Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4

  -  

Unit 4. Learning a New Language - học tập một ngoại ngữ

LANGUAGE FOCUS (Trả lời câu hỏi trang 38-39 SGK tiếng anh 9)

1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets và the information in the box./ (Dùng hễ từ hình hài trong ngoặc và tin tức trong khung để hoàn tất câu.)

Stay / bed bởi vì / homework do / exercise

go / university study hard miss / train

a) Lan: My grades are terrible.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 4

Mrs. Quyen: If you want lớn get good grades, you must study hard. (must)

b) Hoa: I"d like to be a doctor.

Aunt Thanh: You have to lớn go khổng lồ university if you want lớn study medicine. (have to)

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to thua weight, ... (should)

d) Tuan: Where is Ba? He"s very late.

Mrs Thoa: If he doesn"t come soon, ... (might)

e) Mr. Ha: I feel sick

Mrs Nga: If you want lớn get well, ... (ought to)

f) Na: I"d lượt thích to go to the movies, Mom.

Mrs. Kim: ... If you want to lớn go out. (must)

Lời giải:

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to thất bại weight, you should vì chưng exercise.

d) Tuan: Where"s Ba? He"s very late.

Mrs. Hoa: If he doesn"t come soon, he might miss the train.

e) Mr. Ha: I feel sick.

Mrs. Nga: If you want khổng lồ get well, you ought to stay in bed.

f) Na: I"d like to go lớn the movies.

Mrs. Kim: You must vày your homework if you want to lớn go out.

Hướng dẫn dịch:

a) Lan: Điểm của nhỏ kém quá.

Bà Quyên: ví như con ao ước điểm cao, con buộc phải học tập siêng chỉ.

b) Hoa: Cháu hy vọng làm bác bỏ sĩ.

Dì Thanh: Cháu nên vào đh nếu cháu ý muốn học ngành y.

c) Ba: Oh, không! Mình khối lượng 60 kg.

Nga: Nếu bạn có nhu cầu giảm cân bạn nên tập thể dục.

d) Tuấn: tía đâu rồi? các bạn ấy trễ quá!

Cô Hoa: nếu khách hàng ấy chưa đến sớm, bạn ấy hoàn toàn có thể lỡ chuyến tàu.

Xem thêm: Giải Địa Lí 7 Bài 34: Thực Hành: So Sánh Nền Kinh Tế Của Ba Khu Vực Châu Phi

e) Ông Hà: Tôi cảm giác mệt quá.

Bà Nga: giả dụ ông mong khỏe lại, ông đề nghị nghỉ ngơi.

f) Na: Con mong muốn đi coi phim.

Bà Kim: Con bắt buộc làm kết thúc bài tập về nhà nếu muốn đi ra ngoài.

2. Complete the table. / (Hoàn thành bảng.)

*

Trả lời:

*

3. Lan’s father held a các buổi party to celebrate his mother’s birthday. Unfortunately,Mrs Thu, her grandmother, has a hearing problem & she couldn ’t hear what people were saying. After the party, Lan reported everything to lớn her grandmother./ (Cha của Lan đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng sinh nhật của bà bầu mình. Thật không may, bà Thu, bà ngoại cô ấy, lại bị ngãng tai và bà cần yếu nghe các gì mọi fan nói. Sau bữa tiệc, Lan tường thuật tất cả mọi thứ mang lại bà ngoại.)

Example: “I’m happy khổng lồ see you.” (Aunt Xuan)

Aunt Xuan said she was happy lớn see you.


a) “This birthday cake is delicious.” (Uncle Hung)

b) “I love these roses.” (Miss Nga)

c) “I’m having a wonderful time here.” (Cousin Mai)

d) “I will go to lớn Hue tomorrow.” (Mr. Chi)

e) “I may have a new job.” (Mrs. Hoa)

f) “I must leave now.” (Mr. Quang)

Lời giải:

a) Uncle Hung said that the birthday cake was delicious.

b) Miss Nga said (that) she loved the roses.

c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.

d) Mr.Chi said he would go khổng lồ Hue the following day.

e) Mrs. Hoa said she might have a new job.

f) Mr.Quang said he had to lớn leave then.

Hướng dẫn dịch:

a) Chú Hưng nói bánh sinh nhật vô cùng ngon.

b) Cô Nga nói cô ấy yêu thích hoa hồng.

c) Chị Mai nói chị ấy ở chỗ này rất vui.

d) Ông bỏ ra nói ngày mai đã đi Huế.

e) bác bỏ Hoa nói bác bỏ ấy hoàn toàn có thể có quá trình mới.

Xem thêm: Tính Số Phần Tử Của Các Tập Hợp :A, Các Dạng Toán Về Số Phần Tử Của Một Tập Hợp

f) Ông quang đãng nói hiện nay ông yêu cầu đi rồi.

4. This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview./ (Sáng nay, Nga sẽ có 1 trong các buổi phỏng vấn xin vấn đề mùa hè. Lúc cô ấy về bên nhà, cô ấy vẫn kể lại buổi phỏng vấn ấy cho chị em cô ấy.)