Toán Hình 12 Trang 80

     

+ Phương trình khía cạnh phẳng trải qua M(x0 ; y0 ; z0) với nhận 

*
= (a ; b ; c) là vec tơ pháp tuyến :

a(x – x0) + b(y – y0) + c(z – z0) = 0.

Bạn đang xem: Toán hình 12 trang 80

+ Tích được bố trí theo hướng của 

*
 = (a1; a2; a3) và 
*
= (b1; b2; b3) là:

 = (a2b3 – a3b2; a3b1 – a1b3; a1b2 – a2b1).

Tích tất cả hướng  vuông góc với từng vec tơ 

+ phương diện phẳng cắt các trục Ox; Oy; Oz lần lượt tại những điểm A(a; 0; 0); B(0; b; 0); C(0; 0; c) tất cả dạng: được gọi là phương trình đoạn chắn.


a)Mặt phẳng trải qua điểm M(1; -2; 4) và

*
nhận làm vectơ pháp tuyến đường là:

2(x – 1) + 3(y + 2) + 5(z – 4) = 0

⇔ 2x + 3y + 5z – 16 = 0.

b)Mặt phẳng nhận  là vec tơ chỉ phương

⇒ nhận  = (2.1 – 1.0 ; 1.(-3) – 3.1 ; 3.0 – (-3).2) = (2; -6; 6) là vec tơ pháp tuyến.

Xem thêm: Nên Uống Vitamin C Vào Lúc Nào Tốt Nhất? Uống Vitamin C Thời Điểm Nào Là Tốt Nhất

Mặt phẳng đi qua A(0 ; -1 ; 2) nên bao gồm phương trình :

2(x – 0) – 6(y + 1) + 6(z – 2) = 0

⇔ 2x – 6y + 6z – 18 = 0

⇔ x – 3y + 3z – 9 = 0.

c) giải pháp 1:

*

Mặt phẳng (R) đi qua ba điểm A, B, C nhận 

*
 là nhị vec tơ chỉ phương

⇒ Nhận 

*
 = ((-2).(-1) – 0; 0.3 – 3.(-1); 3.0 – 3.(-2)) = (2; 3; 6) là vec tơ pháp tuyến.

(R) trải qua A(-3; 0; 0) nên gồm phương trình:

2(x + 3) + 3y + 6z = 0

⇔ 2x + 3y + 6z + 6 = 0.

Cách 2 :

(R) trải qua A(-3 ; 0 ; 0) ; B(0 ; -2 ; 0) ; C(0 ; 0 ; -1) nên gồm phương trình đoạn chắn là :

*

⇔ 2x + 3y + 6z + 6 = 0.

Xem thêm: Cách Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Pc, Laptop, 12 Cách Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Máy Tính, Laptop


Tải về
Tham khảo các bài học tập khác
Loạt bài bác Lớp 12 hay độc nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, lời giải miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*

Đặt thắc mắc