TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 2

     

Dưới đây là phần khởi cồn của Unit 2, nhằm ra mắt về chủ thể xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về nhà đề. Nội dung bài viết cung cấp lưu ý giải bài xích tập với phần dịch nghĩa nhằm giúp chúng ta hiểu và làm bài bác tập xuất sắc hơn,


*

1. Listen & read.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 2

Nghe cùng đọc

Nick: Hi, PhongPhong: Oh, hi. You woke me up, Nick.Nick: But it’s ten a’clock already. Let’s go out.Phong: No, count me out. I think I’ll stay at trang chủ and play Zooniverse on my computer.Nick: What? It’s such a beautiful day. Come on! You already got enough sleep. Let’s do something outdoors – it’s healthier.Phong: What like, Nick?Nick: How about going swimming? Or cycling? They are both really healthy.Phong: No, I don’t feel like it.Nick: You sound down Phong, are you OK?Phong: I vì feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I’m putting on weight too.Nick : All the more reason lớn go out.Phong: No, nick. Plus, I think I have flu – I feel week & tired. And, I might get sunburnt outside.Nick: I won’t take no for an answer. I’m coming to lớn your house now.

Dịch:

Nick: chào PhongPhong: Ồ, chào. Các bạn đã đánh thức mình đấy NickNick: nhưng mà 10 giờ đồng hồ rồi đấy. Bọn họ hãy ra phía bên ngoài chơi.Phong: Không, chớ rủ mình. Bản thân nghĩ rằng bản thân sẽ ở trong nhà và nghịch Zooniverse trên thứ tính.Nick: loại gì? từ bây giờ là một ngày đẹp mắt trời. Thôi nào! bạn đã ngủ đầy đủ rồi. Bọn họ hãy ra ngoài làm cái gi đi - nó an lành hơn.Phong: làm những gì hả Nick?Nick: bọn họ đi bơi lội đi? Hay sút xe? bọn chúng đều tốt nhất cho mức độ khỏe.Phong: Không, mình ko muốn.Nick: Cậu trông ko khỏe kia Phong, cậu ổn không?Phong: Mình cảm thấy buồn. Mình ăn thức ăn nhẹ mọi lúc, chính vì thế mình sẽ lên cân.Nick: Vậy là càng thêm vì sao để ra đi ngoài.Phong: Không, Nick. Rộng nữa, mình nghĩ bản thân bị cảm - mình cảm xúc yếu ớt và mệt mỏi. Và, mình hoàn toàn có thể bị cháy nắng mặt ngoài.Nick: Mình đã không đồng ý câu vấn đáp không. Hiện giờ mình sẽ đến nhà cậu!

a. Can you find a word or expression that means:

Em rất có thể tìm một từ hoặc các từ mà có nghĩa là

1. The name of a computer game: Zooniverse2. I don’t want to: I don’t feel like it3. Feeling sad: I bởi vì feel like kind of sad4. Become fatter: put on weight5. Don’t accept it: I won’t take no for an answer

2. Read the conversation again. Who wants to vày the following things?

Đọc bài bác đàm thoại lần nữa. Ai ý muốn làm số đông điều này.

Xem thêm: 1 Đô La Mỹ (Usd) Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt (Vnd) Mới Nhất 2022

1. Stay at home. Phong2. Play computer games Phong3. Go outside Nick4. Go swimming Nick5. Avoid getting sunburnt Phong

2a. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen & repeat.

Nối hầu hết vấn đề sức khỏe với hình ảnh tương ứng. Tiếp nối nghe và nhắc lại.

a. Spotsb. Sunburnc.(put on) weighte. Sunburnb. (put on) weightc. Flud. (an) allergyf. Sickness

*

1. (an) allergy2. Sickness3. Flu4. (put on) weight5. Sunburn6.spots

3. Which problems vì you think are most common with your classmates? Rank the problems from the most common (1) to lớn the least common (6). Then nói qua with your partner.

Xem thêm: Những Lời Dẫn Chương Trình 20/11, Lời Dẫn Chương Trình 20

Bạn thấy vấn đề nào thường chạm chán với đồng đội trong lớp? xếp hạng các vấn đề từ thường thì (1) cho tới ít tuyệt nhất (6). Sau đó share với bạn.)

1. Allergy2. Sickness3. Flu4. Put on weight5. Sunburn

3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice (1-5) with the people (a-e)?

Nhìn vào lời khuyên. Những người này mang đến lời khuyên nhủ sau. Chúng ta có thể nối lời răn dạy đúng với từng người

*

1-c Wear a hat2- d Wash your hands regularly3 - e Be careful with what you eat và drink4 - b Exercise regularly5 - a Wash your face regularly.

4. Game

Take a thẻ with a health problem or a piece of advice. Walk around & try khổng lồ find the person with the card that matches you

Lấy một thẻ với một vụ việc về sức mạnh hoặc một lời khuyên. Đi loanh quanh và nỗ lực tìm người dân có thẻ khớp với bạn.