Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 2

  -  
Unit 7: Television – A closer look 2 – trang 9 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp bài tập với một số triết lý trong phần A closer look 2 – trang 9 Unit 7 SGK giờ anh 6 mới

1 Read the conversation & underline the question words.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 tập 2 unit 7 a closer look 2

*

*

Đọc bài bác đàm thoại và gạch dưới rất nhiều từ nhằm hỏi.

What are you doing tomorrow?

Where is it?

How long is it on?

2 Use one of the question words in the box khổng lồ complete the conversations.

Click tại đây để nghe:

When How often What

Where Who

Conversation 1

A: _______ vì you watch TV?

B: Not very often. Two or three times a week.

A: _______ vì chưng you watch?

B: It depends. But I like game shows best.

Conversation 2

A: _______ vì chưng you lượt thích best

in the Weekend Meeting shows?

B: Xuan Bac. He’s so funny.

Conversation 3

A: _______ do you play football?

B: Usually on Saturday or Sunday.

A: _______ do you play?

B: In the yard.

Listen and check your answers.

Hướng dẫn:

Sử dụng từ nhằm hỏi trong form để ngừng bài đàm thoạỉ

1. How often, What 2. Who 3. When, Where

Tape script:

Conversation 1 (Bài đàm thoại 1)

A: How often vì chưng you watch TV?

Bạn thường xuyên xem tivi bao lâu một lần?

B: Not very often. Two or three times a week.

Không thường xuyên lắm. Hai tuyệt 3 lần một tuần.

A: What vày you watch? chúng ta xem gì ?

B: It depends. But I like game shows best.

Tùy thôi. Nhưng mình muốn những chương trình trò chơi nhất.

Conversation 2 (Bài đàm thoại 2)

A: Who bởi you lượt thích best in the Weekend Meeting?

Bạn say đắm ai độc nhất vô nhị trong chương trình gặp nhau cuối tuần?

B: Xuan Bac. He’s so funny.

Xuân Bắc. Anh ấy thật vui nhộn.

Conversation 3 (Bài đàm thoại 3)

A: When bởi vì you play football? bạn chơi soccer khi nào?

B: Usually on Saturday or Sunday.

Thường là vào đồ vật Bảy hoặc chủ nhật.

A: Where vì chưng you play? các bạn chơi ngơi nghỉ đâu?

B: In the yard. Trong sân.

Nghe và soát sổ câu trả lời của em.

3 Complete the conversation about The Wingless Penguin with suitable question words.

A: ______ is The Wingless Penguin?

B: It’s a cartoon series

A: ______ is it about?

B: It’s about the adventures of a child penguin who has no wings.

A: Wow, it sounds interesting.________ of them are there?

B: There are ten of them already, and they are still making more.

A: ____?

B: Because children love the series. The penguin’s so cute. He’s clever & funny

A: ____ is it on?

B: It’s on at 8 o’clock Friday night, on the Disney channel.

A: I’ll watch it. Thank you.Advertisements (Quảng cáo)


Hướng dẫn:

Hoàn thành bài đàm thoại về công tác “The wingless Penguin/Chim cánh cụt ko cảnh” với các từ nhằm hỏi thích hợp.

Xem thêm: Nguồn Gốc Jeff The Killer Là Ai ? 9 Creepypastas Khét Tiếng Ám Ảnh Mọi Thời Đại

A: Chương trình penguin không cánh là gì? (What)

B: Nó là phim hoạt hình nhiều tập.

A: Nó nói tới gì? (What)

B: Nó nói đến những cuộc xiêu bạt của một chú chim cánh cụt con không có cánh.

A: 0, nghe có vẻ thú vị đấy. Có bao nhiêu tập rồi? (How many)

B: gồm 10 tập rồi, họ vẫn đang làm thêm.

A: trên sao? (Why)

B: chính vì trẻ nhỏ thích cỗ phim. Chú chim cánh cụt rất dễ dàng thương. Nó thông minh và vui nhộn.

A: Nó chiếu lúc nào? (What time/ When)

B: Nó chiếu thời gian 8 giờ tối thứ Sáu, trên kênh Disney.

A: Mình đã xem nó. Cảm ơn cậu.

4 Use but, and, so, because, although khổng lồ complete sentences.

Both my sister_____I dream of becoming a TV MC.My sister’s good at school_______ I am not.______ we tried our best, we didn’t win the game.Peter stayed at home_______ he was ill.I am tired, _____I will go lớn bed early.

Hướng dẫn:

Sử dụng “but, and, so, because, although” để xong xuôi các câuế

1. & 2. But 3. Although 4. Because 5. So

 Cả chị tôi và tôi đều mong ước trở thành một fan dẫn lịch trình truyền hình.Chị tôi học xuất sắc ở trường tuy nhiên tôi thì không.Mặc dù shop chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng công ty chúng tôi không thể chiến thắng trò chơi.Peter đã ở nhà chính vì anh ấy bệnh.Tôi mệt, bởi vậy tôi sẽ đi ngủ sớm.

5 Match the beginnings with the endings.

BEGINNINGS

Watching too much TV is not good will get up early tomorrow Sometimes we read booksMy little brother can colour a pictureAlthough Ann preferred going out,

ENDINGS

a. So I can be at the stadium in time.


b. But he cannot draw.

c. Because it hurts your eyes.

d. She stayed at home.

e. Và sometimes we play sports.

Hướng dẫn:

Nối phần đầu với phần cuôỉ

1 – c

Xem truyền hình không ít không tốt cũng chính vì nó gây hại cho mắt bạn.

2 — a

Tôi đã dậy sớm vào ngày mai, để tôi rất có thể ra sân di chuyển kịp giờ.

3-e

Thỉnh thoảng công ty chúng tôi đọc sách và thỉnh thoảng cửa hàng chúng tôi chơi thể thao.

4 – b

Em trai tôi có thể tô color một tranh ảnh nhưng nó cần yếu vẽ.

5 – d

Mặc dù Ann thích đi dạo bên ngoài, mà lại cô ấy sẽ ở nhà.

6 Work in groups.

How much bởi vì you know about television in Viet Nam?

Ask your partner questions to lớn find out the following information:

– The name of the national TV channel

– The time it broadcasts

– The names of any TV programmes for children

– The monthly cost of cable TV

– Your partner’s favourite TV person Example:

What is the name of the national TV channel?

Hướng dẫn:

Làm vấn đề theo nhóm.

Em biết được bao nhiêu về đài truyền hình sống Việt Nam?

Hỏi bạn học những câu hỏi để kiếm tìm những thông tin sau:

– What is the name of the national TV channel?

VTV3, VTV1

– When does it broadcast?/ How many hours does it broadcast?/ How long is it on?

All day.

Xem thêm: Soạn Bài Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa, Giải Gdcd 7 Bài 9: Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa

– What are the names of any TV programme for children?

Doremi, Disney

– What’s the monthly cost of cable TV?/ How much does cable TV cost per month?

100.000 VND

– What is your favourite TV person?/ Who is your favourite TV person? Tom & Jerry.