: Please do. (Trả lời: bạn ngồi đi.)

b. Request: Would you mind if I smoked? (Yêu cầu: các bạn có phiền không nếu tôi hút thuốc?)

Response: I’d prefer you didn’t. (Trả lời: Tôi nghĩ là bạn không nên hút.)

c. Request: vị you mind if I postpone our meeting? (Yêu cầu: bạn có phiền không nếu như tôi hoãn cuộc hứa của chúng ta?)

Response: Not at all. (Phản hồi: ko sao.)

d. Request: vì you mind if turn off the stereo? (Yêu cầu: các bạn có phiền không giả dụ tắt loa?)

Response: I’d rather you didn’t. (Trả lời: Tôi nghĩ rằng bạn tránh việc tắt.)

e. Request: Would you mind if I turned on the air conditioner? (Yêu cầu: các bạn có phiền giả dụ tôi nhảy máy cân bằng không?)

Response: Please do. (Trả lời: bạn cứ nhảy đi.)

f. Request: do you mind if I eat lunch while watching TV? (Yêu cầu: chúng ta có phiền không nếu tôi ăn uống trưa trong những khi xem TV?)

Response: No, of course not. (Trả lời: Không, tất nhiên là không.)

Các chúng ta Vừa coi Qua ngôn từ Language Focus Unit 11 Trang 108 SGK tiếng Anh Lớp 8. Bài bác Học bao hàm Phần -ed-ing Participles, Requests with, Sau bài học Này Các các bạn sẽ Đến Unit 12: A Vacation Abroad, Chúc các bạn Học giỏi Tiếng Anh Lớp 8.

Xem thêm: Tổng Đài Bảo Hành Tủ Lạnh Lg, Số Tổng Đài Bảo Hành Lg Tại Việt Nam【Trung Tâm】


Các ai đang xem Language Focus Unit 11 Trang 108 SGK giờ Anh Lớp 8 ở trong Unit 11: Traveling Around Viet phái nam tại tiếng Anh Lớp 8 môn giờ Anh Lớp 8 của tandk.com.vn. Hãy nhấn Đăng ký kết Nhận Tin Của website Để cập nhật Những thông tin Về học tập Tập mới nhất Nhé.