UNIT 3 LỚP 10 SKILLS

     

1. Read the following TV blurbs. Complete the table with the notes from each show. Then compare & contrast the shows with a partner. (Đọc lời dẫn các chương trình TV sau. Hoàn thành bảng với gần như ghi chú từ mỗi chương trình. Rồi đối chiếu và đối chiếu những công tác với một người bạn.)

*

*

Vietnam Idol (Thần tượng Âm nhạc Việt Nam)Who Wants to be a Millionaire? ( Ai là triệu phú?)
– khổng lồ find a pop star (Tìm kiếm ngôi sao sáng nhạc pop)

– The winner will be chosen by a celebrity panel and home viewers (Người thắng cuộc đang được đánh giá bởi hđ giám khảo và tín đồ xem)

– The winner will get a recording contract with VNR Records (Người chiến hạ cuộc sẽ nhận được hợp đồng thu âm với chống thu VNR)

– to find a winner who will get a big sum of money (Tìm kiếm đơn vị vô địch, người sẽ nhận ra số chi phí thưởng lớn)

– The winner will answer a series of general knowledge questions.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10 skills

(Người thắng cuộc sẽ trả lời một chuỗi các thắc mắc kiến thức tổng quát)

– The amount of prize-money increases with the number of questions. (Số chi phí thưởng tăng tương ứng với số lượng câu hỏi)


Hướng dẫn dịch:

Thần tượng Âm nhạc Việt Nam

Đây là công tác tìm kiếm một ngôi sao! hay nói đúng hơn, dàn giám khảo lừng danh của cửa hàng chúng tôi và bạn sẽ chọn ra ca sĩ thực lực nhất. Người thành công sẽ nhận thấy hợp đồng thu âm với chống thu âm VNR.

Ai là triệu phú?

Bạn mong muốn có thật các tiền không?

Người thắng lợi sẽ có thời cơ trở thành triệu phú. Đầu tiên chúng ta phải vấn đáp các thắc mắc mang kỹ năng tổng quát. Số tiền vẫn dần tăng thêm theo từng câu hỏi – giải thưởng thuở đầu tuy nhỏ nhưng sẽ ngày càng to hơn.

Xem thêm: Cách Chụp Mang Hinh May Tinh Dell Đơn Giản Với 2 Cách, Chụp Màn Hình Laptop Dell Như Thế Nào

2. A. Imagine you are a TV producer. You are creating a new show. Make a list of details about your show.

Xem thêm: Dàn Ý Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước (4 Mẫu Dàn Ý Và Mẫu Bài Làm Chi Tiết)

(Giả sử bạn là một nhà cung cấp chương trình TV. Bạn đang lên kịch phiên bản cho một công tác mới. Hãy liệt kê list những chi tiết về công tác đó.)

Hướng dẫn dịch:

Tên chương trình: Vietnam Joke

Thể loại: công tác truyền hình thực tế

Thời gian: tối thứ 7 từ bỏ 7:30 đến 8:30

Giải thưởng: Một chuyến du lịch đến Mỹ trong 15 ngày.

b. Nói qua your ideas with a partner. Work together to combine your ideas into one show & present your show to lớn the class. (Chia sẻ ý tưởng của người sử dụng với các bạn bè. Luận bàn với nhau rồi phối kết hợp các ý tưởng tạo nên 1 chương trình hoàn hảo và trình diễn trước cả lớp.)