TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ

  -  

Tổ chức bộ máy chủ yếu quyền thời Lê sơđược hoàn thiện dần với đến thời vua Lê Thánh Tông là trả chỉnh nhất. Sau thời điểm đánh đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi đăng quang Hoàng đế, khôi phục lại Quốc hiệu Đại Việt, tiến hành xây dựng bộ trang bị nhà nước mới.

Bạn đang xem: Tổ chức bộ máy nhà nước thời lê sơ

Sơ đồ tổ chức bộ máy thiết yếu quyền thời Lê sơ

*
Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ

Bộ đồ vật ở trung ương thời Lê Sơ

+ Đứng đầu triều đình là vua.

+ Để tập trung quyền lực vào vua, vua Lê Thánh Tông bến bãi bỏ các chức vụ cao cấp nhất như: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức Tổng chỉ huy quân đội.

+ giúp việc đến vua có những quan đại thần.

+ Ở triều đình gồm 6 bộ và các cơ quan siêng môn. 6 bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư; các cơ quan trình độ gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.

Bộ vật dụng ở địa phương thời Lê Sơ

+ Thời vua Lê Thái Tổ với vua Lê Nhân Tông, cả nước chia làm 5 đạo. Dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã.

+ Thời vua Lê Thánh Tông, đổi phân chia 5 đạo thành 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo là 3 ti phụ trách 3 mặt khác nhau (đô ti, thừa ti với hiến ti). Dưới đạo thừa tuyên là phủ, châu, huyện, xã.

Xem thêm: Ngữ Văn 11 Bài Viết Số 1 - Soạn Bài Viết Bài Làm Văn Số 1: Nghị Luận Xã Hội

Cách tổ chức quân đội thời Lê Sơ

- Đối với quân đội, thời Lê Sơ đã tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông” nghĩa là:

+ Quân đội được chia thành hai bộ phận chính là quân triều đình với quân ở địa phương.

+ Quân đội thời Lê Sơ được chia nhỏ ra thành các binh chủng riêng rẽ biệt, bao gồm: Bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.

+ Vũ khí của quân đội thời này là sử dụng đao kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.

+ Hằng năm, quân quân nhân được luyện tập võ nghệ, chiến trận để rèn luyển với củng cố đội quân. Đối với những đội quân mạnh sẽ được bố trí ở những vùng biên giới để bảo vệ lãnh thổ đất nước.

Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan vào triều : “ Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ ? Phải cương quyết tranh biện chớ đến họ lấn dần , nếu họ không nghe còn có thế không đúng sứ quý phái tận triều đình của họ , trình bày rõ điều tức thì lẽ gian. Nếu người như thế nào dám đem một thước , một tấc đất của Thái Tổ làm mồi đến giặc, thì tội phải chu di.”

Luật pháp thời Lê Sơ

- Đặc điểm: Năm 1483 ban hành luật Hồng Đức

- Nội dung:

+Bảo vệ chủ quyền quốc gia

+Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc

+Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị

+Khuyến khích vạc triển kinh tế, giữ gìn truyền thống dân tộc, bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Xem thêm: How To Answer A "Would You Mind Lending Me Your Bike? 'Would You Mind Lending Me Your Bike

- Tác dụng:

+ Củng cố chế độ phong kiến tập quyền

+ Thúc đẩy ghê tế phát triển, ổn định trật tự xóm hội.