Tính chất của tam giác cân

  -  

Bạn đang tìm hiểu về tam giác cân, bây giờ THPT chăm Lam đánh xin gởi đến chúng ta chi tiết các loại tam giác cân nặng và định nghĩa cũng tương tự tính chất của tam giác cân. Mọi người cùng đón xem mặt dưới.

Bạn đang xem: Tính chất của tam giác cân

*


Tam giác cân nặng là gì ?

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh gồm độ dài bởi nhau. Đôi khi, nó được chỉ định là có đúng mực hai cạnh gồm độ dài bằng nhau và đôi khi có ít nhất hai cạnh bao gồm độ dài bằng nhau.

1. Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân nặng là tam giác bao gồm hai cạnh bằng nhau.

2. Tính chất của tam giác cân

Trong một tam giác cân hai góc nghỉ ngơi đáy bằng nhau.Nếu một tam giác tất cả hai góc bằng nhau thì là tam giác cân.Tam giác vuông cân nặng là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.2 cạnh đều bằng nhau b = b2 góc cân nhau a = a

*

*

3. Công thức tính diện tích tam giác cân

=> diện tích s tam giác cân bằng một nửa cạnh lòng nhân cùng với chiều cao. Bí quyết tính như sau S = một nửa ( a x h )

Trong kia :

S là diện tích s tam giác câna là cạnh lòng của tam giách là chiều cao của tam giác

Ví dụ 1 : Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ dài đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.

Xem thêm: Soạn Bài Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu (Luyện Tập) Trang 122

Lời giải

a ) S = (8 x 6 ) : 2 = 24 ( Cm2 )

b ) S = một nửa ( 2,3 x 1,2 ) = 1,38 ( Cm2)

*

4. Cách làm tính vi tam giác cân

=> Chu vi tam giác cân bằng tổng 3 cạnh của một tam giác công thức p = AB + AC + BC

Ví dụ 1 : đến hình tam giác cân tại A cùng với chiều lâu năm AB = 7cm, BC = 5cm. Tính chu vi hình tam giác cân. Nhờ vào công thức tính chu vi tam giác cân, ta bao gồm cách tính p = 7 + 7 + 5 = 19cm.

Ví dụ 2 : Tính chu vi tam giác cân với độ dài AB = 6cm, AC = 6cm cùng BC = 4cm.

=> dựa vào công thức tính bọn họ có biện pháp tính phường = 6 + 6 + 4 = 16cm.

Xem thêm: Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét Sinh Học 7, Lý Thuyết Sinh 7: Bài 6

Tam giác vuông cân

=> Tam giác vuông cân nặng là tam giác gồm 2 cạnh đáy bằng nhau và bằng 45 độ

*

=> trong tam giác vuông cân, các đường cao, mặt đường trung tuyến, mặt đường phân giác phần nhiều trùng nhau và có chiều dài bằng một nửa cạnh huyền.