Toán Lớp 7 Trang 15

     

Bài 4: Giải bài bác 17,18,19,20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 -Giá trị tuyệt đối của một vài hữu tỉ; cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân – Chương 1 Đại số lớp 7.

1. Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ

Giá trị tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ x, kí hiệu là |x|, được khẳng định như sau:

*

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia những số thập phân ta viết bọn chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc những phép tính đang biết về phân số

 Giải bài xích tập trang 15 – Toán 7 tập 1:

Bài 17. Trong các xác minh sau đây, xác minh nào đúng?

a) |-2,5| = 2,5

b) |-2,5| = -2,5

c) |-2,5| = -(-2,5)

2. Search x, biết:

a) |x| = 1/5

b) |x| = 0,37

c) |x| =0

d) |x| = 1(2/3)

HD giải: 1. Ta có |x| ≥ 0, nên các câu:

a) |-2,5| = 2,5 đúng

b) |-2,5| = -2,5 sai
Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 15

Quảng cáo
Xem thêm: Tổng Hợp Bình Nước Cute Có Ống Hút, Bình Nước Cute Chất Lượng, Giá Tốt 2021

c) |-2,5| = -(-2,5) = 2,5 đúng

2. Search x

a) |x| = 01/05 ⇒ x = ± 1/5

b) |x| = 0,37 ⇒ x = ± 0,37

c) |x| =0 ⇒ x = 0

d) |x| = 1(2/3) ⇒ x = ± 1(2/3)

Bài 18. Tính

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

HDa) -5,17 – 0,469 = – (5,17 + 0,469 ) = -5,639
Xem thêm: Địa Danh Quê Ngoại Bác Hồ Ở Đâu: Quê Nội Bác Ở Đâu? Quê Bác Hồ Ở Đâu

Quảng cáo


b) -2,05 + 1,73 = -( 2,05 – 1,73) = – 0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = -2,16

Bài 19 trang 15 SGK toán 7. Với bài xích tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) cặp đôi Hùng với Liên đã có tác dụng như sau

Bài làm cho của Hùng:

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)) + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài có tác dụng của Liên

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (+ 41,5) + (-1,5))

= (-3) +40

= 37

a) Hãy giải thích cách làm cho của mỗi bạn

b) Theo em yêu cầu làm biện pháp nào?

Giải: a) chúng ta Hùng áp dụng đặc thù giao hoán để nhóm những số thập phân cùng dấu lại rồi thu gọn, tiếp nối tính tổng nhị số thập phân trái dấu

Bạn Liên nhóm những cặp số hạng một cách hợp lý, thu gọn, tiếp đến tính tổng nhị số hạng trái dấu

b) Theo em, vào trường hợp này nên làm theo cách của khách hàng Liên, bởi vì nó dễ làm, vừa lòng lý, và giải thuật đẹp hơn

Bài 20. Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2

d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)

Đ/s: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = (6,3 + 2,4) + ((-3,7) + (-0,3)) = 8,7 + (-4) = 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = ((-4,9) + 4,9) + ( 5,5 + (-5,5)) = 0 + 0 = 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 = (2,9 + (-2,9)) + ((-4,2) + 4,2) + 3,7 = 3,7