Giải bài tập tiếng anh unit 15 lớp 8 sgk hay, dễ hiểu nhất

     

1. Ba"s mother has just been back from the market. She wanted him to bởi some housework while she was at the market. Tía made notes in his diary and checked (√) the work he has done. Look at Ba"s diary và complete the dialogue using YET và ALREADY.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh unit 15 lớp 8 sgk hay, dễ hiểu nhất

(Mẹ của bố mới đi chợ về. Mẹ mong muốn bạn ấy làm một trong những việc nội trợ trong những khi mẹ đi chợ. Ba ghi lại quá trình của mình vào cuốn nhật ký kết và ghi lại (√) vào vấn đề bạn ấy vẫn làm. Hãy nhìn cuốn nhật ký của bố rồi chấm dứt hội thoại bên dưới đây, dùng YET và ALREADY.)

Do homework

Tidy the room X

Turn off the washing machine

Call and tell Aunt Le to lớn have lunch

Ba’s mother: Have you finished your homework yet, Ba?

Ba: Yes, ____________, Mom.

Ba’s mother: Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba: I’m sorry. Mom. ______________

Ba’s mother: Bad boy, Ba. Và the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba: Don"t worry. Mom. ____________.

Ba’s mother: Have you called và told Aunt Le to lớn have lunch with us today?

Ba: Yes ______________ and she said she would come.

Lời giải chi tiết:

Ba’s mother: Have you finished your homework yet?


Ba: Yes, I have already done my homework, Mom.

Ba’s mother: Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba:  I"m sorry. Mom. I haven"t tidied the room yet.

Ba’s mother: Bad boy, Ba. & the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba: Don"t worry. Mom. I have already turned off the washing machine.

Ba’s mother: Have you called and told aunt Le to lớn have lunch with us today?

Ba: Yes. I have already called & told aunt Le to have lunch, and she said she would come.

Tạm dịch:

Mẹ của Ba: con đã làm xong bài tập về nhà chưa?Ba: Rồi ạ, nhỏ đã làm bài tập về nhà hoàn thành rồi người mẹ ạ.Mẹ của Ba: Tốt. Còn phòng bé thì sao? Bây giờ nhỏ đã dọn dẹp chưa?Ba: nhỏ xin lỗi mẹ. Con chưa dọn phòng.Mẹ của Ba: Hư nhé. Còn thứ giặt! Con đã tắt nó chưa?Ba: Mẹ đừng lo. Con đã tắt thiết bị giặt rồi.Mẹ của Ba: nhỏ đã điện thoại tư vấn và nói cùng với dì Lê ăn uống trưa với bọn chúng ta từ bây giờ chưa?Ba: Rồi ạ. Con đã call và nói với dì Lê đi nạp năng lượng trưa, với dì ấy nói dì ấy sẽ đến.


Bài 2


2. Work with a partner. Ask & answer questions about the flights.

(Hãy làm việc với các bạn bên cạnh. Đặt câu hỏi và vấn đáp về những chuyến bay.)

- Has the flight khổng lồ Vientiane departed yet?


- Yes. It has already departed.

- Has the flight from Los Angeles arrived yet?

- No. It hasn’t arrived yet.

*

Lời giải đưa ra tiết:

- Has the flight lớn Vientiane departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to Paris departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to lớn Hongkong departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight to thủ đô bangkok departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight to Singapore departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight from Los Angeles arrived yet?

No. It hasn"t arrived yet.

- Has the flight from Jakarta arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Manilas arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Kuala Lumpur arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Delhi arrived yet?

No. It hasn"t arrived yet.

Tạm dịch:

- Chuyến bay đến Vientiane đã khởi hành chưa?Vâng. Nó đã phát xuất rồi.- Chuyến bay đến Paris đã xuất hành chưa?Vâng. Nó đã căn nguyên rồi.

- Chuyến bay đến Hongkong khởi hành chưa?Chưa. Nó vẫn không khởi hành.- Chuyến bay đến Bangkok khởi hành chưa?Chưa. Nó vẫn chưa khởi hành.- Chuyến cất cánh đến Singapore đã xuất phát chưa?Không. Nó vẫn không xuất hiện.- Chuyến bay từ Los Angeles đang đi đến chưa?Chưa. Nó vẫn không đến.- Chuyến bay từ Jakarta đang đi tới chưa?Chưa. Nó vẫn chưa đến.- Chuyến cất cánh từ Manilas đã đi đến chưa?Chưa. Nó vẫn chưa đến.- Chuyến cất cánh từ Kuala Lumpur đã đến chưa?Vâng. Nó đang đi đến rồi.- Chuyến bay từ Delhi đang đi vào chưa?Chưa. Nó vẫn chưa đến.


Bài 3


3. Read the sentences. Kiểm tra (√) the correct column.

(Hãy đọc hầu hết câu sau đây rồi ghi lại (√) vào đúng cột.)


 

 

 

finished

action

incomplete

action

a) I’ve been to Sa page authority highlands.

 

b) They have lived in Ca Mau for 10 years.

 

c) She has finished her homework.

 

 

d) He has worked with the computer since early morning.

Xem thêm: Đồ Cúng Ông Công Ông Táo Có Cần Gạo Muối Không, #Gạo Muối Cúng Ông Công Ông Táo Xong Làm Gì

 

 

e) We have found the problems with the printer.

 

 

f) Someone has unplugged the printer.

 

 

g) People have received information through the mạng internet recently.

 

 


Lời giải đưa ra tiết:


 

finished

action

incomplete

action

a. I" ve been to Sapa highlands.

 

b. They have lived in Ca Mau for 10 years.

 

c. She has finished her homework.

 

d. He has worked with the computer since early morning.

 

e. We have found the troubles of the printer.

 

f. Someone has unplugged the printer.

 

g. People have received information through the mạng internet recently.

 


Bài 4

4. Complete the dialogues. Use the present perfect or the past simple of the verbs in brackets.

(Hoàn thành đầy đủ hội thoại sau, sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì thừa khứ đối kháng của động từ trong ngoặc

Ba:  (1) _____ you ______ the film Jurassic Park yet? (see)

Nam: Yes, I have.

Ba:  When _____ you ________ it?

Nam: I _____ it three months ago.

*********** *********** ***********

Loan: We (2) _____ a vacation since last year.

Chi: Why not?

Loan:  My parents (3) ________ very busy since then. (be)

*********** *********** ***********

Nga: (4) ________ you _________ the news about Nam? (hear)

Mai: No. What (5) ________ ? (happen)

Nga: He (6) _______ an accident. He was jogging. (have)

He suddenly (7) ___ & (8) _____ his leg. (fall, break)

*********** *********** ***********

Sung: (9) _____ the plane a _______ yet? (arrive)

Clerk: Yes, it _______.

Sung: When _____ it _________?

Clerk: It ________ at the airport two hours ago.

Lời giải đưa ra tiết:

Ba:  (1) Have you seen the film Jurassic Park yet? 

Nam:  Yes, I have.

Ba:  When did you see it?

Nam:  I saw it three months ago.

*********** *********** ***********

Loan:  We (2) haven"t had a vacation since last year. 

Chi: Why not?

Loan: My parents (3) have been very busy since then. 

*********** *********** ***********

Nga:  (4) Have you heard the news about Nam? 

Mai:  No. What (5) happened

Nga:  He (6) had an accident. He was jogging. 

He suddenly (7) fell and (8) broke his leg. 

*********** *********** ***********

Sung: (9) Has the plane arrived yet? 

Clerk: Yes, it has.

Sung: When did it arrive?

Clerk: It arrived at the airport two hours ago.

Tạm dịch:

Ba: Bạn đã xem bộ phim Công viên lớn long chưa?Nam: Rồi.Ba: Bạn đã xem nó lúc nào vậy?Nam: Mình đã xem nó cách đây ba tháng.

*********** *********** ***********Loan: Nhà mình đã không có một kỳ nghỉ nào kể từ năm ngoái.Chi: Tại sao vậy?Loan: phụ huynh mình đã rất bận bịu kể từ thời gian đó.

*********** *********** ***********Nga: Bạn tất cả nghe tin về phái nam không?Mai: Không. Chuyện gì đã xảy ra thế ?Nga: chúng ta ấy bị tai nạn. Bạn ấy khi đó đang hoạt động bộ. Bạn ấy đùng một cái ngã với gãy chân.

*********** *********** ***********Sung: Máy cất cánh đã hạ cánh chưa ạ?Nhân viên: Nó sẽ hạ cánh rồi đấy.

Xem thêm: Kiểu Tóc Hợp Với Khuôn Mặt Dài Của Nữ, 30+ Kiểu Tóc Phù Hợp Nhất Cho Mặt Gầy, Dài

Sung: Nó đã đến khi nào vậy ạ?Nhân viên: Nó đã đến sân bay hai tiếng trước.