Toán Lớp 6 Tập 1 Trang 28 Bài 58

  -  

b) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên:(64; , 169; , 196.)
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 1 trang 28 bài 58

(a^2) (a)(a^2)(0)(0) (10)(100)(1)(1) (11)(121)(2)(4) (12)(144)(3)(9) (13)(169)(4)(16) (14)(196)(5)(25) (15)(225)(6)(36) (16)(256)(7)(49) (17)(289)(8)(64) (18)(324)(9)(81) (19)(361)   (20)(400) 
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số - rèn luyện trang 28 khác • Giải bài 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết gọn những tích sau... • Giải bài bác 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 Tính giá trị các lũy... • Giải bài 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng bình... • Giải bài 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng lập... • Giải bài bác 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết hiệu quả mỗi... • Giải bài bác 61 luyện tập - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 trong số số sau, số... • Giải bài bác 62 rèn luyện trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tính(10^2; ,... • Giải bài bác 63 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền dấu"( imes... • Giải bài xích 64 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết công dụng một... • Giải bài bác 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bằng cách tính, em hãy... • Giải bài 66 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Ta biết(11^2...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Những Bài Văn Biểu Cảm Về Người Thân Yêu Nhất Của Em (Mẹ), Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Người Thân

bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số - rèn luyện trang 28
• Giải bài 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 61 luyện tập - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài bác 62 rèn luyện trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 63 rèn luyện trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 64 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 66 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Bài Văn Tả Quang Cảnh Một Phiên Chợ Tết Hay Nhất, Top 10 Bài Văn Tả Khu Chợ Mà Em Biết Hay Nhất

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số