Giải sgk tiếng anh 7 mới

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 10: Getting started trang 38 cụ thể đầy đủ các phần giúp học viên làm bài tập tiếng Anh 7 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Giải sgk tiếng anh 7 mới


Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting started trang 38

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

1 (trang 38 giờ Anh lớp 7)Listen and read (Nghe với đọc)

Bài nghe:


Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

Nam: Well, we all have footprints – we make them with our feet!

Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

Nam: Right, it’s in the news a lot these days.

Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.

Nam: So it’s better khổng lồ have a smaller footprint, right?

Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources lượt thích coal, natural gas, & oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going lớn run out soon too.

Nam: So, they’re different khổng lồ wind, hydro, & solar?

Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.

Nam: vị you have a big carbon footprint, Mai?

Mai: Mine’s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at trang chủ to catch the sun’s energy, too.

Nam: Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!

Hướng dẫn dịch:

MỘT LOẠI DẤU CHÂN KHÁC

Mai: Nam, ngày qua tớ phát âm thấy rằng tất cả chúng ta đều bao gồm một dấu chân các bon.

Nam: À, tất cả họ đều bao gồm dấu chân - họ tạo ra nó bằng bàn chân của chúng ta!

Mai: Ha ha, tớ biết điều ấy chứ. Nhưng loại dấu chân này liên quan đến cảm giác xấu mà chúng ta tác rượu cồn lên môi trường.

Nam: phải rồi, nó lộ diện nhiều cùng bề mặt báo hồ hết ngày này.

Mai: Vậy vệt chân của họ to rộng khỉ bọn họ sử dụng tích điện tạo ra khí CO2. Điều kia thật xấu mang đến môi trường.

Nam: Vậy khi gồm một vệt chân nhỏ hơn thì tốt hơn cần không?

Mai: Đúng rồi Nam. Tích điện không tái sinh như than đá, khí đốt tự nhiên, với dầu sinh ra ra tương đối nhiều CO2. Số đông nguồn này vẫn sớm cạn kiệt.

Nam: Vậy bọn chúng khác vói năng lượng gió, thủy điện và năng lượng mặt trời, đúng không?

Mai: Đúng thế. Chúng đầy đủ là các nguồn tích điện nhưng chúng là năng lượng tái sinh được. Điều đó gồm nghĩa là họ không khi nào sử dụng hết số đông thứ kia được. Chúng sẽ còn mãi mãi.

Nam: Cậu gồm để lại vệt chân lớn không Maỉ?

Mai: vết chân của mình thì nhỏ. Tớ tái chế các thành phầm tó đã sử dụng và tớ đi khắp nơi bằng xe pháo đạp. đơn vị tớ còn tồn tại các tấm pin phương diện trời bên trên mái đế thu tích điện mặt trời nữa.

Nam: Ồ không! Tớ cho rằng dấu chân của tôi lớn, và không hẳn chỉ bởi vì đôi giầy lớn này.

a. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại bài xích đàm thoại và trả lời câu hỏi.)

1. What is a carbon footprint?

2. What does "non-renewable energy" mean?

3. Why is sunlight a renewable source?

4. Why does Mai think she has a small carbon footprint?

5. What things vì you think might create a big carbon footprint?

Đáp án:

1. It’s about the negative effect we have on the environment.

2. ‘Non-renewable energy’ means that it will run out if we use it.

3. Sunlight is a renewable source because we can’t use it all up, it will last forever.

4. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses & she goes everywhere by bike.

Xem thêm: Trang Trí Quạt Giấy Lớp 8 Đơn Giản Dễ Vẽ, Mĩ Thuật 8 Hướng Dẫn Vẽ Trang Trí Chiếc Quạt Giấy

The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Lốt chân carbon là gì?

2. "Năng lượng ko tái tạo" tức là gì?

3. Vì sao ánh sáng mặt trời là mối cung cấp tái tạo?

4. Lý do Mai cho rằng cô ấy tất cả một lượng khí thải carbon nhỏ?

5. Các bạn nghĩ điều gì có thể tạo ra lượng khí thải carbon lớn?

1. Đó là ảnh hưởng tác động tiêu cực của họ đối với môi trường.

2. ‘Năng lượng không tái tạo’ có nghĩa là nó sẽ hết sạch nếu bọn họ sử dụng nó.

3. Ánh sáng phương diện trời là một trong nguồn tái tạo thành vì chúng ta không thể áp dụng hết nó, nó đang tồn tại mãi mãi.

4. Mai cho rằng cô ấy gồm một lượng khí thải carbon nhỏ vì cô ấy tái chế các thành phầm cô ấy thực hiện và cô ấy lượn mọi chỗ bằng xe pháo đạp.

Các sản phẩm bọn họ sử dụng ăn hại cho môi trường hoặc năng lượng họ sử dụng tạo thành carbon dioxide hoàn toàn có thể tạo ra một lượng phệ khí thải carbon.

b. Complete the networking below using information from the conversation (Hoàn thành lưới từ dưới đây sử dụng tin tức trong bài xích hội thoại.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, solar

- non-renewable sources: coal, natural gas, oil

Hướng dẫn dịch:

- các nguồn có thể tái tạo: gió, thủy điện, tích điện mặt trời

- các nguồn thiết yếu tái tạo: than đá, khí đốt từ bỏ nhiên, dầu mỏ

2 (trang 39 giờ Anh lớp 7)Now, listen và repeat the words và phrases (Bây giờ đồng hồ nghe với lặp lại những từ và nhiều từ.)

wind

coal

natural gas

nuclear

biogas

oil

hydro

solar

Hướng dẫn dịch:

wind (gió)

coal (than đá)

natural gas (khí đốt tự nhiên)

nuclear (hạt nhân)

biogas (khí sinh học)

oil (dầu mỏ)

hydro (thuỷ điện)

solar (mặt trời)

3 (trang 39 giờ đồng hồ Anh lớp 7)Put the words into the correct groups below. (Xếp những từ vào đúng nhóm.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, biogas, nuclear, solar

- non-renewable sources: natural gas, oil, coal

Hướng dẫn dịch:

- các nguồn tái tạo: gió, thủy điện, khí sinh học, phân tử nhân, tích điện mặt trời

- các nguồn không tái tạo: khí đốt từ nhiên, dầu mỏ, than đá

4 (trang 39 giờ Anh lớp 7)Practise asking & answering the questions about renewable and non-renewable sources. (Thực hành việc hỏỉ cùng trả lời thắc mắc về những nguồn gồm thế tái sản xuất và không vắt tái tạo.)

Gợi ý:

A: What type of energy source is wind?

B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal?

B: It’s a non-renewable source.

Hướng dẫn dịch:

A: Gió là loại năng lượng gì?

B: Đó là một trong loại năng lượng hoàn toàn có thể tái sinh.

A: Than đá là loại tích điện gì?

B: Đó là 1 trong những loại năng lượng không thể tái sinh.

Bài giảng tiếng Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

Unit 10: từ bỏ vựng tiếng Anh: Liệt kê những từ vựng phải học trong bài...

Unit 10: A closer look 1 (trang 40): Put the words below into the table to lớn describe the types of energy...

Unit 10: A closer look 2 (trang 41, 42): Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets...

Unit 10: Communication (trang 43): Answer the questions below with a number from 1 lớn 4...

Unit 10: Skills 1 (trang 44): Work in pairs. Discuss the following questions...

Unit 10: Skills 2 (trang 45): Look at the picture. Discuss the following in pairs...

Unit 10: Looking back (trang 46): Put the words into the correct groups...

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Của Em Đẹp Nhất, Bộ Sưu Tập Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Của Em Hay Nhất

Unit 10: Project (trang 47): Look at the slogans. How are they used? Why are they important...