TOÁN LỚP 6 TRANG 19 TẬP 2

     

Luyện tập bài xích §5. Quy đồng chủng loại số nhiều phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 19 tập 2

Lý thuyết

1. Quy đồng chủng loại hai phân số

Xét nhì phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là một trong những bội phổ biến của 5 với 8. Ta đang tìm nhì phân số gồm mẫu là 40 với lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) và (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Cách làm này được điện thoại tư vấn là quy đồng mẫu mã hai phân số.

Hai phân số (frac-35) với (frac-58) cũng hoàn toàn có thể được quy đồng chủng loại với các mẫu bình thường khác chẳng hạn như: 80, 120, 1600,….

Để cho đơn giản khi quy đồng chủng loại hai phân số ta thường lấy mẫu bình thường là BCNN của những mẫu.

2. Quy đồng mẫu những phân số

Vì đa số phân số gần như viết được bên dưới dạng phân số với mẫu dương yêu cầu ta gồm quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với chủng loại dương ta làm như sau:

– cách 1: tìm kiếm một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung

– cách 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng biện pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Ngắn Gọn Cực Trend Hiện Nay

– bước 3: Nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương ứng

Ví dụ: Quy đồng mẫu những phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm vượt số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

tandk.com.vn trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 32 33 34 35 36 trang 19 trăng tròn sgk toán 6 tập 2 của bài rèn luyện bài § 5 Quy đồng mẫu số các phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của $7, 9, 21$ để làm MSC

Do kia MSC của cha phân số là $63$

Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và mẫu mã của từng phân số với thừa số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để làm MSC

Do kia MSC của tía phân số là $264$

Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)

2. Giải bài 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi đều phân số có mẫu âm thành hầu như phân số tất cả mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa về tối giản.

Tìm BCNN của $20, 30, 15$ để triển khai MSC

Do kia MSC của bố phân số là $60$

Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và mẫu của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi rất nhiều phân số tất cả mẫu âm thành đầy đủ phân số có mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa buổi tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của $35, 20$ để làm MSC

Do kia MSC của bố phân số là $140$

Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và mẫu mã của từng phân số với vượt số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

3. Giải bài xích 34 trang đôi mươi sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 55,frac87)

b) (3,frac – 35,frac – 56)

c) (frac – 97,frac – 1915, – 1)

Bài giải:

a) bởi vì (frac – 55 = – 1) yêu cầu (frac – 55 = frac – 77)

b) Vì (3 = frac 31 = frac3.301.30 = frac9030)

Nên áp dụng công thức quy đồng mẫu số 3 phân số ta có:

(3 = frac31 = frac3.301.30 = frac9030,frac – 35 = frac – 3.65.6 = frac – 1830,frac – 56 = frac – 5.56.5 = frac – 2530)

c) Làm giống như như câu b) ta có:

(frac – 97 = frac – 9.157.15 = frac – 135105;frac – 1915 = frac – 19.715.7 = frac – 133105, – 1 = frac – 105105)

4. Giải bài 35 trang đôi mươi sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 1590;frac120600;frac – 75150)

b) (frac54 – 90;frac – 180288;frac60 – 135)

Bài giải:

a) Rút gọn:

(frac – 1590 = – frac16;frac120600 = frac15;frac – 75150 = frac – 12)

$BCNN (6,5,2) =30$

Do đó:

(eginarraylfrac – 1590 = – frac16 = – frac1.56.5 = frac – 530\frac120600 = frac15 = frac1.65.6 = frac630\frac – 75150 = frac – 12 = frac – 1.152.15 = frac – 1530endarray)

b) Rút gọn:

(frac54 – 90 = frac – 35;frac – 180288 = frac – 58;frac60 – 135 = frac4 – 9)

$BCNN (5,8,9) = 360$

Do đó:

(eginarraylfrac54 – 90 = frac – 35 = frac( – 3).725.72 = frac – 216360\frac – 180288 = frac – 58 = frac( – 5).458.45 = frac – 225360\frac60 – 135 = frac – 49 = frac( – 4).409.40 = frac – 160360endarray)

5. Giải bài xích 36 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: nhì bức ảnh dưới trên đây chụp di tích nào?

*

Cho các dãy phân số sau:

(N.1 over 4,3 over 10,2 over 5, ldots ) (M.2 over 3,3 over 4,5 over 6, ldots)

(H.1 over 6,1 over 4,1 over 3, ldots ) (S.2 over 9,5 over 18,1 over 3, ldots)

(Y.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (A.1 over 7,5 over 14,4 over 7, ldots)

(O.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (I.1 over 18,2 over 9,7 over 18, ldots )

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhấn phận số thứ tư của hàng đó; viết nó bên dưới dạng tối giản rồi viết vần âm ở hàng đó vào ô tương xứng với phân số ấy ngơi nghỉ hình 6. Khi đó, em sẽ hiểu rằng hai địa danh của việt nam được UNESCO công nhận là di tích văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu tất cả ghi chữ N, quy đồng mẫu mã ta được (2 over 10,3 over 10,4 over 10) bắt buộc phân số thứ bốn là (5 over 10). Nó gồm dạng về tối giản (1 over 2) , do đó ta điền chữ N vào nhị ô ứng cùng với số (1 over 2) bên trên hình 6.

Xem thêm: Lỷic Muộn Rồi Mà Sao Còn (Lyrics), Lời Bài Hát Muộn Rồi Mà Sao Còn

*

Bài giải:

Ta bắt buộc viết tiếp vào dãy số như sau:

(N ldots ,1 over 2;) (M ldots ,11 over 12) (H ldots ,5 over 12) (S ldots ,5 over 18)

(Y ldots ,1 over 2;) (A ldots ,11 over 12) (O ldots ,5 over 12) (I ldots ,5 over 18)

*

Hai di tích lịch sử được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại là: Hội An, Mỹ Sơn.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2!