Speak

     

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures và flight information. A: Where shall we stay? B: The Revere khách sạn is expensive but it has a gym. A: What time should we leave Los Angeles? B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?
Bạn đang xem: Speak

SPEAK.

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures & flight information.

(Hãy thao tác theo cặp. Hoàn thành lịch trình của em, áp dụng sách reviews và thông tin về chuyến bay.)

A: Where shall we stay?

B: The Revere khách sạn is expensive but it has a gym.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?

Depart Los Angeles: ________________________

Arrive Boston: _____________________________

Accommodation:____________________________

Sightseeing:________________________________

Depart Boston: Flight 71O at 10.00 on Thursday, 22

Tiếng Anh lớp 8: Unit 9 - NATURAL DISASTERS (Skills 1: Reading - Speaking)


Tiếng Anh lớp 8: Unit 9 - NATURAL DISASTERS (A Closer Look 2)


Tiếng Anh lớp 8: Unit 9 - NATURAL DISASTERS (A Closer Look 1)


Tiếng Anh lớp 8: Unit 9 - NATURAL DISASTERS (Getting Started)


Tiếng Anh lớp 8: Unit 8 - ENGLISH SPEAKING COUNTRIES (Skills 2: Listening - Writting)


Tiếng Anh lớp 8: Unit 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES (Lesson 5: Skills 1)


Tiếng Anh lớp 8: Unit 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES


Tải sách tham khảo


*

Bài tập giờ đồng hồ anh 8 - lưu lại Hoằng Trí (Sách+File đáp án)


Tải về· 153K
*

Bài tập tiếng anh 8 gồm đáp án - Mai Lan Hương


Tải về· 62,6K
*

Sách giáo khoa giờ anh 8 new (trọn cỗ tập 1,2 +audio)


Tải về· 57,2K
*

Big 4 bộ Đề Tự kiểm soát 4 năng lực Tiếng Anh 8 tập 1 tập 2


Tải về· 33,5K
*

Bài tập giờ đồng hồ anh 8 tập 2 - Mai Lan Hương
Xem thêm: Ăn Khoai Tây Có Tác Dụng Gì, Ăn Khoai Tây Mỗi Ngày Có Tốt Không

Tải về· 31,7K

Bài tập bổ trợ nâng cao giờ anh 8-Nguyễn Thị Chi


Tải về· 30,4K

Luyện sâu xa Ngữ Pháp Và bài bác Tập tiếng Anh 8


Tải về· 28,8K

Bài tập giờ anh 8 tập 1 - Mai Lan Hương


Tải về· 26,6K

Bài giải liên quan


Thì vượt khứ tiếp tục - Past progressive - giờ Anh 8
Thì hiện tại tại tiếp tục với always - Present continuous with always - giờ đồng hồ Anh 8
Getting started - Unit 12 - trang 111 - giờ anh 8
Listen và read - Nghe với đọc - Unit 12 - trang 112 - giờ đồng hồ Anh 8
Speak - Nói - Unit 12 - trang 113 - giờ đồng hồ Anh 8
Listen - Nghe - Unit 12 - Trang 115 - giờ Anh 8
Read - Đọc - Unit 12 - Trang 116 - giờ đồng hồ Anh 8
Write - Viết - Unit 12 - Trang 118 - giờ Anh 8
Language focus - trang 119 - Unit 12 - tiếng Anh 8
Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 12 giờ Anh 8

Bài học liên quan


Unit 12: A Vacation Abroad - Kì nghỉ ở nước ngoài

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Ví Dụ Về Chứng Khoán Phái Sinh, Kiếm Tiền Từ Thị Trường Phái Sinh

Từ khóa

unit 12 lop 8 speaktiếng anh 8 unit 12 speakthi nói giờ đồng hồ anh lớp 8