Toán Hình 10 Trang 80

     Bạn đang xem: Toán hình 10 trang 80

a) Đường trực tiếp d trải qua điểm(M(2;1)) và bao gồm vectơ chỉ phương(vecu=(3;4)) có phương trình là

(left{ eginaligned và x=2+3t \ và y=1+4t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

b) Ta có(vecn=(5;1)Rightarrow overrightarrowu=left( 1;-5 ight))

Đường thẳng d trải qua điểm(M(-2;3)) và có vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( 1;-5 ight)) tất cả phương trình là

(left{ eginaligned & x=-2+t \ & y=3-5t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

Ghi nhớ

Đường trực tiếp d đi qua điểm(M(x_o;y_o)) và tất cả vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( a;b ight)) tất cả phương trình tham sốlà

(left{ eginaligned & x=x_o+at \ & y=y_o+bt \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight))

Đường thẳng d bao gồm vectơ pháp tuyến(vecn=(a;b)) thì một vec tơ chỉ phương của d là(overrightarrowu=left( b;-a ight) .)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 1: Phương trình đường thẳng khác • Giải bài bác 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài bác 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 đến tam giác ABC,... • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài xích 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Xét địa điểm tương đối... • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 đến đường trực tiếp d có... • Giải bài 7 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 tìm kiếm số đo góc giữa hai... • Giải bài bác 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài xích 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm nửa đường kính của...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Cách làm lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình con đường thẳng
• Giải bài bác 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8


Xem thêm: Công Thức Tính Khối Lượng Trong Vật Lý, M Là Gì Trong Vật Lý

Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cách Điều Khiển Tivi Lg Bằng Điện Thoại Qua Ứng Dụng Lg Thinq

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12